ลิโดเคน (Lidocaine)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ลิโดเคน (Lidocaine) Brand Name(s): ลิโดเคน (Lidocaine).

ข้อบ่งใช้

ยาลิโดเคนใช้สำหรับ

ยาลิโดเคน (Lidocaine) ใช้โดยทั่วไปสำหรับดวงตา เพื่อให้เกิดอาการชาหรือไม่มีความรู้สึกก่อนการทำหัตถการใดๆ ยาชนิดนี้เป็นยาระงับความรู้สึกใช้เฉพาะที่ (ยาชา)

วิธีใช้ยาลิโดเคน

สำหรับยาเนื้อเจล/วุ้น หรือสำหรับหยอด

 • พยาบาลหรือบุคลาการทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมอื่นๆ จะให้ยาชนิดนี้แก่คุณ ก่อนการทำหัตถการใดๆ ยานี้จะให้เป็นยาหยอดลงไปที่ดวงตาของคุณ

การเก็บรักษายาลิโดเคน

การเก็บรักษายาลิโดเคนที่ดีที่สุดควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องให้ห่างจากแสงโดยตรงและความชื้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของยา ไม่ควรเก็บยาลิโดเคนไว้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาลิโดเคนมีหลากหลายยี่ห้อซึ่งมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบวิธีการเก็บรักษาที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามจากเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็กหรือสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรเทยาลิโดเคนทิ้งลงในโถส้วมหรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น สิ่งสำคัญคือต้องกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมเมื่อหมดอายุหรือไม่ใช้งานแล้ว ให้ปรึกษาเภสัชกรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาลิโดเคน

ก่อนใช้ยาลิโดเคน ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • ปฏิกิริยาการแพ้ ยาลิโดเคน ส่วนผสมอื่นในตัวยา ดูรายละเอียดในเอกสารกำกับยา
 • การแพ้ยา อาหาร สีผสมอาหาร วัตถุกันเสียในอาหาร หรือสัตว์
 • โรคในเด็ก
 • โรคในผู้สูงอายุ
 • ใช้งานในสภาวะสุขภาพอื่นๆ และยาที่มีความเสี่ยงในการทำปฏิกิริยากับยาลิโดเคน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาลิโดเคนในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยาลิโดเคน

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากยาลิโดเคน

ในระหว่างการใช้ยาประเภทอื่นๆ ร่วมด้วย การใช้ยาลิโดเคนสามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียงบางประการได้ อาการข้างเคียงส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้น้อย และไม่จำเป็นต้องรักษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญเสมอที่ต้องปรึกษาแพทย์ หากคุณมีอาการผิดปกติหลังจากใช้ยานี้ อาการข้างเคียงบางประการได้แก่

 • การมองเห็นพร่ามัวหรือมีความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เกี่ยวกับการมองเห็น
 •  ความรู้สึกแสบร้อนในบริเวณที่ใช้ยา
 • ตาขาวหรือภายในหนังตาเป็นสีแดง
 • ปวดศีรษะ

อาการข้างเคียงเหล่านี้พบไม่ได้ในผู้ใช้ยาทุกคน อาจมีอาการข้างเคียงที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีข้องกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียง ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาลิโดเคนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาชนิดอื่นที่คุณใช้อยู่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาของยาที่อาจเกิดขึ้น คุณควรแจ้งรายการยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด (ยาที่สั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ได้สั่งโดยแพทย์ และยาสมุนไพร) และแจ้งแก่แพทย์หรือเภสัชกร เพื่อความปลอดภัยของคุณ ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาลิโดเคนอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงสำหรับอาการข้างเคียงที่รุนแรงขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นของยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ ก่อนการใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่นๆ

ยาลิโดเคนอาจทำปฏิกิริยากับสภาวะทางสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจทำให้สภาวะทางสุขภาพเสื่อมลง หรือเปลี่ยนแปลงการออกฤทธิ์ของยา เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเสมอ เกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพทั้งหมดของคุณในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

 • สัญญาณไฟฟ้าหัวใจถูกขัดขวาง (Heart block)
 • อาการช็อคขั้นรุนแรง
 • การติดเชื้อในบริเวณหรือใกล้บริเวณที่ใช้ยา
 • แผลขนาดใหญ่ ผิวหนังแตก หรือบาดแผลรุนแรงที่ผิวหนังในบริเวณที่ใช้ยา
 • โรคตับขั้นรุนแรง

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาที่จะให้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาลิโดเคนเสมอ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดใช้ยาลิโดเคน

ขนาดใช้ยาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยบางราย ดังต่อไปนี้

 • ขี้ผึ้ง ใช้รักษาอาการปวดและอาการคัน ที่เกิดจากปัญหาผิวที่ไม่รุนแรง ให้ทายาในบริเวณที่มีอาการเป็นเวลาสามหรือสี่ครั้งต่อวัน ปริมาณมากที่สุดที่ควรใช้สำหรับการใช้หนึ่งครั้ง คือ 5 กรัม
 • แผ่นแปะผิวหนังเฉพาะที่ เพื่อใช้รักษาอาการปวดที่เกิดจากโรคงูสวัด ให้ใช้ 1 ถึง 3 แผ่น แปะบริเวณที่ปวด เป็นเวลาถึง 12 ชั่วโมงในแต่ละวัน
 • ยาน้ำใช้เฉพาะที่ สำหรับปากหรือคอที่ระคายเคืองหรือเป็นแผล ขนาดใช้ยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักร่างกาย และแพทย์ต้องเป็นผู้กำหนด โดยปกติ ขนาดใช้ยา คือ 15 มิลลิลิตร ต่อช้อนโต๊ะ เป็นเวลาทุก 3 ชั่วโมง แพทย์อาจปรับขนาดใช้ยาตามที่จำเป็น ห้ามใช้ยาเกิน 8 ครั้ง ในเวลา 24 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขนาดใช้ยาลิโดเคน

ขนาดใช้ยาที่แนะนำสำหรับผู้ป่วยบางราย ดังต่อไปนี้

 • ขี้ผึ้ง ขนาดใช้ยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักร่างกายและแพทย์ต้องเป็นผู้กำหนด
 • แผ่นแปะผิวหนังเฉพาะที่ เพื่อใช้รักษาอาการปวดที่เกิดจากโรคงูสวัด ขนาดใช้ยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักร่างกายและแพทย์ต้องเป็นผู้กำหนด
 • ยาน้ำใช้เฉพาะที่ สำหรับปากหรือคอที่ระคายเคืองหรือเป็นแผล ขนาดใช้ยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักร่างกายและแพทย์ต้องเป็นผู้กำหนด โดยปกติ ขนาดใช้ยา คือ 15 มิลลิลิตร ต่อช้อนโต๊ะ เป็นเวลาทุก 3 ชั่วโมง แพทย์อาจปรับขนาดใช้ยาตามที่จำเป็น ห้ามใช้ยาเกิน 8 ครั้ง ในเวลา 24 ชั่วโมง

สำหรับเด็กอายุ 3 ปี หรือมากกว่า ขนาดใช้ยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักร่างกายและแพทย์ต้องเป็นผู้กำหนด

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ขนาดใช้ยาขึ้นอยู่กับน้ำหนักร่างกายและแพทย์ต้องเป็นผู้กำหนด ขนาดใช้ยาไม่ควรเกินกว่า 1.2 มิลลิลิตร ทาด้วยก้านสำลีในบริเวณที่มีอาการ ให้เว้นระยะเวลา 3 ชั่วโมงระหว่างการใช้ยาแต่ละรอบ และห้ามใช้ยาเกิน 4 รอบ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง

รูปแบบยา

ยาลิโดเคน มีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้: เนื้อเจล 3.5 %.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ให้โทรแจ้งบริการฉุกเฉิน หรือไปยังห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลใกล้บ้านคุณ

กรณีลืมใช้ยา

หากลืมใช้ยา ให้ใช้ยาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ดี หากใกล้เวลาใช้ยารอบถัดไป ให้ข้ามรอบที่ลืมใช้ยาไปแล้วใช้ยาในรอบถัดไปตามปกติที่กำหนดไว้ ห้ามใช้ยาเพิ่มเป็นสองเท่า

Hello Health Group มิได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: สิงหาคม 28, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 28, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย