ยูโทรเจสแทน (Utrogestan®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ยูโทรเจสแทน (Utrogestan®) Brand Name(s): ยูโทรเจสแทน (Utrogestan®), ยูโทรเจสแทน (Utrogestan®), ยูโทรเจสแทน (Utrogestan®) และ ยูโทรเจสแทน (Utrogestan®).

ข้อบ่งใช้

ยายูโทรเจสแทนใช้สำหรับ

ยายูโทรเจสแทน (Utrogestan®) ใช้เพื่อช่วยในการตั้งครรภ์

วิธีการใช้ยายูโทรเจสแทน

 • ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัดและอ่านฉลากยาก่อนใช้ยาทุกครั้ง สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจ โปรดติดต่อเภสัชกรหากคุณต้องการอุปกรณ์สำหรับให้ยา
 • ใช้ยานี้โดยการสอดลึกเข้าไปในช่องคลอด
 • ห้ามรับประทานยานี้

การเก็บรักษายายูโทรเจสแทน

ยายูโทรเจสแทนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยายูโทรเจสแทนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยายูโทรเจสแทนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยายูโทรเจสแทน

อย่าใช้ยายูโทรเจสแทนหากคุณมีภาวะดังต่อไปนี้

 • โรคภูมิแพ้ หรือภาวะภูมิไว (hypersensitive) ต่อถั่วเหลือง
 • โรคภูมิแพ้ต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (progesterone) หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
 • โรคตับขั้นรุนแรง
 • อาการเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
 • มีภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ (thrombophlebitis)
 • หากคุณมีหรือเคยมีลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ (thrombosis) เช่น ที่บริเวณขา อย่างภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน (deep venous thrombosis) หรือที่ปอด อย่างโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอด (pulmonary embolism)
 • หากคุณมีภาวะเลือดออกในสมอง (cerebral haemorrhage)
 • หากคุณมีปัญหาที่หายากเกี่ยวกับเลือด อย่างโรคพอร์ฟิเรีย (porphyria) ซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

 • ยายูโทรเจสแทนสำหรับสอดช่องคลอดนั้นจะช่วยให้คุณตั้งครรภ์
 • อย่าใช้ยายูโทรเจสแทนสำหรับสอดช่องคลอดหากคุณกำลังให้นมบุตร

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยายูโทรเจสแทน

 • ประจำเดือนมีความเปลี่ยนแปลง
 • ภาวะขาดประจำเดือน (Amenorrhoea)
 • ภาวะเลือดออกแทรกซ้อน (Intercurrent bleeding)
 • ปวดหัว
 • มีอาการคัน แสบร้อน หรือมีตกขาว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยายูโทรเจสแทนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 • ยาโบรโมคริปทีน (Bromocriptine®) ที่ใช้เพื่อรักษาปัญหาเกี่ยวกับต่อมให้สมองหรือโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
 • ยาไซโคลสปอริน (Cyclosporin®) ที่ใช้เพื่อกดภูมิคุ้มกัน
 • ยาไรฟามัยซิน (Rifamycin) เช่น ไรแฟมพิซิน (rifampicin)
 • ยาคีโตโคนาโซล (Ketoconazole®) ที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อรา

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยายูโทรเจสแทนสำหรับสอดช่องคลอดนั้นใช้โดยผ่านช่องคลอดเท่านั้น อาหารและเครื่องดื่มน้ำจึงไม่มีผลต่อยานี้

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยายูโทรเจสแทนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

 • ภาวะภูมิไวเกิน (Hypersensitivity)
 • ภาวะตับวายระดับรุนแรง
 • อาการเลือดออกจากช่องคลอดที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย
 • โรคมะเร็งเต้านมหรือโรคมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์
 • ภาวะหลอดเลือดดำอักเสบ
 • ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน
 • ภาวะเลือดออกในสมอง
 • โรคพอร์ฟิเรีย

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยายูโทรเจสแทนสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 600 มก./วัน แบ่งให้ยาวันละสามครั้ง

ตั้งแต่วันที่เกิดการถ่ายฝากตัวอ่อน (embryo transfer) ไปจนถึงอย่างน้อยสัปดาห์ที่ 7 ของการตั้งครรภ์ และไม่ควรช้ากว่าสัปดาห์ที่ 12 ของการตั้งครรภ์

ขนาดยายูโทรเจสแทนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลยูโทรเจสแทนสำหรับสอดช่องคลอด ขนาด 200 มก.
 • ยาแคปซูลยูโทรเจสแทนสำหรับสอดช่องคลอด ขนาด 100 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: พฤษภาคม 30, 2019 | Last Modified: พฤษภาคม 30, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน