โซลูเมโดรล (Solu-Medrol®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: โซลูเมโดรล (Solu-Medrol®) Brand Name(s): โซลูเมโดรล (Solu-Medrol®).

ข้อบ่งใช้

ยาโซลูเมโดรล (เมทิลเพรดนิโซโลน) ใช้สำหรับ

ยาโซลูเมโดรล (Solu-Medrol®) เป็นยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) กล่าวคือ เป็นยาที่คล้ายกับคอร์ติโซน (cortisone) หรือสเตียรอยด์ (steroid) ใช้เพื่อรักษภาวะผิดปกติต่างๆ เช่น การอักเสบ (บวม) โรคภูมิแพ้อย่างรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับต่อมหมวกไต (adrenal problems) โรคข้ออักเสบ (arthritis) โรคหอบหืด ปัญหาเกี่ยวกับเลือดหรือไขกระดูก ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหรือการมองเห็น โรคลูปัส (lupus) ภาวะผิวหนัง ปัญหาเกี่ยวกับไต โรคลำไส้อักเสบชนิดมีแผล (ulcerative colitis) และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (multiple sclerosis) ที่เกิดขึ้นอย่า่งเฉัยบพลัน 

วิธีการใช้ยาโซลูเมโดรล (เมทิลเพรดนิโซโลน) 

ยาสำหรับฉีด  

 • พยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพที่ได้รับการฝึกฝนมาจะเป็นผู้ให้ยานี้ ยานี้อาจให้โดยเข็มฉีดยาเข้าสู่หลอดเลือดดำหรือฉีดเป็นช็อตเข้าสู่กล้ามเนื้อ 
 • พยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพจะเป็นผู้ให้ยานี้
 • แพทย์อาจจะยาไม่กี่ครั้งจนกว่าอาการของคุณจะดีขึ้นแล้วจึงเปลี่ยนเป็นยาสำหรับรับประทานที่ทำงานเหมือนกัน หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาโซลูเมโดรล (เมทิลเพรดนิโซโลน) 

ก่อนใช้ยาโซลูเมโดรล โปรดติดต่อแพทย์หาก

 • อาการแพ้ต่อยาโซลูเมโดรล สารเติมแต่งที่ใช้ยาที่มีส่วนผสมของยาโซลูเมโดรล ข้อมูลอยู่ในแผ่นพับข้อมูล
 • อาการแพ้ต่อยาอื่น อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • เด็ก
 • ผู้สูงอายุ
 • หากคุณกำลังเป็นโรคอื่นหรือใช้ยาอื่นที่มีความเสี่ยงที่จะมีปฏิกิริยากับยาโซลูเมโดรล 

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาโซลูเมโดรลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์ หมวด C โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อผู้ตั้งครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาโซลูเมโดรล (เมทิลเพรดนิโซโลน) 

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาโซลูเมโดรลนั้นสามารถก่อให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้

ผลข้างเคียงบางประการอาจมีดังนี้

 • สีผิวเปลี่ยน มีรอยกระสีเข้มขึ้น
 • ท้องร่วง
 • มีรอยช้ำง่าย 
 • กระหายน้ำมากขึ้นหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น
 • มีจุดหรือตุ่มสีแดง สีชมพู สีม่วง หรือสีน้ำตาลบนผิวหนัง
 • ใบหน้ากลมบวม
 • ผิวดูเหมือนบุ๋มหรือเว้าลงไปในบริเวณที่ฉีดยา

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาโซลูเมโดรลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ เช่น 

 • อะมิโนกลูเทติมายด์ (Aminoglutethimide) 
 • แอมโฟเทอริซิน บี (Amphotericin B)
 • คาร์บามาเซพีน (Carbamazepine) 
 • คอเลสไทรามีน (Cholestyramine) 
 • ไซโคลสปอริน (Cyclosporine) 
 • ไดจอกซิน (Digoxin) 
 • ไอโซไนอาซิด (Isoniazid) 
 • คีโตโคนาโซล (Ketoconazole) 
 • แพนคูโรเนียม (Pancuronium) 
 • ฟีโนบาร์บิทัล (Phenobarbital) 
 • เฟนิโทอิน (Phenytoin) 
 • ไรแฟมพิน (Rifampin) หรือยาปฏิชีวนะบางชนิด เช่นคลาริโทมัยซิน (clarithromycin) อิริโทรมัยซิน (erythromycin) 
 • ยาขับปัสสาวะหรือยาขับน้ำ 
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟาริน (warfarin)
 • ยาแก้ปวดหรือยารักษาโรคข้ออักเสบ ยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) เช่นยาแอสไพริน ยาเซเลโคซิบ (celecoxib) หรือยาไอบูโพรเซน (ibuprofen)
 • ยาอินซูลินหรือยาสำหรับโรคเบาหวานแบบรับประทาน เช่น ไกลบูไรด์ (glyburide) หรือเมตฟอร์มิน (metformin) หรือเอสโตรเจน (estrogen) รวมถึงยาเม็ดคุมกำเนิดและการให้ฮอร์โมนทดแทน (hormone replacement therapy) และวัคซีน

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโซลูเมโดรลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาโซลูเมโดรลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ เช่น

 • โรคไต
 • โรคตับ
 • โรคหัวใจ
 • โรคเบาหวาน
 • ปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะหรือลำไส้
 • ปัญหาเกี่ยวกับต่อมหมวกไต เช่น โรคคุชชิ่ง (Cushing syndrome) 
 • โรคเส้นประสาทหรือโรคกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (myasthenia gravis) 
 • ปัญหาเกี่ยวกับไทรอยด์ 
 • เพิ่งมีอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • โรคอีสุกอีใส
 • โรคหัดออกอาการ (Measles exposition) 
 • การติดเชื้อ เช่นการติดเชื้อเริมที่ดวงตา 
 • วัณโรค 
 • พยาธิเส้นด้าย (Threadworm) อย่างโรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloides) 

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้  

 • ยาผงสำหรับฉีด 500 มก. 1000 มก.  

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

คุณควรใช้ยานี้ในกำหนดการที่คงที่ โปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณลืมใช้ยา 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: เมษายน 9, 2019 | Last Modified: เมษายน 9, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย