เบตาดีน (Betadine®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: เบตาดีน (Betadine®) Brand Name(s): เบตาดีน (Betadine®).

ข้อบ่งใช้

ยาเบตาดีนใช้สำหรับ

ยาเบตาดีน (Betadine®) ใช้เพื่อรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย

วิธีการใช้ยาเบตาดีน

ใช้ยาเบตาดีนตามที่แพทย์กำหนด ควรอ่านข้อมูลนั้นหมดที่ได้รับ และทำตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างใกล้ชิด

ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังจากใช้ยา

อย่ารับประทานยานี้ ใช้กับผิวหนังเท่านั้น อย่าให้ยาเข้าปากและตา (อาจทำให้ไหม้ได้)

ทายาบนผิวหนังที่แห้งและสะอาด

ยานี้สามารถปกปิดด้วยผ้าพันแผลหรือผ้าปิดแผลได้

การเก็บรักษายาเบตาดีน

ยาเบตาดีนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเบตาดีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเบตาดีนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเบตาดีน

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาเบตาดีน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณโดนสัตว์กัดหรือมีแผลเจาะลึก
 • หากคุณมีแผลไหม้หรือแผลบาดอย่างรุนแรง มาก

โปรดแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพทั้งหมดของคุณทราบว่าคุณกำลังใช้ยาเบตาดีน ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์

หากสัญญาณรุนแรงขึ้นหรือนานกว่า 7 วัน โปรดปรึกษากับแพทย์

ควรระมัดระวังการใช้ยาบนพื้นที่ส่วนใหญ่บนผิวหนัง โปรดปรึกษากับแพทย์

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณกำลังให้นมบุตร คุณอาจจะเป็นต้องปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อลูกของคุณ

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณกำลังตั้งครรภ์หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์ คุณอาจจำเป็นต้องปรึกษาเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเบตาดีนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเบตาดีน

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหรือรับการรักษาในทันที หากคุณมีสัญญาณหรืออาการ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียงที่รุนแรงมักดังต่อไปนี้

 • สัญญาณของอาการแพ้ เช่น ผดผื่น ลมพิษ คัน รอยแดง บวม แผลพุพอง หรือผิวลอกโดยมีหรือไม่มีไข้ หายใจมีเสียงหวีด แน่นหน้าอกหรือลำคอ หายใจติดขัด เสียงแหบผิดปกติ หรือมีอาการบวมที่ปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลำคอ
 • อาการระคายเคืองที่ผิวหนังอย่างรุนแรงมาก
 • รอยแดง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเบตาดีนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเบตาดีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเบตาดีนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเบตาดีนสำหรับผู้ใหญ่

สารละลายเตรียมปลอดเชื้อสำหรับหยอดตา เบตาดีน 5% (Betadine® 5% Sterile Ophthalmic Prep Solution) นั้นใช้ดังนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขวดยานั้นไม่บุบสลายก่อนใช้งาน วิธีการเปิดขวดยา ควรบิดหมุนแถบออกจนสุด อย่าดึงออก
 • ค่อยๆ เทยาในขวดลงในถ้วยเตรียมยาปลอดเชื้อ จุ่มก้านสำลีปลอดเชื้อลงในยาจนชุ่มเพื่อเตรียมขนตาและริมเปลือกตาโดยใช้ก้านลำสีหนึ่งชิ้นหรือมากกว่าสำหรับดวงตาแต่ละข้าง ทำซ้ำอีกหนึ่งครั้ง
 • จุ่มฟองน้ำปลอดเชื้อหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมลงในยาให้ชุ่มเพื่อเตรียมเปลือกตา ขนตา แก้ม ในลักษณะวนเป็นวงกลมขยายออกจนกระทั่งครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณ เตรียมซ้ำอีก 3 ครั้ง
 • ขณะที่แยกเปลือกตาออก หยอดสารละลายเตรียมปลอดเชื้อสำหรับหยอดตา เบตาดีน 5% ให้ชุ่มที่บริเวณกระจกตา เยื่อบุตา และหนังตาฟอร์นิคส์ (palpebral fornices) โดยใช้กระบอกฉีดยาปลอดเชื้อใช้แล้วทิ้ง
 • แช่สารละลายเตรียมปลอดเชื้อสำหรับหยอดตา เบตาดีน 5% ไว้นานสองนาที ควรใช้กระบอกฉีดยาปลอดเชื้อใช้แล้วทิ้งฉีดน้ำเกลือปลอดเชื้อเพื่อล้างยาสารละลายที่ค้างอยู่ในบริเวณกระจกตา เยื่อบุตา และหนังตาฟอร์นิคส์

ขนาดยาเบตาดีนสำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาหยอดตาโพวิโดน-ไอโอดีน (povidone-iodine) 5 มก. ใน 1 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: มีนาคม 19, 2019 | Last Modified: มีนาคม 19, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย