วิตามินดี 3 (Vitamin D3)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: วิตามินดี 3 (Vitamin D3) Brand Name(s): วิตามินดี 3 (Vitamin D3), วิตามินดี 3 (Vitamin D3), วิตามินดี 3 (Vitamin D3) และ วิตามินดี 3 (Vitamin D3).

ข้อบ่งใช้

วิตามินดี 3 ใช้สำหรับ

วิตามินดี3 (Vitamin D3) เป็นอาหารเสริม มักจะใช้เพื่อรักษาภาวะขาดวิตามินดีและใช้เพื่อรักษาระดับความแข็งแรงของกระดูก

วิธีการใช้วิตามินดี 3

แพทย์จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณควรใช้ยาในขนาดเท่าใด อย่าใช้ยามากกว่าที่แพทย์กำหนด

ควรทำตามคำแนะนำบนฉลากยาหากคุณใช้ยานี้เองโดยไม่มีใบสั่งยาของแพทย์


ยาน้ำสำหรับรับประทาน

 • ใช้หยอดหยดยาที่แถมมากับยาเพื่อตวงขนาดยา
 • สำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่น สามารถหยอดยาเข้าในปากโดยตรงหรือผสมยากับอาหารหรือน้ำอื่นๆ (น้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้)
 • สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป สามารถหยอดยาเข้าในปากโดยตรง ผสมยากับอาหารหรือน้ำอื่นๆ (น้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้) หรือรับประทานจากช้อน
 • สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี หยอดยาหนึ่งหยดลงบนจุกนมปลอมสำหรับเด็ก หัวนมของมารดา หรือจุกขวดนม แล้วให้ทารกดูดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที

ยาเวเฟอร์

เคี้ยวหรือบดยาก่อนรับประทาน อย่ากลืนยาทั้งเม็ดในคราวเดียว

การเก็บรักษาวิตามินดี 3

วิตามินดี 3 ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง วิตามินดี 3 บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งวิตามินดี 3 ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้วิตามินดี 3

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณมีอาการแพ้ต่อวิตามินดี 3 กระสายยาที่ใช้ในยาวิตามินดี 3 ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นอยู่ในแผ่นพับข้อมูล
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร หรือสารอื่นๆ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับอาการแพ้และสัญญาณที่คุณมี เช่น ผดผื่น ลมพิษ คัน หายใจติดขัด หายใจมีเสียงหวีด ไอ อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ หรือสัญญาณอื่นๆ
 • หากผู้ใช้ยาเป็นเด็ก
 • หากผู้ใช้ยาเป็นผู้สูงอายุ
 • หากคุณเป็นโรคอื่นๆ หรือกำลังใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปฏิกิริยากับวิตามินดี 3

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ

 • หากคุณตั้งครรภ์หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณจำเป็นต้องปรึกษากับแพทย์ถึงประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ยาขณะตั้งครรภ์
 • หากคุณกำลังให้นมบุตร คุณควรจะปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อลูกของคุณ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้วิตามินดี 3

เช่นเดียวกับยาอื่นๆ วิตามินดี 3 นั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงที่พบได้มากคือระดับแคลเซียมสูง สัญญาณของอาการนั้นมีทั้งอาการอ่อนแรง สับสน รู้สึกเหนื่อย ปวดหัว ท้องไส้ปั่นป่วน และอาเจียน อุจจาระแข็ง (ท้องผูก) หรือปวดกระดูก

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

วิตามินดี 3 อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ เช่นยาคอเลสไทรามีน (cholestyramine) มินเนอรอลออย (mineral oil) ยาลดกรดที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียม หรือยาออริสแตท (orlistat)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

วิตามินดี 3 อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

วิตามินดี 3 อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่น กลุ่มอาการดูดซึมอาหารผิดปกติ (malabsorption syndrome) ต่อมพาราไธรอยด์ทำงานมากเกิน (overactive parathyroid gland) โรคซาร์คอยโดซิส (sarcoidosis) ระดับวิตามินดีหรือแคลเซียมในร่างกายมากเกินไป หรือกลุ่มอาการวิลเลียม (Williams syndrome)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดของวิตามินดี 3 สำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดยาวิตามินดี 3

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับบางกรณีคือ

สำหรับภาวะขาดวิตามินดี

 • สำหรับยาแคปซูล รับประทานยาแคปซูลหนึ่งเม็ดขนาด 5000 หน่วยวัดมาตรฐานสากล (IU) วันละครั้ง
 • สำหรับยาน้ำสำหรับรับประทาน รับประทานยาหนึ่งหยดขนาด 1000 หน่วยวัดมาตรฐานสากล วันละครั้ง หรือวันละสองครั้ง

ขนาดของวิตามินดี 3 สำหรับเด็ก

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดยาวิตามินดี 3

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับบางกรณีคือ

สำหรับภาวะขาดวิตามินดี

 • สำหรับยาแคปซูล การใช้ยาและขนาดยานั้นจะต้องกำหนดโดยแพทย์เท่านั้น
 • สำหรับยาน้ำสำหรับรับประทาน รับประทานยาหนึ่งหยดขนาด 400 หน่วยวัดมาตรฐานสากล วันละครั้ง
 • สำหรับยาเวเฟอร์
  • เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ยาเวเฟอร์หนึ่งชิ้นขนาด 14,000 หน่วยวัดมาตรฐานสากล สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 6 สัปดาห์
  • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี การใช้ยาและขนาดยานั้นจะต้องกำหนดโดยแพทย์เท่านั้น

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาสารละลาย 400 หน่วยวัดมาตรฐานสากล
 • ยาเวเฟอร์ 5000 หน่วยวัดมาตรฐานสากล 14000 หน่วยวัดมาตรฐานสากล
 • ยาแคปซูลแบบนุ่มและแข็ง 1000, 2000, 5000, 10000 หน่วยวัดมาตรฐานสากล

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: พฤษภาคม 30, 2019 | Last Modified: พฤษภาคม 30, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน