แซมบูโคล โคลด์ แอนด์ ฟลู (Sambucol® Cold and Flu)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: แซมบูโคล โคลด์ แอนด์ ฟลู (Sambucol® Cold and Flu) Brand Name(s): แซมบูโคล โคลด์ แอนด์ ฟลู (Sambucol® Cold and Flu).

ข้อบ่งใช้

ยาแซมบูโคล โคลด์ แอนด์ ฟลู (Sambucol® Cold and Flu) ใช้สำหรับ

ยาแซมบูโคล โคลด์ แอนด์ ฟลู (Sambucol® Cold and Flu) ใช้โดยทั่วไปเพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด และทำให้นอนหลับในช่วงกลางคืน ช่วยให้อาการเหล่านี้ทุเลาลงได้ชั่วคราวอย่างรวดเร็ว

 • คัดจมูก
 • ไอ
 • เจ็บปวด
 • เป็นไข้และหนาวสั่น
 • เจ็บคอ
 • นอนไม่หลับ
 • ปวดศีรษะ

วิธีการใช้ยา Sambucol® Cold and Flu

ปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การเก็บรักษายา Sambucol® Cold and Flu

คุณควรเก็บยา Sambucol® Cold and Flu ไว้ในอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยา คุณไม่ควรเก็บยา Sambucol® Cold and Flu ไว้ให้ห้องน้ำหรือตู้เย็น สิ่งสำคัญคือการอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนฉลากผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยา Sambucol® Cold and Flu ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ยาอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา Sambucol® Cold and Flu

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบในกรณีดังต่อไปนี้

 • คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณกำลังจะให้หรือให้นมบุตรอยู่ คุณควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • คุณกำลังใช้ยาชนิดอื่น รวมถึงยาใดๆ ที่คุณซื้อโดยไม่ต้องมีใบสั่งยาเช่น สมุนไพรหรืออาหารเสริม
 • คุณแพ้ส่วนประกอบทั้งที่ออกฤธิ์และไม่ออกฤทธิ์ของยา Sambucol® Cold and Flu หรือยาชนิดอื่น
 • คุณมีอาการป่วย ความผิดปกติหรือโรคชนิดอื่น

คำเตือนเกี่ยวกับอาการเจ็บคอ อาการเจ็บคอที่รุนแรงหรือเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน รวมถึงอาการเจ็บคอที่มาพร้อมกับไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียนอาจจะเป็นอาการที่รุนแรง ปรึกษาแพทย์ทันที อย่าใช้ยานี้เกิน 2 วันหรือใช้ยาสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปีเว้นแต่แพทย์จะแนะนำให้ทำอย่างนั้น

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอที่จะระบุความเสี่ยงขณะที่ใช้ยา Sambucol® Cold and Flu ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เป็นประจำเพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนรับประทานยา Sambucol® Cold and Flu

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยา Sambucol® Cold and Flu

หยุดใช้ยาและถามแพทย์หาก

 • อาการแย่ลง
 • มีอาการใหม่ๆ เกิดขึ้น
 • เป็นไข้มากกว่าสามวัน
 • อาการที่ทางเดินหายใจยังคงเกิดขึ้นเกินกว่า 7 วัน

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยา Sambucol® Cold and Flu าจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่นที่คุณกำลังรับประทานอยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณรับประทานออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิมหรือเพื่อความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยาและสมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่มหรือ หยุดรับประทาน รวมถึงเปลี่ยนขนาดยาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยา Sambucol® Cold and Flu อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยาหรือเพิ่มความเสี่ยงให้ที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อถามถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ก่อนรับประทานยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยา Sambucol® Cold and Flu อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ อาจทำให้สุขภาพของคุณย่ำแย่ลงหรือเปลี่ยนฤทธิ์ของยา สิ่งสำคัญคือโปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ก่อนใช้ยา Sambucol® Cold and Flu

ขนาดยา Sambucol® Cold and Flu สำหรับผู้ใหญ่

เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ใช้ยานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีอาการหรือสัญญาณของไข้หวัดและใช้ต่อเนื่องเพิ่มอีก 48 ชั่วโมงหลังจากอาการทุเลาลง

ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป รับประทานยานี้ครั้งละ 10 มิลลิกรัมเมื่อเริ่มมีอาการ

รับประทานซ้ำทุก 3 ชั่วโมงจนกว่าจะหายขาด

ขนาดยา Sambucol® Cold and Flu สำหรับเด็ก

ไม่ได้มีการกำหนดขยาดยาสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 ปี ยานี้อาจไม่ปลอดภัยสำหรับเด็ก สิ่งที่สำคัญคือต้องศึกษาการใช้ยาอย่างปลอดภัยก่อนรับประทาน โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยา

ยา Sambucol® Cold and Flu มีรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ยาน้ำ
 • ยาเม็ดสำหรับรับประทาน

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กรกฎาคม 29, 2018 | Last Modified: กรกฎาคม 29, 2018