แอคโทบิม (Actobim)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: แอคโทบิม (Actobim) Brand Name(s): แอคโทบิม (Actobim).

ข้อบ่งใช้

ยาแอคโทบิมใช้สำหรับ

ยาแอคโทบิม (Actobim) ใช้โดยทั่วไปสำหรับอาการท้องร่วง หรือปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือลำไส้อื่นๆ ยานี้ยังใช้สำหรับอาการติดเชื้อในช่องคลอดหรือทางเดินปัสสาวะอีกด้วย

วิธีการใช้ยาแอคโทบิม

เป็นยารับประทาน ควรับประทานตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด อย่ากินมากหรือน้อยกว่า หรือกินบ่อยกว่าที่กำหนดเอาไว้บนฉลากยา หรือตามคำแนะนำของหมอ

การเก็บรักษายาแอคโทบิม

ควรเก็บยาแอคโทบิมไว้ในอุณหภูมิห้อง โดยห่างจากแสงและความชื้นโดยตรง ไม่ควรเก็บในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง อาจมียาชนิดเดียวกันนี้ที่มียี่ห้อต่างกัน ของยาชนิดนี้ ที่ต้องการจัดเก็บแตกต่างกัน หรือสอบถามจากเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัย ควรเก็บยาไว้ให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

อย่าเทยาแอคโทบิมทิ้งลงในโถส้วม หรือเทลงในท่อระบายน้ำ และทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทิ้งผลิตภัณฑ์คุณอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแอคโทบิม

ก่อนใช้ยาควรแจ้งข้อมูลเหล่านี้แก่แพทย์ของคุณ

  • คุณกำลังตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เนื่องจากในขณะที่คุณให้นมบุตรนั้น คุณควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้น
  • คุณกำลังใช้ยาอื่นๆ รวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์ เช่น ยาสมุนไพรและอาหารเสริม
  • คุณมีอาการแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ในยาแอคโทบิม หรือยาอื่นๆ
  • คุณมีโรคอื่น ๆ มีความผิดปกติ หรือมีปัญหาสภาวะสุขภาพ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีข้อมูลทางการศึกษาที่เพียงพอสำหรับกำหนดความเสี่ยงในการใช้ยาแอคโทบิม ในระหว่างตั้งครรภ์หรือขณะให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อประเมินผลประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของยาแอคโทบิม

ยาแอคโทบิมอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้รุนแรงได้ อย่างเช่น ลมพิษ หายใจลำบาก อาการบวมที่ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนที่อาจพบกับผลขางเคียงเหล่านี้ และอาจมีผลข้างเคียงบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในรายการข้างต้น ถ้าคุณมีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาหมอหรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแอคโทบิมอาจมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆ ที่คุณกำลังใช้อยู่ โดยอาจเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิกิริยาดังกล่าว ควรรวบรวมรายชื่อยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ (ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และยาสมุนไพร) และแจ้งแพทย์และเภสัชกรของคุณ เพื่อความปลอดภัยของคุณอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารและแอลกอฮอล์

ยาแอคโทบิมอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของยา หรือเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่รุนแรงยิ่งขึ้น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับปฏิกิริยากับกับอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่เป็นไปได้ก่อนใช้ยานี้

ขนาดยา

ข้อมูลเหล่านี้ไม่มีเจตนาที่จะให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ใดๆ คุณควรปรึกษาหมอหรือเภสัชกร ทุกครั้ง ก่อนใช้ยาแอคโทบิม

ขนาดยาแอคโทบิมสำหรับผู้ใหญ่

แคปซูล

เริ่มแรก 4 แคปซูล

ขนาดยาหลังจากนั้น 2 แคปซูล

กินวันละ 2 ครั้ง

แบบซอง

เริ่มแรก 2 ซอง

ขนาดยาหลังจากนั้น 1 ซอง

กินวันละสองครั้ง

ขนาดยาแอคโทบิมสำหรับเด็ก

แคปซูล

เริ่มแรก 2 แคปซูล

ขนาดยาหลังจากนั้น 2 แคปซูล

กินวันละสองครั้ง

แบบซอง

เด็ก 1-2 ซอง

ทารก 1 ซอง

ขนาดยาหลังจากนั้น 1 ซอง

กินวันละสองครั้ง

รูปแบบยา

แอคโทบิมมีจำหน่ายในรูปแบบและปริมาณยาดังต่อไปนี้

  • แคปซูล
  • แบบซอง

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

ในกรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรติดต่อบริการฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่ของคุณ

กรณีลืมรับประทานยา

หากคุณลืมรับประทานยา ควรรีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ เว้นแต่เวลานั้นมีความใกล้เคียงกับเวลาในการใช้ยามื้อถัดไปของคุณ ให้ข้ามขนาดยาที่ลืมไปและใช้ขนาดยาปกติตามที่กำหนดไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรค แต่อย่างใด

Review Date: กรกฎาคม 7, 2018 | Last Modified: กรกฎาคม 7, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน