โคลชิซิน (Colchicine)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล

ชื่อสามัญ: โคลชิซิน (Colchicine) Brand Name(s): โคลชิซิน (Colchicine).

ข้อบ่งใช้

ยาโคลชิซินใช้สำหรับ

ยาโคลชิซิน (Colchicine) ใช้เพื่อป้องกันหรือรักษาโรคเกาต์ (gout attacks) ในระยะกำเริบเฉียบพลัน โดยปกติแล้วอาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และเกี่ยวข้องแค่กับข้อต่อไม่กี่ส่วนเท่านั้น นิ้วหัวแม่เท้า เข่า หรือข้อเท้าคือบริเวณที่มักจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โรคเกาต์เกิดจากการที่เลือดมีปริมาณของกรดยูริก (uric acid) มากเกินไป จนอาจจะมีการตกผลึกของกรดยูริกในข้อต่อ ยาโคลชิซินทำงานโดยลดอาการบวม และลดการสะสมของผลึกกรดยูริก ที่ทำให้เกิดอาการปวดที่ข้อต่อ

ยาโคลชิซินยังใช้เพื่อป้องกันอาการปวดท้อง เจ็บหน้าอก หรือปวดข้อต่อเนื่องจากโรคทางกรรมพันธุ์บางชนิด เช่น โรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน (familial Mediterranean fever) ทำงานโดยการลดการสร้างโปรตีนบางชนิดในร่างกาย อย่างแอมีลอยด์เอ (amyloid A) ที่สะสมในร่างกายของผู้ที่เป็นโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน

ยาโคลชิซินไม่ใช่ยาแก้ปวด และไม่ควรใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากสาเหตุอื่น

การใช้ยาในด้านอื่น

ในส่วนนี้จะมีวิธีการใช้ยา ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้แสดงบนฉลากยา แต่อาจได้รับการสั่งยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลสุขภาพของคุณ ควรใช้ยานี้กับอาการที่ระบุอยู่ในส่วนนี้ ต่อเมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านดูแลสุขภาพของคุณเป็นผู้สั่งยานี้เท่านั้น

ยาโคลชิซินอาจใช้เพื่อลดอาการบวมและอักเสบในถุงลม ที่ครอบอยู่ส่วนนอกของหัวใจ เรียกว่าภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis)

วิธีการใช้ยาโคลชิซิน

ควรอ่านแนวทางการใช้ยาที่ได้จากเภสัชกร ก่อนเริ่มใช้ยาโคลชิซิน และทุกครั้งที่คุณรับยาเพิ่ม หากมีข้อสงสัยใดๆ ควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

รับประทานยาโคลชิซินพร้อมกับอาหาร หรือรับประทานแยกต่างหาก ตามที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด ขนาดยาที่แนะนำนั้นมีความหลากหลายมาก และอาจจะแตกต่างจากคำแนะนำต่อจากนี้ การรับประทานยามากกว่าที่แนะนำ อาจไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพของยา และอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงได้ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากคุณใช้ยาโคลชิซินเพื่อรักษาโรคเกาต์ ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างระมัดระวัง ยาโคลชิซินจะทำงานได้ดีที่สุด หากใช้เมื่อเริ่มมีสัญญาณของโรคเกาต์ ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.2 มก. เมื่อเริ่มมีสัญญาณของโรคเกาต์ ตามด้วย 0.6 มก. ในหนึ่งชั่วโมงให้หลัง ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือ 1.8 มก. รับประทานในช่วงเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง สอบถามแพทย์ล่วงหน้า เกี่ยวกับเวลาที่คุณสามารถใช้ยานี้ซ้ำ หากมีอาการของโรคเกาต์อีกครั้ง

หากคุณรับประทานยาโคลชิซินเพื่อป้องกันโรคเกาต์ หรือป้องกันภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ ควรสอบถามแพทย์เกี่ยวกับขนาดยา และตารางการใช้ยา ควรทำตามแนวทางของแพทย์อย่างเคร่งครัด

หากคุณใช้ยาโคลชิซินเพื่อป้องกันอาการปวด เนื่องจากโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน ขนาดยาปกติคือ 1.2 ถึง 2.4 มก. ทุกวัน อาจรับประทานยาวันละครั้งหรือแบ่งเป็นสองครั้ง แพทย์อาจต้องปรับขนาดยาเพื่อควบคุมอาการหรือหากคุณมีผลข้างเคียง

ขนาดยาขึ้นอยู่กับสภาวะทางการแพทย์ ยาอื่น หรืออาหารที่คุณรับประทาน และการตอบสนองต่อการรักษา เพื่อลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่ร้ายแรง อย่าเพิ่มขนาดยา ใช้บ่อยกว่า หรือใช้นานกว่าที่แพทย์กำหนด ผลข้างเคียงที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นได้ แม้จะใช้ยาในขนาดปกติตามที่แพทย์สั่ง

หากแพทย์ต้องการให้คุณใช้ยาโคลชิซินเป็นประจำ ควรใช้ยาเป็นประจำเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจำควรรับประทานในเวลาเดียวกันทุกวัน

หลีกเลี่ยงการรับประทานเกรฟฟรุต หรือดื่มน้ำเกรฟฟรุต ขณะที่กำลังใช้ยานี้ เว้นแต่แพทย์จะสั่ง เกรฟฟรุตนั้นสามารถเพิ่มปริมาณของยาบางชนิดในกระแสเลือดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

หากคุณกำลังใช้ยานี้เพื่อรักษาอาการของโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน แจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง

การเก็บรักษายาโคลชิซิน

ยาโคลชิซินควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาโคลชิซินบางยี่ห้ออาจจมีวิธีเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาทุกชนิดให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาโคลชิซินลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาโคลชิซิน

ขณะที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ยาหรือไม่ ควรพิจารณาความเสี่ยงและประโยชน์ของการใช้ยาเสียก่อน โดยคุณและแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน สำหรับยานี้ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

โรคภูมิแพ้

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณมีหรือเคยมีอาการผิดปกติ หรืออาการแพ้ต่อยานี้ หรือยาอื่นๆ และควรแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ ทราบเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ชนิดอื่นๆ ที่คุณเป็น เช่น แพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์ สำหรับยาที่หาซื้อเอง ควรอ่านฉลากยาหรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียด

เด็ก

ยังไม่มีงานวิจัยที่เหมาะสม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอายุต่อผลของยาโคลชิซิน ในเด็กที่เป็นโรคเกาต์ ยังไม่มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ยังไม่มีงานวิจัยที่เหมาะสมในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะ ที่จะจำกัดประโยชน์ของยาโคลชิซิน ในเด็กที่เป็นโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในเด็กที่เป็นโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน และอายุต่ำกว่า 4 ปี

ผู้สูงอายุ

ยังไม่มีงานวิจัยที่เหมาะสมในปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ที่จะจำกัดประโยชน์ของยาโคลชิซินในผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหากับไตหรือตับ ที่เกี่ยวข้องกับอายุ ซึ่งต้องการความระมัดระวัง และการปรับขนาดยา ในผู้ป่วยที่ได้รับยาโคลชิซิน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ เพื่อชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาโคลชิซินอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C จัดโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา มีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ยาต้องห้าม
 • N= ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาโคลชิซิน

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณหรืออาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ติดต่อแพทย์ในทันที หากคุณมีผลข้างเคียงที่รุนแรง ดังนี้

 • ปวดกล้ามเนื้อ หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • มีอาการเหน็บชา ที่นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
 • ริมฝีปาก ลิ้น หรือมือเป็นสีซีดหรือเป็นสีเทา
 • มีอาการอาเจียนหรือท้องร่วงอย่างรุนแรง
 • มีรอยช้ำหรือเลือดออกได้ง่าย รู้สึกอ่อนแรงหรือเหนื่อยล้า
 • เป็นไข้ หนาวสั่น ปวดตามตัว มีอาการของโรคไข้หวัดใหญ่
 • ปัสสาวะเป็นเลือด
 • ปัสสาวะน้อยกว่าปกติหรือไม่ปัสสาวะเลย

ผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่าอาจรวมถึง

 • อาการคลื่นไส้หรืออาเจียน ในระดับไม่รุนแรง ปวดกระเพาะ
 • มีอาการท้องในระดับไม่รุนแรง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาโคลชิซินอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ไม่แนะนำการใช้ยานี้กับยาดังต่อไปนี้ แพทย์อาจจะตัดสินใจไม่รักษาคุณด้วยยานี้หรือเปลี่ยนยาที่คุณกำลังใช้อยู่

 • อะบิราเทอโรนแอซิเตด (Abiraterone Acetate), อะมิโอดาโรน (Amiodarone), อะทาซานาเวียร์ (Atazanavir), อะซิโธรมัยซิน (Azithromycin), โบซีพรีเวียร์ (Boceprevir), โบซูทินิบ (Bosutinib) แคปโตพริล (Captopril), คาร์วีไดลอล (Carvedilol), คลาริโทรมัยซิน (Clarithromycin), โคบิซิสแตท (Cobicistat), โคนิแวปแทน (Conivaptan), ไซโคลสปอริน (Cyclosporine), ดารุนาเวียร์ (Darunavir), ดิลไทอะเซม (Diltiazem), ด็อกโซรูบิซิน (Doxorubicin), ด็อกโซรูบิซิน ไฮโดรคลอไรด์ ไลโปโซม (Doxorubicin Hydrochloride Liposome), โดรเนดาโรน (Dronedarone), อิริโทรมัยซิน (Erythromycin), ฟิโลดิปีน (Felodipine), ไอเดลาลิซิบ (Idelalisib), อินดินาเวียร์ (Indinavir), ไอทราโคนาโซล (Itraconazole), ไอวาแคฟเทอร์ (Ivacaftor), คีโตโคนาโซล (Ketoconazole), โลมิทาไพด์ (Lomitapide), โลปินาเวียร์ (Lopinavir), เนฟาโซโดน (Nefazodone), เนวฟินนาเวียร์ (Nelfinavir), นิโลตินิบ (Nilotinib), เควอซิทิน (Quercetin), ควินิดีน (Quinidine), ราโนลาซีน (Ranolazine), ริโทนาเวียร์ (Ritonavir), ซาควินาเวียร์ (Saquinavir), ไซมีพรีเวียร์ (Simeprevir), ซูนิทินิบ (Sunitinib), ทีลาพรีเวียร์ (Telaprevir), เทลิโทรมัยซิน (Telithromycin), ทิก้ากรีลอ (Ticagrelor), ทิพล่านาเวียร์ (Tipranavir), โทโคเฟอร์โซแลน (Tocophersolan), ยูลิพริสทอล (Ulipristal), เวราพามิล (Verapamil)

โดยปกติแล้ว จะไม่แนะนำการใช้ยานี้กับยาดังต่อไปนี้ แต่อาจจำเป็นในบางกรณี หากคุณได้รับสั่งยาทั้งสองร่วมกัน แพทย์อาจต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือความถี่ในการใช้ยา ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสอง

 • แอมพรีนาเวียร์ (Amprenavir), อะเพรบพิแทนท์ (Aprepitant), อะโทรวาสแตติน (Atorvastatin), เอลิกลัสแตท (Eliglustat), ฟีโนไฟเบรต (Fenofibrate), กรดฟีโนไฟบริก (Fenofibric Acid), ฟลูโคนาโซล (Fluconazole), ฟอสแอมพรีนาเวียร์ (Fosamprenavir), เจมไฟโบรซิล (Gemfibrozil), อินเตอร์เฟอรอน อัลฟา-2เอ (Interferon Alfa-2a), โลวาสแตติน (Lovastatin), พิทาวาสแตติน (Pitavastatin), ปราวาสแตติน (Pravastatin), รีเซอร์พีน (Reserpine), ซิมวาสแตติน (Simvastatin), ทาโครลิมัส (Tacrolimus)

การใช้ยานี้กับยาดังต่อไปนี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงบางอย่าง แต่การใช้ยาทั้งสองร่วมกันอาจเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณได้รับสั่งยาทั้งสองร่วมกัน แพทย์อาจต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือความถี่ในการใช้ยา ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสอง

 • เบซาไฟเบรต (Bezafibrate), ไซโปรไฟเบรต (Ciprofibrate), โคลไฟเบรต (Clofibrate), ไดจอกซิน (Digoxin), ฟลูวาสแตติน (Fluvastatin)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโคลชิซินอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาโคลชิซินอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ โดยเฉพาะ

 • การดื่มสุรามากเกินไป
 • มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้
 • มีแผลที่กระเพาะอาหาร หรือมีปัญหาที่กระเพาะอื่นๆ อาจเพิ่มโอกาสในการเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วน และยาโคลชิซินยังสามารถทำให้ปัญหาบางอย่างในกระเพาะหรือลำไส้ แย่ลงได้อีกด้วย
 • ความผิดปกติกับเลือด เช่นโรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (aplastic anemia) ภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดแกรนูโลไซต์ลดต่ำลง (granulocytopenia) ปริมาณเม็ดเลือดขาวในเลือดต่ำ (Leukopenia) ภาวะขาดเม็ดเลือดทุกชนิด (pancytopenia) ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia)
 • มีปัญหาที่กล้ามเนื้อหรือระบบประสาท ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจทำให้อาการเหล่านี้แย่ลงได้
 • โรคไต
 • โรคตับ ผู้ป่วยที่มีสภาวะนี้ไม่ควรใช้ยานี้

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาโคลชิซินสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเกาต์ฉับพลัน (Acute Gout)

ขนาดยาเริ่มต้น โรคเกาต์กำเริบเฉียบพลัน: 1.2 มก. รับประทานเมื่อเริ่มมีสัญญาณการกำเริบของโรคเกาต์ ตามด้วย 0.6 มก. ในหนึ่งชั่วโมงให้หลัง

ขนาดยาสูงสุด โรคเกาต์กำเริบเฉียบพลัน 1.8 มก. รับประทานในช่วงระยะเวลามากกว่า 1 ชั่วโมง

หากใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครมพี450 3เอ4 (CYP450 3A4 inhibitors) ชนิดแรง รับประทาน 0.6 มก. ตามด้วย 0.3 มก. ในหนึ่งชั่วโมงให้หลัง ไม่ควรรับประทานยาซ้ำภายใน 3 วัน

หากใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครมพี450 3เอ4 ชนิดปานกลาง 1.2 มก. รับประทานครั้งเดียว ไม่ควรรับประทานยาซ้ำภายใน 3 วัน

หากใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งพีไกลโคโปรตีน (P-glycoprotein inhibitors) 0.6 มก. รับประทานครั้งเดียว ไม่ควรรับประทานยาซ้ำภายใน 3 วัน

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคไข้เมดิเตอร์เรเนียน (Familial Mediterranean Fever)

1.2 มก. ถึง 2.4 มก. รับประทานทุกวัน อาจแบ่งให้ยาใน 1 หรือ 2 ครั้ง

ควรเพิ่มขนาดยาเท่าที่จำเป็น เพื่อควบคุมโรค และเมื่อมีความทนต่อยาเพิ่มขึ้นที่ 0.3 มก./วัน จนถึงขนาดยาสูงสุดต่อวันที่แนะนำ หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถทนได้ ควรลดขนาดลงที่ 0.3 มก./วัน

หากใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครมพี450 3เอ4ชนิดแรง 0.6 มก. รับประทานทุกวัน อาจให้ในขนาดยา 0.3 มก. วันละสองครั้ง

หากใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไซโตโครมพี450 3เอ4 ชนิดปานกลาง 1.2 มก. รับประทานทุกวัน อาจให้ในขนาดยา 0.6 มก. วันละสองครั้ง

หากใช้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์ยับยั้งพีไกลโคโปรตีน 0.6 มก. รับประทานทุกวัน อาจให้ในขนาดยา 0.3 มก. วันละสองครั้ง

ขนาดยาโคลชิซินสำหรับเด็ก

รับประทาน

 • อายุ 4 ถึง 6 ปี 0.3 ถึง 1.8 มก. ทุกวัน แบ่งให้ยาเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง
 • อายุ 6 ถึง 12 ปี 0.9 ถึง 1.8มก. ทุกวัน แบ่งให้ยาเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง
 • อายุมากกว่า 12 ปี 1.2 ถึง 2.4 มก. ทุกวัน แบ่งให้ยาเป็น 1 หรือ 2 ครั้ง

ควรเพิ่มขนาดยาเท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมโรคและเมื่อมีความทนต่อยาเพิ่มขึ้นที่ 0.3 มก./วัน จนถึงขนาดยาสูงสุดที่แนะนำ หากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่สามารถทนได้ ควรลดขนาดลงที่ 0.3 มก./วัน

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด 0.25 มก. 0.5 มก. 0.6 มก. 1 มก.
 • ยาสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

อาการของการใช้ยาเกินขนาดมีดังนี้

 • ปวดกระเพาะ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ท้องร่วง
 • มีรอยช้ำหรือเลือดออกผิดปกติ
 • เจ็บคอ เป็นไข้ หนาวสั่น หรือสัญญาณของการติดเชื้ออื่นๆ
 • ริมฝีปาก ลิ้น หรือฝ่ามือซีดหรือเป็นสีเทา
 • หายใจช้า
 • หัวใจเต้นช้าหรือหยุดเต้น

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ตุลาคม 3, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 3, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย