โคลไตรมาโซล (Clotrimazole)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรพิมพ์จิต วัฒนชโนบล

ชื่อสามัญ: โคลไตรมาโซล (Clotrimazole) Brand Name(s): โคลไตรมาโซล (Clotrimazole).

ข้อบ่งใช้

ยาโคลไตรมาโซลใช้สำหรับ

ยาโคลไตรมาโซล (Clotrimazole) ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น โรคน้ำกัดเท้า (athlete’s foot) โรคสังคัง (jock itch) โรคกลาก (ringworm) และการติดเชื้อราที่ผิวหนังอื่นๆ หรือการติดเชื้อแคนดิดา (candidiasis) ยาโคลไตรมาโซลยังใช้เพื่อรักษาสภาวะของผิวหนังที่เรียกว่าโรคเกลื้อน (tinea versicolor) ซึ่งเป็นการติดเชื้อรา ที่ทำให้ผิวเป็นวงขาวหรือคล้ำ ที่บริเวณคอ หน้าอก แขน หรือขา ยาโคลไตรมาโซลเป็นยาต้านเชื้อรากลุ่มเอโซล (azole antifungal) ทำงานโดยการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา

วิธีการใช้ยาโคลไตรมาโซล

ยาโคลไตรมาโซลใช้ทาที่ผิวหนังเท่านั้น ทำความสะอาดบริเวณที่มีอาการและเช็ดให้แห้ง ทายาลงบริเวณที่มีอาการ โดยปกติคือวันละสองครั้งหรือตามที่แพทย์กำหนด ขนาดยาและระยะเวลาในการรักษา ขึ้นอยู่กับประเภทของการติดเชื้อ อย่าใช้ยาบ่อยกว่าที่กำหนด อาการของคุณจะไม่หายไวขึ้น แต่ผลข้างเคียงอาจเพิ่มขึ้นได้

ทายานี้ให้ครอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ หลังจากที่ทายาโคลไตรมาโซล ควรล้างมือให้เรียบร้อย อย่าพันผ้าพันแผลปิดทับบริเวณที่มีอาการ เว้นแต่ว่าแพทย์จะสั่ง

อย่าทายาโคลไตรมาโซลที่ดวงตา จมูก ปาก หรือช่องคลอด

ใช้ยาโคลไตรมาโซลเป็นประจำ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากยาสูงสุด เพื่อให้ง่ายต่อการจำ ควรใช้ยาในเวลาเดียวกันทุกวัน

ใช้ยาโคลไตรมาโซลอย่างต่อเนื่องจนครบกำหนด แม้ว่าอาการจะหายไปหลังจากเริ่มใช้ยานี้ การหยุดใช้ยาเร็วเกินไป อาจทำให้เชื้อราเจริญเติบโตต่อไป แล้วทำให้การติดเชื้อกำเริบได้

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการของคุณไม่หายไป หลังจากที่รักษาผ่านไป 4 สัปดาห์ หรือมีอาการหนักขึ้น

การเก็บรักษายาโคลไตรมาโซล

ยาโคลไตรมาโซลควรเก็บในอุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเสื่อมสภาพ ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาโคลไตรมาโซลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบคำแนะนำการเก็บรักษาบนบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาโคลไตรมาโซลลงในชักโครก หรือเทยาลงในท่อระบายน้ำ เว้นเสียแต่จะได้รับคำแนะนำให้ทำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาโคลไตรมาโซล

ระหว่างที่กำลังพิจารณาเลือกใช้ยา แพทย์จะพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงของการใช้ยาต่อประโยชน์ของยาเสียก่อน สำหรับยานี้ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

การแพ้ต่างๆ

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณเคยมีอาการที่ผิดปกติ หรืออาการแพ้ต่อยานี้ นอกจากนี้ยังควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับการแพ้อื่นๆ ของคุณ เช่น แพ้อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์ สำหรับยาที่หาซื้อเอง ควรอ่านฉลากยา หรือส่วนประกอบของยาอย่างละเอียด

เด็ก

เคยมีการทดสอบการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยาในขนาดยาที่มีประสิทธิภาพ ยังไม่แสดงให้เห็นถึงผลข้างเคียง หรือปัญหาที่แตกต่างจากที่เกิดกับผู้ใหญ่

ผู้สูงอายุ

มียาหลายชนิดที่ยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ยาเหล่านี้ทำงานในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่านี้หรือไม่ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลโดยเฉพาะ ที่เปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาทาโคลไตรมาโซลในกลุ่มผู้สูงอายุ กับกลุ่มอายุอื่นๆ ยานี้ไม่คาดว่าจะมีผลข้างเคียง หรือปัญหาที่แตกต่างจากกลุ่มของผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาโคลไตรมาโซลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาโคลไตรมาโซล

หยุดใช้ยานี้แล้วรับการรักษาพยาบาลทันที หากมีอาการแพ้เกิดขึ้น (หายใจติดขัด ลำคอตีบ มีอาการบวมที่ริมฝีปาก ลิ้น หรือใบหน้า ลมพิษ)

ยาโคลไตรมาโซลนไม่ค่อยจะเกิดผลข้างเคียง ใช้ยาโคลไตรมาโซลอย่างต่อเนื่อง และปรึกษาแพทย์ถ้าหากคุณมีอาการดังนี้

 • คลื่นไส้หรือท้องไส้ปั่นป่วน
 • อาเจียน
 • คัน
 • มีความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ภายในปาก

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาโคลไตรมาโซลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

การใช้ยานี้ร่วมกับยาดังต่อไปนี้ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ แต่การใช้ยาทั้งสองร่วมกัน อาจเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ หากคุณได้รับใบสั่งยาทั้งคู่ร่วมกัน แพทย์อาจจะต้องเปลี่ยนขนาดยา หรือความถี่ในการใช้ยา ตัวหนึ่งหรือทั้งคู่

 • เฟนทานิล (Fentanyl) ทาโครลิมัส (Tacrolimus) ไทรมีเทร็กเซต (Trimetrexate)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโคลไตรมาโซลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาโคลไตรมาโซลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาโคลไตรมาโซลสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคกลากตามร่างกาย (Tinea Corporis)

ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอ ให้ครอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคสังคัง (Tinea cruris)

ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้ครอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคน้ำกัดเท้า (Tinea Pedis)

ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้ครอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 4 ถึง 8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาการติดเชื้อแคนดิดาที่ผิวหนัง (Cutaneous Candidiasis)

ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้ครอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคเกลื้อน (Tinea Vesicolor)

ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้ครอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาโคลไตรมาโซลสำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคกลากตามร่างกาย (Tinea Corporis)

อายุมากกว่า 3 ปี: ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้คลอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคสังคัง (Tinea cruris)

อายุมากกว่า 3 ปี: ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้คลอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคน้ำกัดเท้า (Tinea Pedis)

อายุมากกว่า 3 ปี: ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้คลอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 4 ถึง 8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาการติดเชื้อแคนดิดาที่ผิวหนัง (Cutaneous Candidiasis)

อายุมากกว่า 3 ปี: ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้คลอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคเกลื้อน (Tinea Vesicolor)

อายุมากกว่า 3 ปี: ทายาโคลไตรมาโซลเฉพาะที่ในปริมาณที่เพียงพอให้คลอบคลุมบริเวณที่มีอาการและบริเวณโดยรอบ วันละสองครั้งเป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธรรมชาติและความรุนแรงของการติดเชื้อ

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • เจล 1%
 • ยาเม็ดสอดช่องคลอด 100 มก. 500 มก.
 • สารละลายเฉพาะที่ 1%

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ตุลาคม 24, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 24, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย