อัลเลกรา-ดี (Allegra-D®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: อัลเลกรา-ดี (Allegra-D®) Brand Name(s): อัลเลกรา-ดี (Allegra-D®).

ข้อบ่งใช้

ยาอัลเลกรา-ดี (เฟกโซเฟนาดีนและซูโดเอฟีดรีน) ใช้สำหรับ

ยาอัลเลกรา-ดี (Allegra-D®) ประกอบด้วยยาเฟกโซเฟนาดีน (fexofenadine) และยาซูโดเอฟีดรีน (pseudoephedrine) เฟกโซเฟนาดีนนั้นเป็นยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) ทำงานโดยการลดผลของสารฮีสตามีน (histamine) ตามธรรมชาติภายในร่างกาย สารฮีสตามีนสามารถทำให้เกิดอากา รอย่างเช่นจาม คัน น้ำตาไหล และน้ำมูกไหล

ซูโดเอฟีดรีนเป็นยาหดหลอดเลือด (decongestant) ทำงานโดยการหดหลอดเลือดภายในช่องทางเดินจมูก (nasal passages) หลอดเลือดที่พองขึ้นนั้น อาจทำให้เกิดอาการคัดจมูก

ยาอัลเลกรา-ดีใช้เพื่อรักษาอาการจาม น้ำมูกไหลหรือคัดจมูก อาการคันที่ดวงตาหรือน้ำตาไหล ลมพิษ ผื่นผิวหนัง อาการคัน และอาการอื่นๆ ของโรคภูมิแพ้หรือโรคหวัด

ยาอัลเลกรา-ดียังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยา

วิธีการใช้ยาอัลเลกรา-ดี (เฟกโซเฟนาดีนและซูโดเอฟีดรีน)

ใช้ยาอัลเลกรา-ดีตามที่กำหนดบนฉลากยา หรือตามที่แพทย์กำหนด อย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่กำหนด ยาแก้หวัดหรือยาแก้แพ้นั้นมักจะใช้ในระยะเวลาสั้น จนกระทั่งอาการหายไป

อย่าใช้ยานี้กับเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี โปรดสอบถามแพทย์เสมอ ก่อนใช้ยาแก้ไอหรือยาแก้หวัดกับเด็ก การใช้ยาแก้ไอและแก้หวัดในทางที่ผิดกับเด็กเล็กมากนั้น อาจทำให้เสียชีวิตได้

อย่าบด เคี้ยว หรือหักยาเม็ดแบบออกฤทธิ์นาน ควรกลืนยาทั้งเม็ด

รับประทานยาอัลเลกรา-ดีขณะท้องว่าง อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อน หรือ 2 ชั่วโมงหลังจากมื้ออาหาร

รับประทานยานี้พร้อมกับดื่มน้ำเปล่าเท่านั้น ควรหลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ โดยเฉพาะน้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ล หรือน้ำเกรฟฟรุต น้ำผลไม้นั้นสามารถทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมยาเฟกโซเฟนาดีนได้ยากขึ้น

โปรดติดต่อแพทย์ หากอาการของคุณไม่ดีขึ้น หลังจากรักษาไปแล้ว 7 วัน หรือหากคุณเป็นไข้พร้อมกับมีอาการปวดหัว อาการไอ หรือผื่นที่ผิวหนัง

หากคุณจำเป็นต้องรับการผ่าตัด หรือรับการทดสอบทางการแพทย์ โปรดแจ้งศัลยแพทย์หรือแพทย์ของคุณล่วงหน้าให้ทราบว่า คุณใช้ยาแก้หวัดหรือยาแก้แพ้ในช่วงสองสามวันก่อนหน้านี้

การเก็บรักษายาอัลเลกรา-ดี (เฟกโซเฟนาดีนและซูโดเอฟีดรีน)

ยาอัลเลกรา-ดีควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอัลเลกรา-ดีบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาอัลเลกรา-ดีลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอัลเลกรา-ดี (เฟกโซเฟนาดีนและซูโดเอฟีดรีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาอัลเลกรา-ดี หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

อย่าใช้ยาอัลเลกรา-ดี หากคุณเพิ่งใช้ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอ (MAO inhibitor) ภายใน 14 วันที่ผ่านมานี้ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาของยาที่อันตรายได้ ยาในกลุ่มเอ็มเอโอไอมีทั้งยาไอโซคาร์บอกซาซิด (isocarboxazid) ยาลีเนโซลิด (linezolid) ยาเมทิลีนบลูสำหรับฉีด (methylene blue injection) ยาฟีเนลซีน (phenelzine) ยาราซาจีลีน (rasagiline) ยาเซเลจีลีน (selegiline) ยาทรานิลซัยโปรมีน (tranylcypromine) และอื่นๆ

โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยาอัลเลกรา-ดี หากคุณกำลังเป็น

 • โรคไต
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง
 • โรคเบาหวาน
 • ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
 • กระเพาะปัสสาวะอุดตัน หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะอื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาอัลเลกรา-ดีจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอัลเลกรา-ดี (เฟกโซเฟนาดีนและซูโดเอฟีดรีน)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

หยุดใช้ยาอัลเลกรา-ดีและติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • หัวใจเต้นรัวหรือกระพือภายในหน้าอก
 • วิงเวียนอย่างรุนแรง วิตกกังวล รู้สึกร้อนรน สั่นเทส หรือประหม่า

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังต่อไปนี้

 • วิงเวียนระดับเบา
 • ปากแห้ง จมูกแห้ง หรือคอแห้ง
 • คลื่นไส้
 • นอนไม่หลับ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอัลเลกรา-ดีอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอัลเลกรา-ดีอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาอัลเลกรา-ดีอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอัลเลกรา-ดี (เฟกโซเฟนาดีนและซูโดเอฟีดรีน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)

1 เม็ด (60 มก.-120 มก.) รับประทานวันละสองครั้ง

1 เม็ด (180 มก.-240 มก.) รับประทานวันละครั้ง

ขนาดยาอัลเลกรา-ดี (เฟกโซเฟนาดีนและซูโดเอฟีดรีน) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

อายุ 13 ปีขึ้นไป

1 เม็ด (60 มก.-120 มก.) รับประทานวันละสองครั้ง

1 เม็ด (180 มก.-240 มก.) รับประทานวันละครั้ง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดรูปแบบออกฤทธิ์นาน เฟกโซเฟนาดีน ไฮโดรคลอไรด์ (fexofenadine hydrochloride) 60 มก. ซูโดเอฟีดรีน ไฮโดรคลอไรด์ (pseudoephedrine hydrochloride) 120 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: กุมภาพันธ์ 12, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 12, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย