เล็กซาโพร (Lexapro®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: เล็กซาโพร (Lexapro®) Brand Name(s): เล็กซาโพร (Lexapro®).

ข้อบ่งใช้

ยาเล็กซาโพร (เอสซิตาโลแพรม) ใช้สำหรับ

ยาเล็กซาโพร (Lexapro®) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล (anxiety) ในผู้ใหญ่ ยาเล็กซาโพรยังใช้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้าแบบเมเจอร์ (major depressive disorder) ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นที่อายุอย่างน้อย 12 ปี

ยาเล็กซาโพรยังอาจใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาเล็กซาโพร (เอสซิตาโลแพรม)

รับประทานยาเล็กซาโพรตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามวิธีการใช้ยาทั้งหมดบนฉลากยาที่กำหนด

อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

รับประทานยาเล็กซาโพรพร้อมกับดื่มน้ำเต็มแก้ว อย่าเคี้ยวหรือหักเม็ดยา ควรกลืนยาลงไปทั้งเม็ด

โปรดสอบถามแพทย์ หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้ยานี้

การเก็บรักษายาเล็กซาโพร (เอสซิตาโลแพรม)

ยาเล็กซาโพรควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาเล็กซาโพรบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาเล็กซาโพรลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาเล็กซาโพร (เอสซิตาโลแพรม)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาเล็กซาโพร หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาเล็กซาโพรจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาเล็กซาโพร (เอสซิตาโลแพรม)

ยาเล็กซาโพรอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ท้องร่วง
 • ง่วงซึม
 • การหลั่งน้ำอสุจิผิดปกติ (Ejaculatory disorder)
 • ปวดหัว
 • นอนไม่หลับ
 • คลื่นไส้
 • หลั่งน้ำอสุจิช้า
 • ไม่ถึงจุดสุดยอดทางเพศ
 • ท้องผูก
 • วิงเวียน
 • อาการไม่ย่อย
 • เหนื่อยล้า
 • ความต้องการทางเพศลดลง
 • ภาวะหลั่งเหงื่อมาก (Diaphoresis)
 • ภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย (Xerostomia)

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาเล็กซาโพรอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาบูโพรพิออน (Bupropion) ยาช่วยรักษาภาวะพึ่งพานิโคติน (nicotine dependence)
 • ยารักษาโรคกรดไหลย้อน (reflux) และแผลเปื่อย เช่น ไซเมทิดีน (cimetidine) โอเมพราโซล (omeprazole) เอสโซเมพราโซล (esomeprazole) และแลนโซพราโซล (lansoprazole)
 • ยาที่ส่งผลให้เลือดออกนานขึ้น เช่น ยาแอสไพรินหรือยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDS)
 • ทิโคลพิดีน (Ticlopidine) และยาวาฟาริน (warfarin) ยาที่ใช้เพื่อต้านการแข็งตัวของเลือด
 • ยาเมโฟลควิน (Mefloquine) ยาต้านมาลาเรีย
 • ซูมาทริปแทน (Sumatriptan) ที่ใช้เพื่อรักษาโรคไมเกรน
 • ยาทรามาดอล (Tramadol) ใช้เพื่อบรรเทาปวด
 • ยาที่ส่งผลกระทบต่อสารเคมีในสมอง
 • ยารักษาโรคหัวใจบางชนิด เช่น ฟลีเคไนด์ (Flecainide) โพรพาฟีโนน (propafenone) เมโทโพรลอล (metoprolol)
 • ทริพโตเฟน (Tryptophan) กรดอะมิโน (amino-acid)
 • ยาลิเทียม (Lithium) ใช้เพื่อรักษาอารมณ์แปรปรวน และโรคซึมเศร้าบางประเภท
 • ยารักษาโรคจิต (Antipsychotics) ยาที่ใช้รักษาสภาวะทางจิตใจและอารมณ์บางประเภท เช่น ยาริสเพอร์ริโดน (Risperidone) ยาไทโอริดาซีน (thioridazine) และยาฮาโลเพอร์ริดอล (haloperidol)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น ยาอิมิพรามีน (Imipramine) เดซิพรามีน (desipramine)
 • สมุนไพรเซนต์จอห์น (St john’s wort) หรือไฮเพอร์ริคัม เพอร์โฟราทัม (hypericum perforatum) ยาสมุนไพรรักษาโรค
 • ยาอื่นๆ ที่ใช้เพื่อรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคย้ำคิดย้ำทำ (obsessive-compulsive disorder) หรือกลุ่มอาการผิดปกติก่อนมีประจำเดือน (pre-menstrual dysphoric disorder)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาเล็กซาโพรอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาเล็กซาโพรอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โดยเฉพาะ

 • โรคตับหรือโรคไต
 • อาการชักหรือโรคลมชัก
 • โรคเบาหวาน
 • โรคต้อหินมุมปิด
 • โรคหัวใจ
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar disorder) ช่วงจิตอารมณ์คลุ้มคลั่งและซึมเศร้า (manic depression)
 • เคยใช้ยาในทางที่ผิดหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาเล็กซาโพร (เอสซิตาโลแพรม) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาปกติคือ 10 มก. ต่อวัน (แพทย์อาจเพิ่มขนาดยาไปที่ 20 มก. ต่อวัน)

ขนาดยาสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุคือ 10 มก. ต่อวัน

ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ

 • ขนาดยาเริ่มต้นคือ 5 มก. ต่อวันในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 • แพทย์อาจเพิ่มขนาดยาไปที่ 10 มก. ต่อวัน

แพทย์อาจจะสั่งให้คุณใช้ยาในขนาดที่แตกต่างจากนี้

ขนาดยาเล็กซาโพร (เอสซิตาโลแพรม) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเล็กซาโพร ขนาด 5 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
 • ยาเล็กซาโพร ขนาด 10 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
 • ยาเล็กซาโพร ขนาด 15 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม
 • ยาเล็กซาโพร ขนาด 20 มก. รูปแบบยาเม็ดเคลือบฟิล์ม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: มีนาคม 18, 2019 | Last Modified: มีนาคม 18, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย