แคงเกอร์ โคฟเวอร์ (Canker Cover®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: แคงเกอร์ โคฟเวอร์ (Canker Cover®) Brand Name(s): แคงเกอร์ โคฟเวอร์ (Canker Cover®).

ข้อบ่งใช้

ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์ใช้สำหรับ

ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์ (Canker Cover®) มักใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับอาการระคายเคืองที่ปากและเหงือกดังต่อไปนี้ชั่วคราว

 • แผลร้อนใน (Canker sores)
 • แผลในปาก (Mouth sores)

ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์ยังอาจมีการใช้งานในด้านอื่น โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์

 • ควรทำตามแนวทางการใช้ยาที่กำหนดบนฉลากยา
 • อย่าใช้ยาในขนาดมากกว่า น้อยกว่า หรือใช้นานกว่าที่แนะนำ
 • ใช้มือที่แห้งและสะอาดจับแผ่นยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์ด้านสีขาวขึ้น วางแผ่นยาด้านสีขาวลงบนบริเวณที่ต้องการ แล้วกดไว้ประมาณ 20 วินาที ภายใน 30 นาทีแผ่นยาจะมีสภาพคล้ายกับเจล ในขั้นตอนของการรักษานั้น แผ่นยาจะดูดเอาของเหลวออกจากแผล แล้วขยายตัวขึ้นเล็กน้อย แผ่นยาจะติดอยู่กับบริเวณที่มีอาการเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมงแล้วจะละลาย อย่าแกะแผ่นยาออกจนกว่าแผ่นยาจะละลาย

หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้โปรดสอบถามผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

การเก็บรักษายาแคงเกอร์ โคฟเวอร์

ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์ลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบถ้าหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะหากคุณอยู่ในช่วงนี้ คุณควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์

หยุดใช้ยานี้และรับการรักษาพยาบาลในทันทีถ้าหาก

 • อาการแผลในปากนั้นไม่ดีขึ้นภายใน 7 วัน
 • อาการระคายเคือง ปวด หรือรอยแดงไม่ยอมหายไปหรือแย่ลง
 • มีอาการแพ้ที่รุนแรง (ผดผื่น ลมพิษ คัน หายใจติดขัด แน่นหน้าอก บวมที่บริเวณปาก ใบหน้า ริมฝีปาก หรือลิ้น)
 • ที่ปากมีอาการแสบร้อน ระคายเคือง รอยแดง บวม หรือกดเจ็บ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์อาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์และเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์สำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปีขึ้นไป:

แปะแผ่นยาเพิ่มเติมได้เท่าที่จำเป็น

ขนาดยาแคงเกอร์ โคฟเวอร์สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของยานี้ สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาแบบแผ่นแปะ

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ตุลาคม 14, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 14, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความที่เกี่ยวข้อง
แผลร้อนใน
โรค ก-ฮ, สุขภาพ ก-ฮ
แผลร้อนใน (Canker Sores)