อะติแวน (Ativan®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: อะติแวน (Ativan®) Brand Name(s): อะติแวน (Ativan®).

ข้อบ่งใช้

ยาอะติแวน (ลอราซีแพม) ใช้สำหรับ

ยาอะติแวน (Ativan®) นั้นอยู่ในกลุ่มของยาที่เรียกว่าเบนโซไดอะซีปีน (benzodiazepines) ยาลอราซีแพม (Lorazepam) ส่งผลกระทบต่อสารสื่อประสาทภายในสมองที่อาจจะไม่สมดุล สำหรับผู้ที่มีอาการวิตกกังวล

ยาอะติแวนใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล (anxiety disorders)

ยาอะติแวนยังอาจจะใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากคู่มือการใช้ยา

วิธีการใช้ยาอะติแวน (ลอราซีแพม)

รับประทานยาอะติแวนตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยา อย่าใช้ยาอะติแวนในขนาดที่มากกว่า หรือนานกว่าที่กำหนด โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากยาของคุณรักษาอาการของคุณได้ไม่ดีดังเดิม

ยาลอราซีแพมอาจจะทำให้เกิดการเสพติดได้ อย่าแบ่งยาอะติแวนกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยา ควรเก็บยานี้ไว้ในสถานที่ที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดอาการติดยา ใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ การขายยาหรือให้ยาอะติแวนแก่ผู้อื่นนั้นผิดกฏหมาย

ควรใช้ยาอะติแวนในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น อย่าใช้ยานี้นานกว่าที่แพทย์แนะนำ

อย่าหยุดใช้ยาอะติแวนอย่างกะทันหัน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ รวมถึงอาการชัก โปรดสอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้ยานี้อย่างปลอดภัย

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากยานี้ดูเหมือนจะรักษาอาการวิตกกังวลได้ไม่ดีดังเดิม

การเก็บรักษายาอะติแวน (ลอราซีแพม)

ยาอะติแวนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอะติแวนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอะติแวนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอะติแวน (ลอราซีแพม)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารสำคัญที่ออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาอะติแวน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ยาอะติแวน หากคุณเป็นโรคต้อหินมุมปิด หรือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (myasthenia gravis) หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อยาวาเลียม (Valium) หรือยาที่คล้ายกัน

ยาลอราซีแพมอาจจะทำให้เกิดการเสพติด และควรใช้กับผู้ที่ได้รับใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดอาจทำให้เกิดอาการติดยา ใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ อย่าแบ่งปันยาอะติแวนกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติการใช้ยาในทางที่ผิดหรือติดยา ควรเก็บยานี้ไว้ในสถานที่ที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้าถึงได้

อย่าดื่มสุราขณะที่กำลังใช้ยาอะติแวน ลอราซีแพมนั้นสามารถเพิ่มผลของแอลกอฮอล์ได้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาอะติแวนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอะติแวน (ลอราซีแพม)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • วิงเวียน
 • ง่วงซึม
 • อ่อนแรง
 • พูดไม่ชัด
 • ขาดความสมดุลหรือการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกัน
 • ปัญหาเกี่ยวกับความทรงจำ
 • รู้สึกไม่มั่นคง

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้

 • ง่วงซึมอย่างรุนแรง
 • มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเอง
 • มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • สับสน
 • ก้าวร้าว
 • มองเห็นภาพหลอน
 • ปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับรุนแรงขึ้น
 • รู้สึกร้อนรนหรือตื่นเต้น
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • เปลือกตาปรือ
 • กลืนลำบาก
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง
 • ปวดท้องส่วนบน
 • ปัสสาวะสีคล้ำ
 • ดีซ่าน (ดวงตาหรือผิวหนังเป็นสีเหลือง)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอะติแวนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาอื่นๆ ที่ใช้เพื่อรักษาอาการวิตกกังวล
 • ยาโพรเบเนซิด (Probenecid)
 • ยาอะมิโนฟิลลีน (Aminophylline) หรือยาทีโอฟิลลีน (theophylline)
 • ยาต้านซึมเศร้า (antidepressant) หรือยาที่ใช้เพื่อรักษาอาการป่วยทางจิต
 • ยาบาร์บิทูเรต (barbiturate) เช่น ฟีโนบาร์บิทอล (phenobarbital)
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (Narcotic pain medicine)
 • ยารักษาอาการชัก
 • ยาที่มีส่วนผสมของสารต้านฮีสตามีน (antihistamine) เช่นยานอนหลับ ยาแก้หวัด หรือยาแก้แพ้

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอะติแวนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาอะติแวนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคต้อหินมุมแคบ
 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี
 • อาการชักหรือโรคลมชัก (epilepsy)
 • โรคไตหรือโรคตับ (โดยเฉพาะโรคตับจากแอลกอฮอล์)
 • โรคหอบหืด หรือโรคเกี่ยวกับการหายใจอื่นๆ
 • โรคต้อหินมุมเปิด
 • เคยเป็นโรคซึมเศร้าหรือ หรือมีความคิดหรือฑฟติกรรมที่จะฆ่าตัวตาย
 • เคยติดสุราหรือติดยา

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอะติแวน (ลอราซีแพม) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษา Anxiety

ยาเม็ด

 • ขนาดยาเริ่มต้น รับประทาน 2 ถึง 3 มก. ต่อวัน ให้ยาวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง
 • ขนาดยาปกติ รับประทาน 1 ถึง 2 มก. วันละ 2 ถึง 3 ครั้ง

ยาฉีด

 • ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยรวม 2 มก. หรือ 0.044 มก./กก. ขึ้นอยู่กับว่าขนาดไหนต่ำกว่า

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษา Light Anesthesia

 • ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 0.05 มก./กก. จนถึงขนาดยาสูงสุดที่ 4 มก.
 • ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยรวม 2 มก. หรือ 0.044 มก./กก. ขึ้นอยู่กับว่าขนาดไหนต่ำกว่า

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษา Status Epilepticus

 • 1 มก./กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ จนถึง 4 มก. ต่อครั้ง อาจให้ยาซ้ำภายใน 5 ถึง 10 นาที
 • ขนาดยาสูงสุด 8 มก.

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ

2 ถึง 4 มก. รับประทานก่อนนอน

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาโรควิตกกังวล

ผู้ป่วยสูงอายุหรือผู้ป่วยที่อ่อนแอ

 • แบ่งรับประทาน 1 ถึง 2 มก. ต่อวัน

ขนาดยาอะติแวน (ลอราซีแพม) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรควิตกกังวล

อายุ 12 ปีขึ้นไป

 • ขนาดยาเริ่มต้น รับประทาน 2 ถึง 3 มก. ต่อวัน ให้ยาวันละ 2 ถึง 3 ครั้ง
 • ขนาดยาปกติ รับประทาน 1 ถึง 2 มก. ต่อวัน วันละ 2 ถึง 3 ครั้ง

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ

อายุ 12 ปีขึ้นไป

 • 2 ถึง 4 มก. รับประทานก่อนนอน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาฉีด
 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: มกราคม 25, 2019 | Last Modified: มกราคม 25, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย