แอดวิลสำหรับเด็ก (Children’s Advil®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: แอดวิลสำหรับเด็ก (Children’s Advil®) Brand Name(s): แอดวิลสำหรับเด็ก (Children’s Advil®).

ข้อบ่งใช้

ยาแอดวิลสำหรับเด็กใช้สำหรับ

ยาแอดวิลสำหรับเด็ก (Children’s Advil®) มักใช้ชั่วคราวเพื่อ

 • ลดไข้
 • บรรเทาอาการปวดเมื่อยและเจ็บปวดระดับเบา เนื่องมาจากไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปวดหัว และปวดฟัน

วิธีการใช้ยาแอดวิลสำหรับเด็ก

รับประทานยาแอดวิลสำหรับเด็กตามที่แพทย์กำหนดเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา

ควรอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนใช้ยาแอดวิลสำหรับเด็ก

โปรดปรึกษาแพทย์หากมีข้อมูลบนฉลากยาที่คุณไม่เข้าใจ

การเก็บรักษายาแอดวิลสำหรับเด็ก

ยาแอดวิลสำหรับเด็กควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาแอดวิลสำหรับเด็กบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาแอดวิลสำหรับเด็กลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแอดวิลสำหรับเด็ก

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากลูกของคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากลูกของคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาของยาแอดวิลสำหรับเด็ก
 • หากลูกของคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยาแอดวิลสำหรับเด็กขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยาแอดวิลสำหรับเด็ก

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาแอดวิลสำหรับเด็ก

ผลข้างเคียงบางอย่างอาจมีดังนี้

 • อาการเจ็บหน้าอก อ่อนแรง หายใจสั้น พูดไม่ชัด มีปัญหากับการมองเห็นหรือการทรงตัว
 • อุจจาระสีดำ สีเลือด หรือคล้ายยางมะตอย ไอเป็นเลือด หรืออาเจียนคล้ายกากกาแฟ
 • ตัวบวมขึ้นหรือมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ปัสสาวะน้อยกว่าปกติหรือไม่ปัสสาวะเลย
 • คลื่นไส้ ปวดท้องส่วนบน คัน เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีคล้ำ อุจจาระสีดินเหนียว ดีซ่าน (ผิวหนังหรือดวงตาเป็นสีเหลือง)
 • เป็นไข้ เจ็บคอ และปวดหัว พร้อมทั้งมีแผลพุพอง ผิวลอก และผื่นผิวหนังสีแดง
 • มีรอยช้ำ เป็นเหน็บ ชา ปวด หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างรุนแรง
 • ปวดหัวอย่างรุนแรง คอแข็งเกร็ง หนาวสั่น มีปฏิกิริยาไวต่อแสงมากขึ้น และ/หรือ ชัก
 • ท้องไส้ปั่นป่วน แสบร้อนกลางอกระดับเบา ท้องร่วง ท้องผูก
 • ท้องอืด มีแก๊ส
 • วิงเวียน ปวดหัว ประหม่า
 • คันหรือมีผดผื่นที่ผิวหนัง
 • มองเห็นไม่ชัด
 • มีเสียงอื้อในหู

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาแอดวิลสำหรับเด็กอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาแอดวิลสำหรับเด็กอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาแอดวิลสำหรับเด็กอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาแอดวิลสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่

โปรดสอบถามแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาแอดวิลสำหรับเด็กสำหรับเด็ก

เขย่าขวดให้ดีก่อนใช้ยา อาจให้ยาซ้ำทุกๆ 6-8 ชั่วโมงหากจำเป็น

อย่าใช้ยามากกว่าวันละ 4 ครั้ง

ขนาดยาขึ้นอยู่กับอายุและน้ำหนักของลูก โปรดสอบถามแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้อุปกรณ์ตวงยาที่แถมมากับยาเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับขนาดยาที่ถูกต้อง

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาน้ำแขวนตะกอนสำหรับรับประทาน มียาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) 100 มก. ในทุกๆ 5 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 27, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 27, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย