เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: เมโทรนิดาโซล (Metronidazole) Brand Name(s): เมโทรนิดาโซล (Metronidazole).

ข้อบ่งใช้

ยาเมโทรนิดาโซลใช้สำหรับ

ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole) ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อต่างๆ ยานี้อยู่ในกลุ่มของยาปฏิชีวนะไนโตรอิมิดาโซล (nitroimidazoles) ยานี้ทำงานโดยการหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและโปรโตซัว (protozoa) 

ยาปฏิชีวนะชนิดนี้ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียและโปรโตซัวเท่านั้น ยานี้จะไม่ได้ผลกับการติดเชื้อไวรัส เช่น โรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ การใช้ยาปฏิชีวนะเกินอย่างไม่จำเป็น หรือใช้ยาเกินขนาด สามารถทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ 

ยาเมโทรนิดาโซลยังสามารถใช้ร่วมกับยาต้านแผลเปื่อย (anti-ulcer medications) เพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหารประเภทอื่นๆ

วิธีการใช้ยาเมโทรนิดาโซล

ยาเมโทรนิดาโซลสามารถรับประทานพร้อมกับอาหาร หรือน้ำหรือนมหนึ่งแก้ว เพื่อป้องกันอาการท้องไส้ปั่นป่วน ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์ ประเภทของการติดเชื้อที่กำลังรักษา และการตอบสนองต่อการรักษา

ยาปฏิชีวนะจะทำงานดีที่สุด เมื่อมีปริมาณของยาในร่างกายคงที่ ดังนั้นจึงควรใช้ยานี้โดยเว้นระยะเวลาที่เท่ากัน 

ใช้ยาเมโทรนิดาโซลอย่างต่อเนื่องจนครบตามกำหนด แม้ว่าอาการจะหายไปหลังจากผ่านไปไม่กี่วัน การหยุดใช้ยาเมโทรนิดาโซลเร็วเกินไป อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียหรือโปรโตซัวนั้นเจริญเติบโตต่อไป และอาจส่งผลให้การติดเชื้อกำเริบได้ 

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการของคุณไม่หายไป หรือรุนแรงขึ้น

การเก็บรักษายาเมโทรนิดาโซล

ยาเมโทรนิดาโซลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเมโทรนิดาโซลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาเมโทรนิดาโซลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเมโทรนิดาโซล

ก่อนใช้ยาเมโทรนิดาโซล

 • โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ต่อยาเมโทรนิดาโซลหรือยาอื่นๆ 
 • โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาตามใบสั่งแพทย์ และยาที่หาซื้อเองที่คุณกำลังใช้ โดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) เช่น ยาวาฟาริน (warfarin) อย่างคูมาดิน (coumadin) ยาแอสเทมิโซล (astemizole) อย่างฮิสมานอล (hismanal) ยาไดซัลฟิแรม (disulfiram) อย่างแอนทาบิวส์ (antabuse) ยาลิเทียม (lithium) อย่างลิทโทบิด (lithobid) ยาฟีโนบาร์บิทัล (phenobarbital) ยาฟีนีโทอิน (phenytoin) อย่างไดแลนทิน (dilantin) และวิตามิน 
 • โปรดแจ้งให้ทราบ หากคุณเป็นหรือเคยเป็นโรคเลือด โรคไต หรือโรคตับ หรือโรคโครห์น (crohn’s disease) 
 • โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณตั้งครรภ์ มีแผนที่จะตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร หากคุณกำลังตั้งครรภ์ขณะที่กำลังใช้ยาเมโทรนิดาโซล โปรดติดต่อแพทย์ 
 • ควรทราบว่าคุณไม่ควรดื่มสุราขณะที่กำลังใช้ยานี้ แอลกอฮอล์สามารถทำให้เกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน อาเจียน ปวดท้องอย่างรุนแรง ปวดหัว เหงื่อออก และหน้าแดง 
 • โปรดวางแผนหลีกเลี่ยงการเปิดรับแสงแดดแบบไม่จำเป็นหรือในระยะยาว และควรสวมเสื้อผ้าป้องกัน แว่นกันแดด และทาครีมกันแดด ยาเมโทรนิดาโซลอาจทำให้ผิวหนังของคุณมีปฏิกิริยาไวต่อแสงแดดได้

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเมโทรนิดาโซลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเมโทรนิดาโซล

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันที หากคุณมีอาการปวดหรือแสบร้อนอย่างรุนแรง ขณะที่กำลังใช้ยาเมโทรนิดาโซลทาเฉพาะที่ 

ผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่ามีดังนี้

 • แสบร้อนหรือปวดระดับเบาขณะที่ทายาเมโทรนิดาโซล 
 • มีอาการเหน็บหรือชาที่มือหรือเท้า 
 • ไอ คัดจมูก เจ็บคอ มีอาการของโรคหวัด  
 • มีอาการคันหรือสารคัดหลั่งจากช่องคลอด 
 • ปวดหัว
 • ผิวแห้ง ตกสะเก็ด หรือคัน 
 • คลื่นไส้
 • มีรสโลหะภายในปาก

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเมโทรนิดาโซลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

 • ยาไซเมทิดีน (Cimetidine) อย่างทากาเมต (Tagamet)
 • ยาเมโทรนิดาโซลสำหรับอาการชัก เช่น ยาฟีนีโทอิน (phenytoin) อย่างไดแลนทิน (Dilantin) หรือยาฟีโนบาร์บิทัล (phenobarbital) อย่างลูมินอล (Luminal) หรือซอลโฟทอน (Solfoton) 
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาวาฟาริน (warfarin) อย่างคูมาดิน (Coumadin) หรือแจนโทเวน (Jantoven) 
 • ยาลิเทียม (Lithium) อย่างลิโทบิด (Lithobid) เอสคาลิท (Eskalith) และอื่นๆ
 • ยาไดซัลฟีแรม (Disulfiram) อย่างแอนทาบิวส์ (Antabuse)  

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเมโทรนิดาโซลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเมโทรนิดาโซลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • กำลังมีหรือเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเลือดหรือไขกระดูก
 • โรคสมอง เช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบไม่ติดเชื้อ (aseptic meningitis) หรือพยาธิภาวะที่สมอง (encephalopathy)
 • เคยมีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (Leukopenia)  
 • เคยเป็นโรคประสาทตาอักเสบ (Optic neuropathy) ซึ่งเป็นโรคตาพร้อมกับการมองเห็นเปลี่ยนแปลง 
 • เชื้อราช่องปาก (Oral thrush) จากการติดเชื้อแคนดิดา (Candida infection) 
 • เคยเป็นโรคปลายประสาทอักเสบ (Peripheral neuropathy) โรคเส้นประสาทที่มีพร้อมกับอาการปวด ชา หรือเหน็บ 
 • เคยมีอาการชัก
 • เคยติดเชื้อยีสต์ที่ช่องคลอด (การติดเชื้อแคนดิดา) — ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง อาจทำให้ภาวะนี้รุนแรงขึ้น 
 • โรคไตระยะสุดท้าย
 • โรคตับขั้นรุนแรง — ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง ผลของยาอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะกำจัดยาออกจากร่างกายได้ช้าลง 

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเมโทรนิดาโซลสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย การติดเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนระดับรุนแรง (Serious anaerobic infections)

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคบิดมีตัว (Amebiasis)  

 • โรคบิดมีตัวที่ลำไส้เฉียบพลัน หรือโรคบิดอะมีบาเฉียบพลัน (acute amebic dysentery) 750 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 ถึง 10 วัน
 • โรคฝีตับจากอะมีบา (Amebic liver abscess) 500 ถึง 750 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 ถึง 10 วัน 

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคลำไส้อักเสบชนิดเยื่อเทียม (Pseudomembranous Colitis)

 • การติดเชื้อคลอสไทรเดียม ดิฟิซายล์ (Clostridium difficile infection) ระดับเบาถึงปานกลาง 500 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง 
 • การติดเชื้อคลอสไทรเดียม ดิฟิซายล์ระดับรุนแรงซับซ้อน 500 มก. ฉีดเข้าหลอดเลือดดำทุกๆ 8 ชั่วโมง 

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อป้องกันขณะผ่าตัด

 • ขนาดยาก่อนเริ่มการผ่าตัด 15 มก./กก. หยอดยาเข้าหลอดเลือดดำนานกว่า 30 ถึง 60 นาที และควรเสร็จสิ้นภายใน 1 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
 • ขนาดยาระหว่างการผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัด 7.5 มก./กก. หยอดยาเข้าหลอดเลือดดำนานกว่า 30 ถึง 60 นาที ในเวลา 6 และ 12 ชั่วโมงหลังจากให้ยาเริ่มต้น

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อทริโคโมแนส (Trichomoniasis) 

 • สูตรยาสำหรับ 1 วัน 2 กรัม รับประทานหนึ่งครั้ง (หรือครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง)  
 • สูตรยาสำหรับ 7 วัน
 • ยาเม็ด 250 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน 
 • ยาแคปซูล 375 มก. รับประทานวันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน  

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter pylori Infection)  

 • การรักษาด้วยบิสมัทสี่เท่า (Bismuth quadruple therapy) 250 มก. รับประทานวันละ 4 ครั้ง  
 • การรักษาที่มีคลาริโทมัยซินเป็นพื้นฐานสามเท่า (Clarithromycin-based triple therapy) 500 มก. รับประทานวันละสองครั้ง 
 • ระยะเวลาการรักษา 10 ถึง 14 วัน

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคอุ้งเชิงกรานอักเสบ (Pelvic Inflammatory Disease) ให้ยาทางหลอดเลือดดำ

 • ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Vaginosis) ยาเม็ดออกฤทธิ์นาน 750 มก. รับประทานวันละครั้งเป็นเวลา 7 วันติดต่อกัน 

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคปอดบวมจากการสำลัก (Aspiration Pneumonia)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียภายในเลือด (Bacteremia)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (Meningitis)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบ (Diverticulitis)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อภายในช่องท้อง (Intraabdominal Infection)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะเยื่อบุช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะเยื่อบุหัวใจอักเสบ (Endocarditis)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อที่ข้อต่อ (Joint Infection)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคกระดูกอักเสบติดเชื้อ (Osteomyelitis)  

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคปอดบวม

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออ่อน

 • ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ ขนาดยาเริ่มต้น 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • รับประทาน 7.5 มก./กก. รับประทานทุกๆ 6 ชั่วโมง

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเจียอาร์ไดอาซิส (Giardiasis) คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางราย 250 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 ถึง 7 วัน

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาป้องกันกามโรค (STD Prophylaxis) คำแนะนำจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC)

การป้องกันหลังจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ 2 กรัม รับประทานหนึ่งครั้ง 

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคหนองในเทียม (Nongonococcal Urethritis) คำแนะนำจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ

ภาวะท่อปัสสาวะอักเสบกำเริบหรือเรื้อรัง:

 2 กรัม รับประทานหนึ่งครั้ง  

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อบาแลนทิเดียม โคไล

(Balantidium coli): คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางราย 500 ถึง 750 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อการติดเชื้อไดเอ็นทาโมอีบา ฟราจิลิส (Dientamoeba fragilis)คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางราย 500 ถึง 750 มก. รับประทานวันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน

ขนาดยาเมโทรนิดาโซลสำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรีย 

 • ทารกแรกเกิด 
 • อายุ 7 วันหรือน้อยกว่า น้ำหนัก 2000 กรัมหรือน้อยกว่า: 7.5 มก./กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำทุกๆ 24 ถึง 48 ชั่วโมง
 • อายุ 7 วันหรือน้อยกว่า น้ำหนักมากกว่า 2000 กรัม: 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำทุกๆ 24 ชั่วโมง
 • อายุ 8 ถึง 28 วัน น้ำหนัก 2000 กรัมหรือน้อยกว่า: 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำทุกๆ 24 ชั่วโมง 
 • อายุ 8 ถึง 28 วัน น้ำหนักมากกว่า 2000 กรัม: 15 มก./กก. ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำทุกๆ 12 ชั่วโมง 
 • อายุ 1 เดือนขึ้นไป
  • ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 22.5 ถึง 40 มก./กก./วัน แบ่งฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ 3 ครั้ง
  • รับประทาน 30 ถึง 50 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคบิดมีตัว 35 ถึง 50 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน  

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคลำไส้อักเสบชนิดเยื่อเทียม คำแนะนำจากสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (AAP)

เด็กและวัยรุ่น 30 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 4 ครั้ง 

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาการติดเชื้อทริโคโมแนส เด็กที่น้ำหนักน้อยกว่า 45 กก. ที่มีภาวะช่องคลอดอักเสบก่อนวัยเจริญพันธุ์ (prepubertal vaginitis) (เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [STI]) 15 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน 

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เด็กที่น้ำหนักน้อยกว่า 45 กก. ที่มีภาวะช่องคลอดอักเสบก่อนวัยเจริญพันธุ์ (เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) 15 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน

ภาวะปากช่องคลอดและช่องคลอดอักเสบ (vulvovaginitis) ในวัยรุ่น 500 มก. รับประทานวันละสองครั้ง เป็นเวลา 7 วัน 

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเจียอาร์ไดอาซิส คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางราย (รวมถึงสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา) 15 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 ถึง 7 วัน

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาป้องกันกามโรค การป้องกันหลังจากถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

คำแนะนำจากสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา สำหรับเด็กวัยก่อนวัยรุ่น

น้ำหนักน้อยกว่า 45 กก. 15 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาการติดเชื้อบาแลนทิเดียม โคไล คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางราย (รวมถึงสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา) 35 ถึง 50 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาการติดเชื้อการติดเชื้อไดเอ็นทาโมอีบา ฟราจิลิสคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญบางราย (รวมถึงสถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา) 35 ถึง 50 มก./กก./วัน แบ่งรับประทาน 3 ครั้ง เป็นเวลา 10 วัน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน 250 มก. 500 มก.  

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที 

กรณีลืมใช้ยา 

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: เมษายน 9, 2019 | Last Modified: เมษายน 9, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย