เป็ปโต-บิสมอล (Pepto-Bismol®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: เป็ปโต-บิสมอล (Pepto-Bismol®) Brand Name(s): เป็ปโต-บิสมอล (Pepto-Bismol®).

ข้อบ่งใช้

ยาเป็ปโต-บิสมอล (บิสมัท ซับซาลิไซเลต) ใช้สำหรับ

ยาเป็ปโต-บิสมอล (Pepto-Bismol®) ใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องร่วงขณะเดินทาง (travelers’ diarrhea) อาการท้องร่วง และท้องไส้ปั่นป่วน

ยาเป็ปโต-บิสมอลอาจจะใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาเป็ปโต-บิสมอล (บิสมัท ซับซาลิไซเลต)

ใช้ยาตามที่กำหนดบนฉลากยาหรือตามที่แพทย์กำหนด อย่าใช้ยาในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

อย่าใช้ยามากกว่า 8 ครั้งภายในหนึ่งวัน (24 ชั่วโมง)

ควรเขย่ายาให้ดีก่อนตวงยา ควรตวงยาด้วยถ้วยหรือช้อนสำหรับตวงยา อย่าใช้ช้อนโต๊ะธรรมดา หากคุณไม่มีอุปกรณ์สำหรับตวงยา โปรดขอจากเภสัชกร

ยาเม็ดสำหรับเคี้ยวนั้น ควรจะเคี้ยวให้ละเอียดก่อน แล้วจึงค่อยกลืน

ยาบิสมัท ซับซาลิไซเลต (Bismuth subsalicylate) สามารถทำให้ลิ้นเป็นสีดำหรือคล้ำขึ้นได้ ผลข้างเคียงนี้ไม่มีอันตราย

ยานี้ยังสามารถทำให้ผลการตรวจทางแพทย์ การสแกนไทรอยด์ หรือการเอ็กซเรย์กระเพาะอาหารบางชนิดนั้นผิดปกติได้ โปรดแจ้งให้แพทย์ที่รักษาคุณทราบว่า คุณเพิ่งใช้ยาบิสมัท ซับซาลิไซเลตเมื่อไม่นานมานี้

การเก็บรักษายาเป็ปโต-บิสมอล (บิสมัท ซับซาลิไซเลต)

ยาเป็ปโต-บิสมอลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเป็ปโต-บิสมอลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเป็ปโต-บิสมอลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเป็ปโต-บิสมอล (บิสมัท ซับซาลิไซเลต)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาเป็ปโต-บิสมอล หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณเป็นโรคเบาหวาน โรคเกาต์ (gout) โรคข้ออักเสบ (arthritis) เป็นไข้ มีเสมหะในอุจจาระ โรคคาวาซากิ (Kawasaki syndrome) ปัญหาเกี่ยวกับไต โรคอีสุกอีใส โรคไข้หวัดใหญ่ หรือปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อ (ภายในเด็ก) หรือหากคุณมีภาวะขาดน้ำ (dehydrated)

อย่าใช้ยานี้ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดออก เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia) แผลที่กำลังมีเลือดออก อุจจาระสีดำหรือสีเลือด หรือโรควอนวิลลิแบรนด์ (Von Willebrand disease)

ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็กหรือวัยรุ่นที่เป็นไข้ โดยเฉพาะหากเด็กนั้นยังมีอาการของไข้หวัดใหญ่หรือโรคอีสุกอีใสร่วมด้วย ยาซาลิไซเลตนั้นสามารถทำให้เกิดสภาวะที่รุนแรง และในบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต อย่างกลุ่มอาการราย (Reye’s syndrome) ภายในเด็ก

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเป็ปโต-บิสมอลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด N โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเป็ปโต-บิสมอล (บิสมัท ซับซาลิไซเลต)

หยุดใช้ยานี้ และติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • สูญเสียการได้ยิน หรือมีเสียงอื้อในหู
 • ท้องร่วงนานกว่า 2 วัน
 • อาการที่กระเพาะอาหารรุนแรงขึ้น

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • ท้องผูก
 • อุจจาระสีคล้ำ
 • ลิ้นเป็นสีดำหรือสีคล้ำขึ้น

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเป็ปโต-บิสมอลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาวาฟาริน (warfarin) อย่างคูมาดิน (Coumadin) หรือแจนโทเวน (Jantoven)
 • ยาอินซูลินหรือยาสำหรับโรคเบาหวานแบบรับประทาน
 • ยาโพรเบเนซิด (Probenecid) อย่างเบเนมิด (Benemid)
 • ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาด็อกซีไซคลิน (doxycycline) อย่างดอร์ริกซ์ (Doryx) ออราซี (Oracea) เพอร์ริโอสแตท (Periostat) หรือไวบรามัยซิน (Vibramycin) ยามิโนไซคลีน (minocycline) อย่างไดนาซิน (Dynacin) ไมโนซิน (Minocin) หรือโซโลดีน (Solodyn) หรือยาเตตราไซคลีน (tetracycline) อย่างอะลาเตต (Ala-Tet) บรอดสเปค (Brodspec) แพนมัยซิน (Panmycin) ซูมัยซิน (Sumycin) หรือเตตราแคป (Tetracap)
 • ยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยาแอลทีเพลส (alteplase) อย่างแอคทิวาสค์ (Activase) ยาทีเนคทีเพลส (tenecteplase) อย่างทีเอ็นเคเอส (TNKase) ยายูโรไคเนส (urokinase) อย่างแอบโบไคเนส (Abbokinase)
 • ยาซาลิไซเลต (salicylates) อื่นๆ เช่น ยาแอสไพริน ยาแค็ปเล็ตแก้ปวดหัวนูพริน (Nuprin Backache Caplet) ยาคาโอเพคเตท (Kaopectate) ยานีรีลีฟว์ (KneeRelief) ยาแพมพริน แครมป์ ฟอร์มูล่า (Pamprin Cramp Formula) ยาเป็ปโต-บิสมอล ยาไตรโคซอล (Tricosal) ยาไตรลิเซต (Trilisate) และอื่นๆ

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเป็ปโต-บิสมอลอาจมีปฏิกิริยากับอาหา รหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเป็ปโต-บิสมอลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • เป็นไข้
 • มีมูกในอุจจาระ
 • โรคเบาหวาน
 • โรคข้ออักเสบ
 • โรคเกาต์

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเป็ปโต-บิสมอล (บิสมัท ซับซาลิไซเลต) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการอาหารไม่ย่อย

 • 524 มก. รับประทานทุกๆ 30 ถึง 60 นาที เท่าที่จำเป็น ไม่ควรเกิน 8 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
 • อีกทางเลือกหนึ่งคือ 1048 มก. ถึง 1050 มก. อาจรับประทานทุกๆ ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 4 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการท้องร่วงจากการท่องเที่ยว

 • 524 มก. รับประทานทุกๆ 30 ถึง 60 นาที เท่าที่จำเป็น ไม่ควรเกิน 8 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
 • อีกทางเลือกหนึ่งคือ 1048 มก. ถึง 1050 มก. อาจรับประทานทุกๆ ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 4 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการท้องร่วง

 • 524 มก. รับประทานทุกๆ 30 ถึง 60 นาที เท่าที่จำเป็น ไม่ควรเกิน 8 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง
 • อีกทางเลือกหนึ่งคือ 1048 มก. ถึง 1050 มก. อาจรับประทานทุกๆ ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 4 ครั้งภายใน 24 ชั่วโมง

ขนาดยาเป็ปโต-บิสมอล (บิสมัท ซับซาลิไซเลต) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องร่วง

อาการท้องร่วงแบบไม่เฉพาะเจาะจง

 • อายุน้อยกว่า 3 ปี ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
 • อายุ 3 ถึง 6 ปี 87 มก. ทุกๆ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เท่าที่จำเป็น
 • อายุ 6 ถึง 9 ปี 175 มก. ทุกๆ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เท่าที่จำเป็น
 • อายุ 9 ถึง 12 ปี 262 มก. ทุกๆ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เท่าที่จำเป็น

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องร่วง เรื้อรัง

อาการท้องร่วงในทารกแบบเรื้อรัง

 • อายุ 2 ถึง 24 เดือน 44 มก. ทุกๆ 4 ชั่วโมง
 • อายุ 24 ถึง 48 เดือน 87 มก. ทุกๆ 4 ชั่วโมง
 • อายุ 48 ถึง 70 เดือน 175 มก. ทุกๆ 4 ชั่วโมง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กุมภาพันธ์ 11, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 11, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย