อัลเด็กซ์ เอเอ็น (Aldex® AN)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: อัลเด็กซ์ เอเอ็น (Aldex® AN) Brand Name(s): อัลเด็กซ์ เอเอ็น (Aldex® AN).

ข้อบ่งใช้

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (ดอกซีลามีน ซัคซิเนต) ใช้สำหรับ

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (Aldex® AN) ใช้เพื่อบรรเทาอาการชั่วคราว เช่น อาการน้ำมูกไหล จาม คันจมูกและคันคอ อาการคัน น้ำตาไหลเนื่องจากไข้ละอองฟาง (hay fever) หรือโรคภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบน

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (ดอกซีลามีน ซัคซิเนต) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่คือ 2 เม็ด รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง อย่ารับประทานมากกว่า 6 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมงหรือตามที่แพทย์กำหนด

ขนาดยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (ดอกซีลามีน ซัคซิเนต) สำหรับเด็ก

ขนาดยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นสำหรับเด็กอายุ 6 ถึงน้อยกว่า 12 ปีคือ 1 เม็ด รับประทานทุกๆ 4-6 ชั่วโมง อย่ารับประทานมากกว่า 6 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมงหรือตามที่แพทย์กำหนด

ยังไม่มีการพิสูจน์ขนาดยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นสำหรับเด็กอายุ 6 ถึงน้อยกว่า 12 ปี

Directions

วิธีการใช้ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (ดอกซีลามีน ซัคซิเนต)

 • รับประทานยานี้พร้อมกับอาหารหรือนม หากคุณมีอาการท้องไส้ปั่นป่วน ควรเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
 • ใช้ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นทุกวัน จนแพทย์จะแแนะนำให้คุณหยุดใช้ยา อย่าใช้ยาในขนาดมากกว่าที่แนะนำ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณไม่แน่ใจ
 • อย่าหยุดใช้ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น หรือลดขนาดยา โดยไม่ปรึกษากับแพทย์ก่อน
 • ควรใช้ยาตามที่กำหนดบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด หรือตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ โดยปกติมักจะใช้ยานี้ในระยะสั้นจนอาการหายไป

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (ดอกซีลามีน ซัคซิเนต)

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ดังนี้

 • สัญญาณของอาการแพ้ อย่างลมพิษ หายใจติดขัด อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือคอ
 • สับสน
 • มองเห็นภาพหลอน
 • วิงเวียนหรือง่วงซึมอย่างรุนแรง
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย
 • มองเห็นไม่ชัด
 • ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
 • ท้องผูก
 • วิงเวียนหรือง่วงซึมระดับเบา

อาการเหล่านี้ไม่ใช่อาการทั้งหมด และอาจจะเกิดอาการอื่นขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับผลข้างเคียง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (ดอกซีลามีน ซัคซิเนต)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • อาการแพ้ต่อยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น กระสายยา (excipients) ที่ใช้ในยาที่มีส่วนผสมของยาอัลเด็กซ์ เอเอ็น ข้อมูลอยู่ในแผ่นพับ
 • อาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • เป็นโรคอื่น หรือกำลังใช้ยาอื่น ที่มีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นตามรายชื่อด้านล่าง

ความปลอดภัยต่อสภาวะบางอย่าง (เช่นการตั้งครรภ์ การให้นมบุตร หรือการผ่าตัด)

การตั้งครรภ์

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

การให้นมบุตร

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นอาจผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และอาจเป็นอันตรายต่อทารก ยาต้านฮีสตามีน (Antihistamines) นั้น ยังอาจชะลอการผลิตน้ำนมแม่ อย่าใช้ยานี้โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หากคุณกำลังให้นมบุตร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านฮีสตามีน เช่น เซทิริซีน (cetirizine) ไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine)
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น คาริโซโพรดอล (carisoprodol) ไซโคลเบนซาพีน (cyclobenzaprine)azepam) ซอลพิเดม (zolpidem)
 • ยาคลายกล้ามเนื้อ เช่น คาริโซโพรดอล (carisoprodol) ไซโคลเบนซาพีน (cyclobenzaprine)
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (Narcotic pain relievers) เช่น โคดีน (codeine) ไฮโดรโคโดน (hydrocodone)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ โดยเฉพาะแอลกอฮอล์

การเก็บรักษายาอัลเด็กซ์ เอเอ็น (ดอกซีลามีน ซัคซิเนต)

ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอัลเด็กซ์ เอเอ็นลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับเคี้ยว 5 มก.

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: มีนาคม 19, 2019 | Last Modified: มีนาคม 19, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย