เมคลิซีน (Meclizine)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: เมคลิซีน (Meclizine) Brand Name(s): เมคลิซีน (Meclizine).

ข้อบ่งใช้

ยาเมคลิซีนใช้สำหรับ 

ยาเมคลิซีน (Meclizine) เป็นยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) ใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียนเนื่องจากภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว (motion sickness) และยังอาจใช้เพื่อลดอาการวิงเวียนและสูญเสียการทรงตัว หรืออาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (vertigo) ที่เกิดจากปัญหาภายในหู 

วิธีการใช้ยาเมคลิซีน

รับประทานยานี้พร้อมกับอาหารหรือรับประทานแยกต่างหาก ยาเม็ดแบบเคี้ยวควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนแล้วจึงกลืน 

ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์และการตอบสนองต่อการรักษา อย่าเพิ่มขนาดยาหรือใช้ยาบ่อยกว่าที่กำหนด

เพื่อป้องกันภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว ควรรับประทานยาครั้งแรก 1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

แจ้งให้แพทย์ทราบหากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง 

การเก็บรักษายาเมคลิซีน

ยาเมคลิซีนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเมคลิซีนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาเมคลิซีนลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อสินค้าหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเมคลิซีน

ก่อนใช้ยาเมคลิซีน แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณแพ้ต่อยานี้ หรือหากคุณเป็นโรคภูมิแพ้อื่นๆ ยานี้อาจมีส่วนผสมที่ไม่มีฤทธิ์ในการรักษาที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปัญหาอื่น โปรดปรึกษาเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ของคุณ โดยเฉพาะ: ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจ เช่น โรคหอบหืด หรือโรคถุงลมโป่งพอง (emphysema) ความดันในดวงตาสูงหรือโรคต้อหิน (glaucoma) ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ความดันโลหิตสูง อาการชัก ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้ (เช่น เป็นแผลหรืออุดตัน) ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism) ปัสสาวะติดขัด (เช่น เนื่องจากต่อมลูกหมากโต) ปัญหาเกี่ยวกับตับปัญหาเกี่ยวกับไต 

ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกัญชานั้นอาจทำให้อาการวิงเวียนหรือง่วงซึมรุนแรงขึ้นได้ อย่าขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือทำกิจกรรมที่ต้องการความตื่นตัวจนกว่าคุณจะสามารถทำได้อย่างปลอดภัย จำกัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปรึกษาแพทย์หากคุณใช้กัญชา

ก่อนการผ่าตัด แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาตามใบสั่งยา ยาที่หาซื้อเอง และสมุนไพรต่างๆ)

เด็กอาจจะมีปฏิกิริยาไวต่อผลข้างเคียงของยานี้ได้มากกว่า ยานี้อาจทำให้เกิดอาการตื่นเต้นในเด็กเล็กแทนที่จะเกิดอาการง่วงซึม

ผู้สูงอายุอาจจะมีปฏิกิริยาไวต่อผลข้างเคียงของยานี้ได้มากกว่า โดยเฉพาะอาการง่วงซึม 

ในช่วงขณะการตั้งครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น โปรดปรึกษาความเสี่ยงและประโยชน์กับแพทย์

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายานี้สามารถส่งผ่านน้ำนมแม่ได้หรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาเมคลิซีนจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

  • A= ไม่มีความเสี่ยง
  • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
  • C= อาจจะมีความเสี่ยง
  • D= ค่อนข้างมีความเสี่ยง
  • X= ยาต้องห้าม
  • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเมคลิซีน

อาจเกิดอาการง่วงซึม ปากแห้ง และเหนื่อยล้า หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือรุนแรงขึ้นโปรดแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรในทันที

เพื่อบรรเทาอาการปากแห้ง ควรอมลูกอม (ไร้น้ำตาล) อมน้ำแข็ง เคี้ยวหมากฝรั่ง (ไร้น้ำตาล) ดื่มน้ำ หรือใช้สารทดแทนน้ำลาย 

หากแพทย์สั่งให้คุณใช้ยานี้ โปรดจำไว้ว่าแพทย์ได้พิจารณาแล้วว่ายามีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยง และคนที่ใช้ยานี้ส่วนใหญ่ไม่พบผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ 

แจ้งให้แพทย์ในทันทีหากเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้: มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือจิตใจ (เช่น กระสับกระส่ายหรือสับสน) หัวใจเต้นเร็วหรือผิดปกติ สั่นเทา ปัสสาวะติดขัด 

รับการรักษาทันทีหากมีผลข้างเคียงที่รุนแรงดังต่อไปนี้: อาการชัก 

การแพ้ยาที่รุนแรงต่อยานี้ ค่อนข้างเกิดขึ้นได้ยาก แต่จำเป็นต้องได้รับการรักษาที่ทันท่วงที อาการของการแพ้รุนแรงมีดังนี้ ผดผื่น คันหรือบวม (โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า ลิ้น และลำคอ) วิงเวียนขั้นรุนแรง หายใจติดขัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่: ยาต้านฮีสตามีนทาผิวหนัง เช่น ยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) แบบครีม ขี้ผึ้ง และสเปรย์ 

แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม เช่นยาแก้ปวดหรือบรรเทาอาการไอโอปิออยด์ (opioid) อย่างโคเดอีน (codeine) หรือไฮโดรโคโดน (hydrocodone) สุรา กัญชา ยานอนหลับหรือยาสำหรับอาการวิตกกังวล อย่าง อัลปราโซแลม (alprazolam) ลอราซีแพม (lorazepam) ซอลพิเดม (zolpidem) ยาคายกล้ามเนื้อ อย่างคาริโซโพรดอล (carisoprodol) หรือไซโคลเบนซาพรีน (cyclobenzaprine) หรือยาต้านฮีสตามีนอื่นๆ อย่างเซทิริซีน (cetirizine) หรือไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) 

ควรตรวจสอบฉลากของยาทั้งหมด (เช่น ยาแก้แพ้หรือยาแก้ไอแก้หวัด) เนื่องจากอาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ สอบถามแพทย์เกี่ยวกับวิธีการใช้ยาเหล่านี้อย่างปลอดภัย  

ยานี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการตรวจในห้องแล็บบางอย่าง (รวมถึงการตรวจภูมิแพ้ทางผิวหนัง) และอาจทำให้ผลการตรวจเป็นเท็จได้ควรแจ้งให้บุคลากรในห้องแล็บและแพทย์ทุกคนทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้ 

ยามีไคลซีนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเมคลิซีนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเมคลิซีนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเมคลิซีนสำหรับผู้ใหญ่ 

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (Vertigo) 

-25 ถึง 100 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 

-ขนาดยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางการแพทย์ 

การใช้งาน: เพื่อจัดการอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบการทรงตัว (vestibular system) 

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว (Motion Sickness) 

-ขนาดยาเริ่มต้ส: 25 ถึง 50 มก. รับประทาน 1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

-ขนาดยาปกติ: ให้ยาซ้ำทุกๆ 24 ชั่วโมงหากจำเป็น

การใช้งาน: เพื่อจัดการอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียนที่เกี่ยวข้องกับภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว 

การปรับขนาดยาสำหรับโรคไต

ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

การปรับขนาดยาสำหรับโรคตับ

ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 

ขนาดยาเมคลิซีนสำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน (Vertigo)

อายุ 12 ปีขึ้นไป: 

-25 ถึง 100 มก. ต่อวัน โดยแบ่งรับประทาน 

-ขนาดยาขึ้นอยู่กับการตอบสนองทางการแพทย์ 

การใช้งาน: เพื่อจัดการอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบการทรงตัว (vestibular system) 

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว (Motion Sickness)

อายุ 12 ปีขึ้นไป:  

-ขนาดยาเริ่มต้ส: 25 ถึง 50 มก. รับประทาน 1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

-ขนาดยาปกติ: ให้ยาซ้ำทุกๆ 24 ชั่วโมงหากจำเป็น

การใช้งาน: เพื่อจัดการอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียนที่เกี่ยวข้องกับภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว 

ข้อควรระวัง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้ยากับผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี 

รูปแบบของยา 

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้: 

  • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน
  • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน แบบเคี้ยว
  • ยาผงสำหรับผสม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา 

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: พฤศจิกายน 18, 2018 | Last Modified: พฤศจิกายน 18, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย