เจนเชียน ไวโอเลต (Gentian Violet)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: เจนเชียน ไวโอเลต (Gentian Violet) Brand Name(s): เจนเชียน ไวโอเลต (Gentian Violet).

ข้อบ่งใช้

ยาเจนเชียน ไวโอเลตใช้สำหรับ

ยาเจนเชียน ไวโอเลต (Gentian Violet) มักใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง เช่น โรคกลาก (ringworm) หรือโรคน้ำกัดเท้า นอกจากนี้ยังทำให้ผลการต้านเชื้อแบคทีเรียแบบอ่อนๆ และอาจใช้กับแผลบาดและรอยถลอกขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

แพทย์อาจใช้ยานี้เพื่อรักษาการติดเชื้อราภายในปาก (thrush) ได้อีกด้วย

วิธีการใช้ยาเจนเชียน ไวโอเลต

ก่อนการใช้ยา ควรทำความสะอาดบริเวณที่มีอาการ และเช็ดให้แห้ง ก่อนทายาโดยใช้ก้านสำลี เพื่อป้องกันไม่ให้สีย้อมติดที่มือ ทายาเจนเชียน ไวโอเลตลงบนบริเวณที่มีอาการ โดยปกติวันละหนึ่งหรือสองครั้ง หรือตามที่แพทย์กำหนด

ทายาลงบริเวณที่มีอาการเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงบริเวณรอบข้างที่เป็นปกติ

ล้างมือในทันทีหลังจากทายา เว้นแต่ว่าบริเวณที่มีอาการคือที่มือ หลีกเลี่ยงไม่ให้ยาสัมผัสกับดวงตา หากยาสัมผัสถูกดวงตา ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที รับการรักษาในทันที หากมีอาการระคายเคืองที่ดวงตา

ไม่ต้องปิดบริเวณที่มีอาการด้วยพลาสติกหรือผ้าพันแผลกันน้ำ การทำแบบนี้อาจทำให้มีอาการระคายเคืองได้มากขึ้น

ยานี้สำหรับใช้ภายนอกเท่านั้น ห้ามทายาภายในช่องปาก จมูก หรือหู เว้นแต่แพทย์จะสั่ง ยานี้มีสีย้อมและสามารถเปื้อนผิวหนังและเสื้อผ้าได้ อย่าทายานี้ลงบนแผลเปิด (แผลมีหนองที่ผิวหนัง) เพราะอาจกลายเป็นเหมือนรอยสักแบบถาวรได้

หากแพทย์สั่งให้คุณใช้ยานี้กับบริเวณที่มีอาการภายในปาก ควรระมัดระวังการกลืนยาลงไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างเหมาะสม ควรสอบถามผู้ดูแลสุขภาพ

ควรรับประทานยาเป็นประจำ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากยาสูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจำ ควรรับประทานยาในเวลาเดียวกันทุกวัน หากแพทย์กำหนดให้คุณใช้ยานี้ ควรใช้ยาจนกระทั่งครบกำหนด แม้ว่าอาการจะหายไปหลังจากไม่กี่วัน การหยุดใช้ยาเร็วเกินไป อาจทำให้การติดเชื้อกำเริบได้

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือมีอาการแย่ลง หากคุณคิดว่าอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพที่ร้ายแรง ให้รับการรักษาในทันที

การเก็บรักษายาเจนเชียน ไวโอเลต

ยาเจนเชียนไวโอเลตควรเก็บในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเจนเชียนไวโอเลตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเจนเชียนไวโอเลตลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเจนเชียน ไวโอเลต

ปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรถ้าหาก

  • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
  • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
  • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษา ของยาเจนเชียนไวโอเลตหรือยาอื่นๆ
  • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
  • หากคุณโรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอาหาร (metabolic disease) อย่างโรคพอร์ฟิเรีย (porphyria)

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเจนเชียน ไวโอเลต

ผลข้างเคียงบางอย่างของยามีดังต่อไปนี้

  • รอยแดง
  • อาการบวม
  • อาการระคายเคืองบริเวณที่ให้ยา

หยุดใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที หากคุณมีสัญญาณใหม่ของการติดเชื้อที่ผิวหนัง (อาการร้อน กดเจ็บ หนอง) และแผลที่ผิวหนัง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเจนเชียน ไวโอเลตอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นืที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเจนเชียน ไวโอเลตอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเจนเชียน ไวโอเลตอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

สภาวะทางการแพทย์ที่อาจมีผลกระทบต่อยานี้คือ แผลเปื่อยบนผิวหนังที่ใบหน้า การใช้ยาเจนเชียน ไวโอเลตอาจทำให้เกิดบริเวณที่เหมือนมีรอยสักได้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเจนเชียน ไวโอเลตสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาของยาเจนเชียน ไวโอเลตนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล ควรทำตามคำสั่งของแพทย์ หรือแนวทางบนฉลากยา ทำตามข้อมูลรวมไปถึงขนาดยาเฉลี่ยของยาเจนเชียน ไวโอเลต หากขนาดยาของคุณนั้นแตกต่างออกไป อย่าเปลี่ยนขนาดยาเว้นแต่ว่าแพทย์จะสั่ง

ปริมาณของยาที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับความแรงของยา นอกจากนี้จำนวนครั้งที่ใช้ในแต่ละวันและระยะเวลาระหว่างแต่ละครั้งที่ใช้ยานั้นยังขึ้นอยู่กับสภาวะที่คุณกำลังเป็นอยู่

ยาในรูปแบบสารละลายเฉพาะที่ – สำหรับการติดเชื้อรา

ทายาลงบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ 2 หรือ 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน

ขนาดยาเจนเชียน ไวโอเลตสำหรับเด็ก

ยาในรูปแบบสารละลายเฉพาะที่ – สำหรับการติดเชื้อรา

ทายาลงบนผิวหนังบริเวณที่มีอาการ 2 หรือ 3 ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 3 วัน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • สารละลายยาเจนเชียน ไวโอเลต 1%

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ตุลาคม 14, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 14, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย