โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dopamine Hydrochloride)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dopamine Hydrochloride) Brand Name(s): โดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dopamine Hydrochloride).

ข้อบ่งใช้

ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ใช้สำหรับ

ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ (Dopamine Hydrochloride) อย่างเช่น DOPamine®, Abbodop® เป็นยาที่ใช้รักษาความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต ในผู้ป่วยที่มีอาการช็อคจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน บาดเจ็บ ได้รับการผ่าตัดหัวใจ ไตวาย ภาวะหัวใจล้มเหลวและจากสาเหตุอื่นๆ ยาชนิดนี้ช่วยในการไหลเวียนของปัสสาวะ เลือด ความดันโลหิต การไหลเวียนของเลือดไปสู่อวัยวะที่สำคัญ และการทำงานของหัวใจ

วิธีการใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

การใช้ยาชนิดฉีด คุณควร

 • ฉีดยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์ตามขนาดที่แพทย์แนะนำ
 • อ่านคำแนะนำอย่างละเอียดก่อนการใช้ยา
 • ปรึกษาแพทย์ สำหรับข้อมูลที่คุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา

การเก็บรักษายาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ควรเก็บรักษายาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ในอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยา คุณไม่ควรเก็บไว้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์แต่ละยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญคือการอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่คุณได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

สิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ก่อนการใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ ควรแจ้งแพทย์หากเกิดอาการต่อไปนี้

 • มีอาการแพ้จากยาชนิดอื่น จากอาหาร สีย้อม สารกันเสีย หรือสัตว์
 • เป็นเด็ก
 • เป็นผู้สูงอายุ
 • มีภาวะโรคอื่นหรือใช้ยาอื่นที่ระบุไว้ด้านล่าง ที่เสี่ยงต่อการเกิดปฏิกิริยากับยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงขณะที่ใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง  เพื่อประเมินข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนรับประทานยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์

การใช้ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์ร่วมกับยาชนิดอื่น อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แต่โดยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเกิดขึ้น และไม่จำเป็นต้องใช้การรักษาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ควรปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยา

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

 • อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือต่ำลง
 • หายใจไม่สะดวก
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • ปวดศีรษะ
 • ปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น

ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น

ยาโดพามีน ไฮโดรคลอไรด์าจมีปฏิกิริยาต่อยาตัวอื่น ที่คุณกำลังรับประทานอยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณรับประทาน ออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรเก็บรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งยา ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งยา และสมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่มหรือหยุดรับประทาน รวมถึงเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย ยาที่อาจะทำปฏิกิริยากับยาชนิดนี้ได้แก่

 • ยาเซเลกิลีน (Selegiline) อย่างเอเดพริว (Eldepryl®) และเซลาพาร์ (Zelapar®)
 • ยาลีเนโซลิด (Linezolid) อย่างไซวอกซ์ (Zyvox®)
 • กลุ่มยาต้านเศร้า MAIO inhibitors เช่น ยาฟีเนลซีน (phenelzine) อย่างนาร์ดีล (Nardil®)
 • ไอโซคาร์บอกซาซิด (Isocarboxazid) อย่างมาร์แพลน (Marplan®)
 • ยาต้านซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลิก (Tricyclic antidepressants) เช่น อะมิทริปไทลีน (amitriptyline) อย่างเอลาวิล (Elavil®) หรือ เอนเดป (Endep®)
 • ยานอร์อิพิเนฟริน (Norepinephrine)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อถามถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ ก่อนรับประทานยานี้

ปฏิกิริยาต่ออาการโรคอื่น

ยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ ปฏิกิริยาของยาที่มีต่อร่างกาย อาจทำให้สุขภาพของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อฤทธิ์ของยา
โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็น

 • เนื้องอกต่อมหมวกไตชนิดฟีโอโครโมไซโตมา (pheochromocytoma)
 • อัตราการเต้นและจังหวะของหัวใจผิดปกติ

ขนาดยา

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนการใช้ยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับขนาดยาที่ต้องใช้ ในบางกรณี ขนาดยาที่แนะนำมีดังนี้

 • สำหรับเพิ่มปริมาณปัสสาวะและการไหลเวียนของเลือดในไต ฉีดขนาด 1 ถึง 5 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อนาที
 • สำหรับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในไต ปริมาณเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจ และการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และอัตราการเต้นของหัวใจ ฉีดขนาด 5 ถึง 15 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อนาที
 • การฉีดเพื่อเพิ่มความดันโลหิต และกระตุ้นอาการหลอดเลือดตีบ ฉีดขนาด 20 ถึง 50 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อนาที และอาจเพิ่มทีละ 1 ถึง 4 ไมโครกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทุกๆ 10 ถึง 30 นาที จนกว่าจะได้ผลตามที่ต้องการ

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กยังไม่ได้รับการระบุที่แน่ชัด การใช้ยานี้ในเด็กอาจะเกิดอันตราย จึงควรทำความเข้าใจความปลอดภัยในการใช้ยาก่อนการใช้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบของยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์

รูปแบบและขนาดของยาโดพามิน ไฮโดรคลอไรด์ มีดังนี้

 • น้ำยาเสริมสำหรับการฉีด ขนาด 40 80 และ160 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
 • ยาสำหรับฉีด 80 160 320 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยา ควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กันยายน 26, 2018 | Last Modified: กันยายน 26, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย