แวเลียม (Valium®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: แวเลียม (Valium®) Brand Name(s): แวเลียม (Valium®).

ข้อบ่งใช้

ยาแวเลียม (ไดอะซีแพม) ใช้สำหรับ

ยาแวเลียม (Valium®) ใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล (anxiety disorders) กลุ่มอาการถอนพิษสุรา หรืออาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง (muscle spasms) ในบางครั้งยังอาจใช้ยาแวเลียมร่วมกับยาอื่น เพื่อรักษาอาการชัก

วิธีการใช้ยาแวเลียม (ไดอะซีแพม)

ยาแวเลียมอาจทำให้เกิดการเสพติดได้ การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด อาจทำให้เกิดการเสพติดยา การใช้ยาเกินขนาด หรือเสียชีวิตได้ การขายหรือแจกจ่ายยานี้ เป็นสิ่งผิดกฏหมาย

ยาแวเลียมควรใช้ในระยะสั้นๆ อย่าใช้ยานี้นานกว่า 4 เดือน โดยไม่ปรึกษาแพทย์

อย่าหยุดใช้ยาแวเลียมอย่างกะทันหัน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจะมีอาการชักเพิ่มขึ้น หรือมีอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์ โปรดสอบถามแพทย์ถึงวิธีการหยุดใช้ยานี้อย่างปลอดภัย

ขณะที่คุณกำลังใช้ยาแวเลียม อาจจำเป็นต้องทำการตรวจเลือดที่ห้องทำงานของแพทย์

ควรหลีกเลี่ยงการดื่มสุรา เนื่องจากอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตราย

การเก็บรักษายาแวเลียม (ไดอะซีแพม)

ยาแวเลียมควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาแวเลียมบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโ ปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาแวเลียมลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแวเลียม (ไดอะซีแพม)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาแวเลียม หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

คุณไม่ควรใช้ยาแวเลียม หากคุณเป็นโรคภูมิแพ้ต่อไดอะซีแพมหรือยาที่คล้ายกัน เช่น ยาอะติแวน (Ativan) ยาโคลโนปิน (Klonopin) ยาเรสโทริล (Restoril) ยาซาแนกซ์ (Xanax) และอื่นๆ หรือหากคุณเป็น

 • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (Myasthenia gravis)
 • โรคตับอย่างรุนแรง
 • ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอย่างรุนแรง
 • ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep apnea)
 • โรคพิษสุรา (Alcoholism) หรือติดยาที่คล้ายกับยาไดอะซีแพม

สำหรับการรักษาอาการชัก อย่าเริ่มหรือหยุดใช้ยาแวเลียมขณะตั้งครรภ์ โดยไม่ปรึกษากับแพทย์ ยาแวเลียมอาจเป็นอันตรายกับทารกในครรภ์ได้ แต่การมีอาการชักในระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดอันตรายกับทั้งแม่และเด็ก โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณตั้งครรภ์ขณะที่กำลังใช้ยาแวเลียมเพื่อรักษาอาการชัก

สำหรับการรักษาโรควิตกังวล การถอนพิษสุรา หรืออาการกล้ามเนื้อหดเกร็ง หากคุณใช้ยาแวเลียมขณะที่กำลังตั้งครรภ์ ลูกของคุณอาจจะเกิดภาวะติดยาได้ ภาวะนี้อาจทำให้เกิดอาการถอนยาที่อันตรายถึงแก่ชีวิตในทารกหลังจากคลอดได้ ทารกที่เกิดมาโดยมีภาวะติดยา อาจต้องได้รับการรักษาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณตั้งครรภ์ หรือมีแผนที่จะตั้งครรภ์

ยาไดอะซีแพมสามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ คุณไม่ควรให้นมบุตรขณะที่กำลังใช้ยานี้

ผลการกดประสาทของของยาแวเลียม อาจจะอยู่เป็นเวลานานกว่าในผู้สูงอายุ การหกล้มนั้นพบได้มากในผู้สูงอายุที่กำลังใช้ยาเบนโซไดอะซีปีน (benzodiazepines) ควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการหกล้ม หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ขณะที่คุณกำลังใช้ยาแวเลียม

ยาแวเลียมไม่ได้รับการยอมรับในการใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 เดือน อย่าใช้ยานี้กับเด็ก โดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาแวเลียมจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด D โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาแวเลียม (ไดอะซีแพม)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปของยาแวเลียมมีดังต่อไปนี้

 • ง่วงซึม
 • วิงเวียน
 • เหนื่อยล้า
 • มองเห็นไม่ชัด
 • ไม่มั่นคง
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • สูญเสียการเคลื่อนไหวที่สอดประสานกัน

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบในทันทีหากคุณมีอาการดังนี้

 • สับสน มองเห็นภาพหลอน มีความคิดหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติ
 • พฤติกรรมเสี่ยงผิดปกติ ความยับยั้งชั่งใจลดลง ไม่รู้สึกกลัวอันตราย
 • ซึมเศร้า มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง
 • อยู่ไม่สุข กระสับกระส่าย ก้าวร้าว ไม่เป็นมิตร
 • มีอาการชักใหม่ หรืออาการชักรุนแรงขึ้น
 • หายใจอ่อนแรงหรือหายใจตื้น รู้สึกคล้ายจะหมดสติ
 • กล้ามเนื้อกระตุก สั่นเทา
 • ไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันที หากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ หรืออาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแวเลียมอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาไซเมทิดีน (Cimetidine)
 • ยาไดซัลฟิแรม (Disulfiram) อย่างแอนทาบิวส์ (Antabuse)
 • ยาโอมีพราโซล (Omeprazole)
 • ยาเฟนิโทอิน (Phenytoin)
 • ยาปฏิชีวนะ — คลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อิริโทรมัยซิน (erythromycin) เทลิโทรมัยซิน (telithromycin)
 • ยาต้านซึมเศร้า (antidepressant) เช่นฟลูออกเซทีน (fluoxetine) และอื่นๆ
 • ยาต้านเชื้อรา — อิตราโคนาโซล (itraconazole) ยาคีโตโคนาโซล (ketoconazole) ยาโวริโคนาโซล (voriconazole)
 • ยารักษาโรคหัวใจหรือความดันโลหิต เช่นดิลไทอะเซม (diltiazem) นิคาร์ดิปีน (nicardipine) ควินิดีน (quinidine) เวราพามิล (verapamil) และอื่นๆ
 • ยารักษาโรคเอชไอวี/โรคเอดส์ — อะทาซานาเวียร์ (atazanavir) เดลาเวียร์ดีน (delavirdine) ฟอสแอมพรีนาเวียร์ (fosamprenavir) อินดินาเวียร์ (indinavir) เนลฟินาเวียร์ (nelfinavir) ซาควินาเวียร์ (saquinavir) หรือริโทนาเวียร์ (ritonavir)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

อาหารที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่ คาเฟอีน เกรฟฟรุต

อย่าดื่มสุราขณะที่กำลังใช้ยาแวเลียม

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแวเลียมอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคอ้วน
 • อาการชัก
 • โรคซึมเศร้า

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาแวเลียม (ไดอะซีแพม) สำหรับผู้ใหญ่

การจัดการโรควิตกกังวลและบรรเทาอาการวิตกกังวล ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ —2 มก. ถึง 10 มก. วันละ 2 ถึง 4 ครั้ง

ขนาดยาแวเลียม (ไดอะซีแพม) สำหรับเด็ก

1 มก. ถึง 2.5 มก. วันละ 3 หรือ 4 ครั้งในช่วงเริ่มต้น ค่อยๆ เพิ่มขนาดยาขึ้นมาเท่าที่จำเป็น และสามารถทนได้

ห้ามใช้ยาแวเลียมกับผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 เดือน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดไดอะซีแพม 2 มก.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: กุมภาพันธ์ 7, 2019 | Last Modified: กุมภาพันธ์ 7, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย