อาทาแรกซ์ (Atarax®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: อาทาแรกซ์ (Atarax®) Brand Name(s): อาทาแรกซ์ (Atarax®).

ข้อบ่งใช้

ยาอาทาแรกซ์ (ไฮดรอกไซซีน) ใช้สำหรับ

ยาอาทาแรกซ์ (Atarax®) ใช้เป็นยากล่อมประสาทเพื่อรักษาความวิตกกังวลและความตึงเครียด ยานี้ยังใช้ร่วมกับยาอื่น เพื่อใช้เป็นยาระงับความรู้สึก (anesthesia) 

นอกจากนี้ยาอาทาแรกซ์ยังใช้เพื่อรักษาอาการแพ้ที่ผิวหนัง เช่น ลมพิษ หรือผื่นแพ้สัมผัส (contact dermatitis) 

วิธีการใช้ยาอาทาแรกซ์ (ไฮดรอกไซซีน) 

รับประทานยาอาทาแรกซ์รูปแบบยาเม็ดหรือยาน้ำเชื่อม พร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก พร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว ควรใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับตวงยาอาทาแรกซ์แบบน้ำเชื่อม

การเก็บรักษายาอาทาแรกซ์ (ไฮดรอกไซซีน) 

ยาอาทาแรกซ์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาอาทาแรกซ์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาอาทาแรกซ์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาอาทาแรกซ์ (ไฮดรอกไซซีน) 

โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาอาทาแรกซ์ หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคชัก โรคตับ หรือโรคไต 

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาอาทาแรกซ์จัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ไม่ควรใช้ยานี้กับมารดาผู้ที่กำลังให้นมบุตร ยานี้สามารถขับออกทางน้ำนมแม่ได้ 

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาอาทาแรกซ์ (ไฮดรอกไซซีน)

อาจเกิดอาการง่วงซึม วิงเวียน มองเห็นไม่ชัด ท้องผูก หรือปากแห้ง 

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาอาทาแรกซ์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

หลีกเลี่ยงการใช้ยาอาทาแรกซ์ร่วมกับยาต้านฮีสตามีนอื่นๆ (antihistamines) เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) ยานอนหลับหรือยารักษาอาการวิตกกังวล เช่นยาอัลปราโซแลม (alprazolam) ยาไดอาเซแพม (diazepam) หรือยาโซลพิเดม (zolpidem) ยาคลายกล้ามเนื้อ และยาแก้ปวดแบบเสพติด (narcotic pain relievers) เช่นยาโคเดอีน (codeine) 

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาอาทาแรกซ์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาอาทาแรกซ์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ 

 • โรคลมชัก (Epilepsy) หรือโรคชักอื่นๆ
 • โรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) หรือปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอื่นๆ 
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง
 • แผลในกระเพาะอาหาร มีการอุดตันในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ 
 • ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
 • โรคต่อมลูกหมากโต หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ 
 • โรคตับ
 • โรคไต

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอาทาแรกซ์ (ไฮดรอกไซซีน) สำหรับผู้ใหญ่

อาการวิตกกังวล

50-100 มก.ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน

อาการคัน

เริ่มต้นที่ขนาดครั้งละ 25 มก. หนึ่งครั้ง ในตอนกลางคืน เพิ่มขนาดยาเท่าที่จำเป็นไปจนถึงครั้งละ 25 มก. วันละสามหรือสี่ครั้ง

ขนาดยาอาทาแรกซ์ (ไฮดรอกไซซีน) สำหรับเด็ก

สำหรับเด็กน้ำหนักไม่เกิน 40 กก. ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 2 มก./กก./วัน 

อายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี 5-15 มก. ต่อวันโดยแบ่งรับประทาน ปรับขนาดยาโดยขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็ก 

สำหรับเด็กและวัยรุ่นที่น้ำหนักมากกว่า 40 กก. ขนาดยาสูงสุดต่อวันคือ 100 มก. ต่อวัน

เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี เริ่มต้นที่ขนาด 15-25 มก. และเพิ่มขึ้นไปจนถึง 50-100 มก. ต่อวันโดยแบ่งรับประทาน ปรับขนาดยาตามน้ำหนักตัวของเด็ก  

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาอาทาแรกซ์รูปแบบยาเม็ด 25 มก. 
 • ยาอาทาแรกซ์รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม 10 มก.
 • ยาอาทาแรกซ์รูปแบบน้ำเชื่อม 200 มล. 
 • ยาอาทาแรกซ์สำหรับฉีด 100 มก./2 มล.  

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด 

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา 

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กุมภาพันธ์ 12, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 12, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย