แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต (Apo-Dimenhydrinate®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต (Apo-Dimenhydrinate®) Brand Name(s): แอโพ-ไดเมนไฮดริเนต (Apo-Dimenhydrinate®).

ข้อบ่งใช้

อะโพ-ไดเมนไฮดริเนตหรือไดเมนไฮดริเนตใช้สำหรับ 

ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต (Apo-Dimenhydrinate®) มักใช้เพื่อป้องกันและรักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และวิงเวียน ที่เกิดจากอาการเมาการเคลื่อนไหว (motion sickness)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาอะโพ-ไดเมนไฮดริเนต (ไดเมนไฮดริเนต) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดของยาไดเมนไฮดริเนตที่แนะนำคือ 50 ถึง 100 มก. รับประทานทุกๆ 4 ถึง 6 ชั่วโมง ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือไม่เกิน 400 มก. ใน 24 ชั่วโมง  

ขนาดยาอะโพ-ไดเมนไฮดริเนต (ไดเมนไฮดริเนต) สำหรับเด็ก 

ขนาดของยาไดเมนไฮดริเนตที่แนะนำสำหรับเด็กคือ

 • อายุ 2 ถึง 5 ปี: 12.5 ถึง 25 มก. รับประทานทุกๆ 6 ถึง 8 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 75 มก. ใน 24 ชั่วโมง
 • อายุ 6 ถึง 11 ปี: 25 ถึง 50 มก. รับประทานทุกๆ 6 ถึง 8 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 150 มก. ใน 24 ชั่วโมง 
 • อายุมากกว่า 12 ปี: 50 ถึง 100 มก. รับประทานทุกๆ 4 ถึง 6 ชั่วโมง ขนาดยาที่แนะนำสูงสุดคือไม่เกิน 400 มก. ใน 24 ชั่วโมง 

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้น จึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

แนวทางการใช้ยา

วิธีการใช้ยาอะโพ-ไดเมนไฮดริเนต (ไดเมนไฮดริเนต)  

 • รับประทานยาไดเมนไฮดริเนตพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก 
 • ควรเริ่มรับประทานยา 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางหรือเริ่มทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
 • ทำตามแนวทางบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด และสอบถามสิ่งที่ไม่เข้าใจจากแพทย์หรือเภสัชกร
 • รับกระทานยาไดเมนไฮดริเนตตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
 • อย่ารับประทานยามากกว่า หรือน้อยกว่า หรือรับประทานนานกว่า ที่กำหนดบนฉลากยา 

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด 

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดมีดังนี้

 • รูม่านตากว้าง (เส้นวงกลมสีดำบริเวณกลางดวงตา) 
 • หน้าแดง 
 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นหรืออยู่ไม่สุข 
 • มองเห็นภาพหลอน
 • สับสน
 • พูดหรือกลืนลำบาก
 • ไม่มั่นคง
 • ชัก
 • ไม่ตอบสนองหรือโคม่า (หมดสติในระยะเวลาหนึ่ง)

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต (ไดเมนไฮดริเนต)

ผลข้างเคียงของยาไดเมนไฮดริเนตมีอาจมีดังนี้

 • ง่วงซึม
 • ตื่นเต้นหรือไม่อยู่สุข (โดยเฉพาะในเด็ก) 
 • ปวดหัว 
 • มีอาการวิงเวียนครั้งใหม่หรือแย่ลง 
 • มองเห็นไม่ชัด
 • มีเสียงอื้อในหู
 • ปาก จมูก หรือลำคอแห้ง
 • มีปัญหากับการเคลื่อนไหวอย่างสอดประสาน
 • หมดสติ
 • วิงเวียน
 • คลื่นไส้ 
 • หัวใจเต้นเร็ว รัว หรือผิดปกติ 

อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต (ไดเมนไฮดริเนต)

ก่อนให้ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต แจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณ

 • มีอาการแพ้ ต่อยาไดเมนไฮดริเนต สารเติมแต่งที่ใช้ในยาไดเมนไฮดริเนต ข้อมูลอยู่ในเอกสารกำกับยา
 • มีอาการแพ้ต่อยาอื่น ๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์  
 • เป็นเด็ก
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • มีอาการโรคใดๆ หรือกินยาที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดปฏิกิริยากับยาไดเมนไฮดริเนตดังต่อไปนี้
  • โรคตับหรือโรคไต
  • ต่อมลูกหมากโต หรือมีปัญหากับการปัสสาวะ
  • โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
  • เคยมีอาการชัก
  • ทางเดินอาหารอุดตัน (กระเพาะหรือลำไส้)
  • ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
  • ต้อหิน
  • โรคหอบหืด หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง หรือความบกพร่องทางการหายใจ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยาไดเมนไฮดริเนต ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์ เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง ก่อนใช้ยาไดเมนไฮดริเนต

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น 

ยาไดเมนไฮดริเนตอาจเกิดอันตรกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่าคุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนยาโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ 

ยาที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยานี้คือ

 • ยาปฏิชีวนะ กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (Aminoglycoside) เช่น ยาอะมิคาซิน (amikacin) อย่างอะมิคิน (Amikin) 
 • ยาเจนตามัยซิน (Gentamicin) อย่างจารามัยซิน (Garamycin)
 • ยากานามัยซิน (Kanamycin) อย่างแคนเทรกซ์ (Kantrex)
 • ยานีโอมัยซิน (Neomycin) อย่างนีโอ-อาร์เอ็กซ์ (Neo-Rx) หรือนีโอ-ฟราดิน Neo-Fradin) 
 • ยาเนติลมัยซิน (Netilmicin) อย่างเนโตรมัยซิน (Netromycin)
 • ยาพาโรโมมัยซิน (Paromomycin) อย่างฮิวแมทิน (Humatin)
 • ยาสเตรปโตมัยซิน (Streptomycin) 
 • ยาโทบรามัยซิน (Tobramycin) อย่างโทบิ (Tobi) หรือเนบซิน (Nebcin)
 • ยาต้านซึมเศร้า เช่นยาอะมิทริปไทลีน (amitriptyline) อย่างเอลาวิล (Elavil)
 • ยาอะม็อกซาปีน (Amoxapine) อย่างเอเซนดิน (Asendin 
 • ยาโคลมิพรามีน (Clomipramine) อย่างเอนาฟรานิล (Anafranil)
 • ยาเดซิพรามีน (Desipramine) อย่างนอร์พรามิน (Norpramin) 
 • ยาด็อกเซปิน (Doxepin) อย่างอะดาปิน (Adapin) หรือซิเนควอน (Sinequan)
 • ยาอิมิพรามีน (Imipramine) อย่างโทฟรานิล (Tofranil) 
 • ยานอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) อย่างอะเวนทิล (Aventyl) หรือพาเมลอร์ (Pamelor)
 • ยาโพรทิปทิลลีน (Protriptyline) อย่างวิแวคทิล (Vivactil) 
 • ยาไทรมิพรามีน (Trimipramine) อย่างเซอร์มอนทิล (Surmontil) 
 • ยาต้านฮิสตามีน (Antihistamines) เช่นยาไดเฟนไฮดรามีน (diphenhydramine) 
 • ยาเอโพแก้ไอแก้ไข้ (Cough and cold Apo-medications) 
 • ยาไอปราโทรเปียม (Ipratropium) อย่างเอโทรเวนต์ (Atrovent)
 • ยาสำหรับอาการวิตกกังวล โรคลำไส้แปรปรวน (irritable bowel disease) อาการป่วยทางจิต โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) อาการชัก แผล หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ  
 • ยาแก้ปวดแบบเสพติด (Narcotic) หรือแบบรุนแรง หรือยาคลายกล้ามเนื้อ 
 • ยากล่อมประสาท
 • ยานอนหลับ
 • ยาคลายเครียด

แพทย์อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือเฝ้าสังเกตการเกิดผลข้างเคียงอย่างใกล้ชิด

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ 

ยาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนตอาจมีปฏิกิริยากับอาหาร หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ 

การเก็บรักษายาแอโพ-ไดเมนไฮดริเนต (ไดเมนไฮดริเนต)

ยาไดเมนไฮดริเนตควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไดเมนไฮดริเนตบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยา หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาไดเมนไฮดริเนตลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง 

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดแบบเคี้ยว 50 มก.  

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ตุลาคม 3, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 3, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย