วิสตาริล (Vistaril®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: วิสตาริล (Vistaril®) Brand Name(s): วิสตาริล (Vistaril®).

ข้อบ่งใช้

ยาวิสตาริล (ไฮดรอกไซซีน) ใช้สำหรับ

ยาวิสตาริล (Vistaril®) ลดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง ยานี้ยังออกฤทธิ์เป็นยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) ที่ทำงานโดยการลดผลของสารฮีสตามีนตามธรรมชาติภายในร่างกาย สารฮีสตามีนสามารถทำให้เกิดอาการคันหรือลมพิษบนผิวหนังได้

ยาวิสตาริลใช้เป็นยากล่อมประสาท (sedative) เพื่อรักษาอาการวิตกกังวล และความตึงเครียด ยานี้ยังใช้ร่วมกับยาอื่น โดยใช้พร้อมกับหรือหลังจากให้ยาระงับความเจ็บปวดทั่วไป (general anesthesia)

ยาวิสตาริลยังใช้เพื่อรักษาอาการแพ้ที่ผิวหนัง เช่น ลมพิษหรือผื่นแพ้สัมผัส (contact dermatitis)

วิธีการใช้ยาวิสตาริล (ไฮดรอกไซซีน)

ใช้ยาวิสตาริลตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา แพทย์อาจจะเปลี่ยนขนาดยาของคุณเป็นครั้งคราว อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

เขย่าขวดยาแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน (ยาน้ำ) ให้ดีก่อนตวงยา ควรตวงยาโดยใช้กระบอกยาที่แถมมา หรือตวงด้วยช้อนหรือถ้วยสำหรับตวงยา หากคุณไม่มีอุปกรณ์สำหรับตวงยา โปรดขอจากเภสัชกร

ยาวิสตาริลควรใช้ในระยะสั้นเท่านั้น

คุณไม่ควรใช้ยาวิสตาริลนานเกินกว่า 4 เดือน โปรดติดต่อแพทย์ หากอาการวิตกกังวลของคุณไม่ดีขึ้นหรือหากมีอาการรุนแรงขึ้น

การเก็บรักษายาวิสตาริล (ไฮดรอกไซซีน)

ยาวิสตาริลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาวิสตาริลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาวิสตาริลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาวิสตาริล (ไฮดรอกไซซีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาวิสตาริล หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ยานี้หาก

 • หากคุณเป็นกลุ่มอาการระยะคิวทียาว (long QT syndrome) ซึ่งเป็นอาการผิดปกติเกี่ยวกับอาการนำไฟฟ้าของหัวใจ
 • หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อยาเซทิริซีน (cetirizine) อย่างเซอร์เทค (Zyrtec) หรือยาลีโวเซทิไรซีน (levocetirizine) อย่างไซซอล (Xyzal)
 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรก หรือไตรมาสที่สอง ยาไฮดรอกไซซีนนั้นอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หรือทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิด ควรใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ขณะที่คุณกำลังใช้ยานี้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาวิสตาริลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาวิสตาริล (ไฮดรอกไซซีน)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปอาจมีดังต่อไปนี้

 • ง่วงซึม
 • ปวดหัว
 • ปากแห้ง
 • ผื่นผิวหนัง

หยุดใช้ยาวิสตาริลและติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการเหล่านี้

 • หัวใจเต้นเร็วหรือรัว
 • ปวดหัวพร้อมกับเจ็บหน้าอก
 • วิงเวียนอย่างรุนแรง
 • หมดสติ
 • อาการชัก

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ในกรณีหายาก ยาวิสตาริลอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาผิวหนังที่รุนแรง หยุดใช้ยานี้ และติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการรอยแดงที่ผิวหนัง หรือผื่นแพร่กระจาย และทำให้เกิดตุ่มหนองสีขาวหรือสีเหลือง แผลพุพอง หรือผิวลอกอย่างกะทันหัน

ผลข้างเคียง เช่น อาการง่วงซึมและสับสนนี้อาจจะพบได้มากกว่าในผู้สูงอายุ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาวิสตาริลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาวิสตาริลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาวิสตาริลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ระบบทางเดินอาหารอุดตัน (กระเพาะอาหารหรือลำไส้)
 • กระเพาะปัสสาวะอุดตันหรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะอื่นๆ
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจ
 • หัวใจเต้นช้า
 • ประวัติส่วนตัวหรือคนในครอบครัวเป็นกลุ่มอาการระยะคิวทียาว
 • ภาวะอิเล็กโทรไลต์ไม่สมดุล (electrolyte imbalance) เช่นระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงหรือต่ำ
 • โรคหัวใจวาย

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาวิสตาริล (ไฮดรอกไซซีน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการวิตกกังวล

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 ถึง 100 มก. วันละ 4 ครั้ง

ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 ถึง 100 มก. ฉีดทันที แล้วตามด้วยทุกๆ 4 ถึง 6 ชั่วโมง เท่าที่จำเป็น

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการคัน

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 มก. วันละ 3 หรือ 4 ครั้ง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อกล่อมประสาท

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือรับประทาน 50 ถึง 100 มก.

ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 ถึง 100 มก.

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน

ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดยาที่แนะนำคือ 25 ถึง 100 มก.

ขนาดยาวิสตาริล (ไฮดรอกไซซีน) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อกล่อมประสาท

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือ 0.6 มก./กก.

ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดยาที่แนะนำคือ 0.5 มก./ปอนด์ของน้ำหนักตัว

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการวิตกกังวล

อายุน้อยกว่า 6 ปี

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 มก./วัน โดยแบ่งรับประทาน

อายุ 6 ปีขึ้นไป

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 ถึง 100 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการคัน

อายุน้อยกว่า 6 ปี

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 มก./วัน โดยแบ่งรับประทาน

อายุ 6 ปีขึ้นไป

รับประทาน ขนาดยาที่แนะนำคือ 50 ถึง 100 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียน

ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ ขนาดยาที่แนะนำคือ 0.5 มก./ปอนด์ของน้ำหนักตัว

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแคปซูลและยาแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน ไฮดรอกไซซีนพาโมต (hydroxyzine pamoate) 25 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กุมภาพันธ์ 11, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 11, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย