อัลบูมิน (Albumin)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: อัลบูมิน (Albumin) Brand Name(s): อัลบูมิน (Albumin).

ข้อบ่งใช้

อัลบูมินใช้สำหรับ

อัลบูมิน (Albumin) เป็นพลาสมาโปรตีนเข้มข้นที่สกัดจากเลือดของคน ทำหน้าที่ในการเพิ่มเม็ดเลือดหรือระดับอัลบูมินให้สูงขึ้น

อัลบูมินมักใช้ในการรักษาอาการดังนี้

 • ช็อคเพราะสูญเสียเลือดในร่างกาย ระดับโปรตีนต่ำเนื่องจากการผ่าตัดหรือไตวาย และอัลบูมินยังทำหน้าที่เป็นยาเสริมในการผ่าตัดทำบายพาสหัวใจ
 • อาการของโรคต่างๆอที่แพทย์เป็นผู้บ่งชี้

วิธีการใช้อัลบูมิน

การให้อัลบูมินให้โดยการฉีด ณ สถานพยาบาล หากคุณใช้อัลบูมินที่บ้าน ควรทำตามขั้นตอนการฉีดยาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำ

วิธีการเก็บรักษาอัลบูมิน

อัลบูมินมีอายุถึง 3 ปี หากเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และไม่แช่แข็ง อัลบูมินแต่ละยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญคือการอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนบรรจุภัณฑ์หรือสอบถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งอัลบูมินลงในชักโครกหรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่คุณได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น ดังนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องรับประทานอีกต่อไป ควรปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรทราบก่อนการใช้อัลบูมิน

ควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการดังนี้

 • มีอาการแพ้ต่อส่วนประกอบของอัลบูมิน
 • เคยมีอาการหัวใจล้มเหลว ไตวาย หรือภาวะโลหิตจางหรือมีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำเกิน
 • ตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากขณะที่คุณตั้งครรภ์หรือให้นม คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์
 • อยู่ระหว่างการใช้ยาชนิดอื่น รวมถึงยาที่คุณซื้อโดยไม่มีใบสั่งยา เช่น สมุนไพรหรืออาหารเสริม
 • มีอาการแพ้ต่อยา อาหารหรือสารชนิดอื่นๆ
 • มีอาการป่วย ผิดปกติ หรือมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงขณะที่ใช้ยาอัลบูมินระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ควรปรึกษาแพทย์เป็นประจำ เพื่อประเมินข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนรับประทานยาชนิดนี้ อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) อัลบูมินจัดเป็นยาที่มีความเสี่ยงสำหรับสตรีมีครรภ์ประเภท C

ต่อไปนี้ คือประเภทความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

 • A = ไม่เสี่ยง
 • B = ไม่พบความเสี่ยงในงานวิจัยบางชิ้น
 • C = อาจมีความเสี่ยงบางอย่าง
 • D = พบหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยง
 • X = ห้ามใช้
 • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลขางเคียง

ผลข้างเคียงจากการใช้อัลบูมิน

 • ลมพิษ ผื่นผิวหนัง อาการคัน อาการบวมน้ำ และ อาการผื่นแพ้ยา
 • ปวดหัว หนาวสั่น และอาการที่เกิดจากไข้
 • ความดันโลหิตต่ำ
 • เวียนหัว อาเจียน และมีน้ำลายมากขึ้น
 • หลอดลมหดเกร็ง

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

อัลบูมินอาจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่นที่คุณกำลังรับประทานอยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณรับประทานออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา และสมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่มหรือหยุดรับประทาน รวมถึงเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยาต่ออาหารหรือแอลกอฮอล์

อัลบูมินอาจทำปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงให้ที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อถามถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ ก่อนรับประทานยา

ปฏิกิริยาต่ออาการโรคอื่น

อัลบูมินอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาของยาที่มีต่อร่างกายอาจทำให้สุขภาพของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ อาการโรคอื่นๆที่อาจมีปฏิกิริยากับยาชนิดนี้ได้แก่

 • โรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
 • หลอดเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง
 • ปอดบวมน้ำ
 • เลือดออกง่าย
 • โลหิตจางขั้นรุนแรง
 • ไตและกรวยไต

Understand the dosage

ข้อมูลเหล่านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ก่อนใช้ยาอัลบูมิน

ขนาดของอัลบูมินสำหรับผู้ใหญ่

วิธีการใช้ยา

 • ขนาดเริ่มต้นคือ 25 กรัม (ความเข้มข้นสารละลาย 5% หรือ 25%) โดยการหยดยาเข้าเส้นเลือด และอาจทำซ้ำ15-30 นาที หากการตอบสนองต่ออาการไม่เพียงพอ
 • ไม่ควรใช้เกิน 250 กรัมต่อ 48 ชั่วโมง

สารละลายความเข้มข้น 25% ใช้สำหรับอาการดังต่อไปนี้

 • ไตอักเสบเฉียบพลัน
 • ตับวายเฉียบพลัน
 • ภาวะวิกฤติทางระบบการหายใจ
 • บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
 • ได้รับการผ่าตัดบายพาสหัวใจ
 • ภาวะที่มีระดับโปรตีนในเลือดต่ำ
 • รับการฟอกไต
 • ภาวะช็อกจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่
 • โรคเม็ดเลือดแดงแตกในทารกแรกเกิด
 • การผ่าตัดตับหรือการเปลี่ยนถ่ายตับ

สารละลายความเข้มข้น 5% ใช้สำหรับอาการดังต่อไปนี้

 • ภาวะช็อกจากการสูญเสียน้ำและเกลือแร่
 • บาดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
 • ภาวะที่มีระดับโปรตีนในเลือดต่ำ
 • ได้รับการผ่าตัดบายพาสหัวใจ
 • โรคไตเฉียบพลัน

ขนาดของอัลบูมินสำหรับเด็ก

วิธีการใช้ยา

 • สำหรับเด็กแรกเกิด (อายุต่ำกว่า 28 วัน) หรือ ทารก ควรใช้ขนาด10-20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (ละลายในสารละลาย 5%) ใช้ยา 500-1000 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยการหยดยาเข้าหลอดเลือด
 • ไม่ควรใช้เกิน 250 กรัมต่อ 48 ชั่วโมงหรือ 6 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน

อัลบูมินอยู่ในรูปแบบใดบ้าง

อัลบูมิน อยู่ในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • อัลบูมินจากมนุษย์ (ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ) ความเข้นข้น 5% 25% และ 20%.

กรณีฉุกเฉินหรือการใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

หากลืมรับประทานควรทำอย่างไร

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: สิงหาคม 27, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 27, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย