เทียร์ แนเชอรอล (Tears Naturale®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: เทียร์ แนเชอรอล (Tears Naturale®) Brand Name(s): เทียร์ แนเชอรอล (Tears Naturale®).

ข้อบ่งใช้

ยาเทียร์ แนเชอรอล (สารหล่อลื่นดวงตา) ใช้สำหรับ

ยาเทียร์ แนเชอรอล (Tears Naturale®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการแสบร้อน ระคายเคือง และความรู้สึกไม่สบายเนื่องจากตาแห้ง สารหล่อลื่นดวงตานี้ยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น นอกเหนือจากคู่มือการใช้ยาได้อีกด้วย 

วิธีการใช้ยาเทียร์ แนเชอรอล (สารหล่อลื่นดวงตา) 

ใช้ยานี้ตามที่กำหนดบนฉลากยา หรือตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่กำหนด 

อย่าใช้ยานี้ขณะที่กำลังสวมคอนแทคเลนส์ สารหล่อลื่นดวงตานั้นอาจจะมีส่วนผสมของสารกันบูด ที่สามารถเปลี่ยนสีของคอนแทคเลนส์ได้ ควรรออย่างน้อย 15 นาทีหลังจากใช้ยา แล้วจึงค่อยสวมคอนแทคเลนส์กลับไป 

ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา

วิธีการใช้ยาหยอดตา

 • หงายหน้าขึ้น มองขึ้นไปด้านบน แล้วดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง ถือขวดยาหยอดตาไว้เหนือดวงตาโดยให้ปลายขวดอยู่ด้านล่าง เหลือกตามองขึ้นไปด้านบนแล้วบีบน้ำยาออกมาหนึ่งหยด
 • หลับตานาน 2 หรือ 3 นาที พร้อมกับก้มหัวลงโดยไม่กระพริบหรือหรี่ตา กดลงไปเบาๆ ที่หัวตานานกว่า 1 นาที เพื่อไม่ให้ยาไหลเข้าสู่ท่อน้ำตา 
 • ใช้ยาในปริมาณเท่าที่แพทย์กำหนดเท่านั้น หากคุณใช้ยามากกว่าหนึ่งหยด ควรรออย่างน้อย 5 นาที ระหว่างยาแต่ละหยด 
 • ควรรออย่างน้อย 10 ก่อนใช้ยาหยอดตาอื่นๆ ที่แพทย์กำหนด
 •  อย่าใช้ยาหยอดตาที่เปลี่ยนสีหรือมีฝุ่นละอองภายในยา โปรดติดต่อเพื่อขอรับยาใหม่จากเภสัชกร

วิธีการใช้ยาขี้ผึ้ง

 • เงยหน้าขึ้น มองขึ้นไปด้านบน แล้วดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง ถือหลอดยาขี้ผึ้งไว้ โดยให้ปลายหลอดอยู่ด้านล่างเหนือกระพุ้งตา เหลือกตามองขึ้นไปด้านบน
 •  บีบยาออกมาลงในกระพุ้งตาโดยไม่ให้ปลายหลอดยาสัมผัสกับดวงตา กระพริบตาเบาๆ แล้วหลับตานานกว่า 1 หรือ 2 นาที 
 • ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดยาขี้ผึ้งส่วนเกินออกจากขนตา 
 • หลังจากที่ลืมตาขึ้น คุณอาจจะมองเห็นไม่ชัดเป็นระยะเวลาสั้นๆ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถ หรือทำกิจกรรมที่ต้องการการมองเห็นที่ชัดเจน
 • อย่าสัมผัสกับปลายขวดยาหลอดตาหรือยาขี้ผึ้ง อย่าให้ปลายขวดยาให้สัมผัสกับดวงตาโดยตรง ขวดยาหยอดยาหรือหยอดยาขี้ผึ้งนั้น สามารถทำให้ดวงตาติดเชื้อ และทำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นที่รุนแรงได้ 

โปรดติดต่อแพทย์ หากอาการของคุณไม่ดีขึ้น หรือมีอาการแย่ลงขณะที่ใช้ยานี้

การเก็บรักษายาเทียร์ แนเชอรอล (สารหล่อลื่นดวงตา) 

ยาเทียร์ แนเชอรอลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเทียร์ แนเชอรอลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเทียร์ แนเชอรอลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเทียร์ แนเชอรอล (สารหล่อลื่นดวงตา) 

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาเทียร์ แนเชอรอล หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ 

สารหล่อลื่นดวงตานั้นไม่สามารถรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อที่ดวงตาได้ 

โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร ถึงความปลอดภัยในการใช้ยาหากคุณกำลังมีการติดเชื้อใดๆ ที่ดวงตา

สารหล่อลื่นดวงตานั้นอาจจะไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร เกี่ยวกับการใช้สารหล่อลื่นดวงตาขณะตั้งครรภ์ 

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า ยานี้สามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ หรือเป็นอันตรายต่อทารกได้หรือไม่ โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร เกี่ยวกับการใช้ยานี้ขณะให้นมบุตร 

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเทียร์ แนเชอรอล (สารหล่อลื่นดวงตา) 

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

หยุดใช้ยานี้และติดต่อแพทย์หาก

 •  มีอาการแสบร้อน รวด หรือระคายเคืองที่ดวงตาอย่างรุนแรงหลังจากใช้ยานี้
 •  ปวดตา
 •  การมองเห็นเปลี่ยนแปลง

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • มีอาการแสบร้อนหรือระคายเคืองระดับเบาที่ดวงตา
 •  คันที่ดวงตาหรือตาแดง
 •  น้ำตาไหล
 •  มองเห็นไม่ชัด
 •  มีรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ภายในปาก 

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น 

ยาเทียร์ แนเชอรอลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเทียร์ แนเชอรอลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเทียร์ แนเชอรอลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเทียร์ แนเชอรอล (สารหล่อลื่นดวงตา) สำหรับผู้ใหญ่

โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเทียร์ แนเชอรอล (สารหล่อลื่นดวงตา) สำหรับเด็ก 

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้  

 • ยาหยอดตา

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ธันวาคม 26, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 26, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย