ไซซอล (Xyzal®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ไซซอล (Xyzal®) Brand Name(s): ไซซอล (Xyzal®).

ข้อบ่งใช้

ยาไซซอล (ลีโวเซทิไรซีน) ใช้สำหรับ

ยาไซซอล (Xyzal®) เป็นยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) ซึ่งช่วยลดผลของสารฮีสตามีน (histamine) ภายในร่างกาย สารฮีสตามีน นั้นสามารถทำให้เกิดอาการจาม คัน น้ำตาไหล และน้ำมูกไหล

ยาไซซอลใช้เพื่อรักษาอาการของโรคภูมิแพ้ตลอดปี (perennial allergies) ในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 6 เดือน 

ยาไซซอลยังเพื่อรักษาอาการคันและบวมที่เกิดจากโรคลมพิษเรื้อรัง (chronic urticaria) ในผู้ใหญ่และเด็กที่อายุอย่างน้อย 6 เดือน  

วิธีการใช้ยาไซซอล (ลีโวเซทิไรซีน)

รับประทานยาไซซอลตามที่แพทย์กำหนด ควรทำตามแนวทางการใช้ยาที่ระบุบนฉลากยา อย่ารับประทานยามากกว่า น้อยกว่า หรือนานกว่าที่แนะนำ

ไม่ควรให้ยาไซซอลในขนาดที่เกินกำหนดสำหรับเด็ก ร่างกายของเด็กนั้นจะดูดซึมยาเป็นสองเท่าของยาลีโวเซทิไรซีน (levocetirizine) ในขนาดที่เท่ากันเทียบกันร่างกายของผู้ใหญ่ 

การรับประทานยานี้ในขนาดมากกว่านั้นไม่ได้ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้นและอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมอย่างรุนแรง 

ยาไซซอลมักจจะรับประทานในตอนเย็น สามารถรับประทานยาพร้อมกับอาหารหรือแยกต่างหากได้ 

ตวงขนาดยาโดยใช้กระบอกฉีดยาที่ติดมาหรือใช้ช้อนหรือถ้วยพิเศษสำหรับตวงยา หากคุณไม่มีอุปกรณ์สำหรับตวงยาสามารถขอได้จากเภสัชกร 

ติดต่อแพทย์หากอาการของคุณไม่ดีขึ้นหรือแย่ลง หรือหากคุณมีไข้ร่วมด้วย

การเก็บรักษายาไซซอล (ลีโวเซทิไรซีน)

ยาไซซอลควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไซซอลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง 

ไม่ควรทิ้งยาไซซอลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำเช่นนนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไซซอล (ลีโวเซทิไรซีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก  

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณมีความตั้งใจหรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาไซซอล หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยานี้

ยาไซซอลจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไซซอล (ลีโวเซทิไรซีน)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ 

หยุดใช้ยาไซซอลและติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการดังต่อไปนี้ 

 • รู้สึกปวดขณะปัสสาวะหรือปัสสาวะติดขัด 
 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย
 • มีสัญญษณของการติดเชื้อที่หู (เป็นไข้ ปวดหู หรือรู้สึกแน่นในหู มีปัญหากับการได้ยิน มีน้ำไหลออกจากหู อาการจู้จี้ในเด็ก)
 • รู้สึกหน้ามืดเหมือนจะหมดสติ 
 • เป็นไข้
 • อาการของโรคภูมิแพ้หรือโรคลมพิษรุนแรงขึ้น 

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • ง่วงซึม อ่อนแรง 
 • รู้สึกเหนื่อยล้า
 • เป็นไข้ 
 • คัดจมูก ปวดโพรงจมูก เจ็บคอ ไอ 
 • เลือดกำเดาไหล
 • ติดเชื้อที่หู
 • อาเจียน ท้องร่วง ท้องผูก 
 • ปากแห้ง
 • น้ำหนักขึ้น

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไซซอลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาริโทนาเวียร์ (Ritonavir) อย่างนอร์เวียร์ (Norvir) คาเลทต้า (Kaletra) 
 • ยาทีโอฟิลลีน (Theophylline) อย่างอวาฟิลลีน (Aquaphyllin) แอสเมลิกซ์ (Asmalix) เอลิโซฟิลลีน (Elixophyllin) ทีโอแลร์ (Theolair) ทีโอซอล (Theosol)  

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไซซอลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไซซอลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไซซอล (ลีโวเซทิไรซีน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis) 

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ตามฤดูกาลและตลอดปี และโรคลมพิษเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ 5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาโรคลมพิษ (Urticaria) 

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ตามฤดูกาลและตลอดปี และโรคลมพิษเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ 5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 

ขนาดยาไซซอล (ลีโวเซทิไรซีน) สำหรับเด็ก

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (Allergic Rhinitis)

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ตามฤดูกาล

 • อายุ 12 ปีขึ้นไป: 5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 6 ถึง 11 ปี: 2.5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 2 ถึง 5 ปี: 1.25 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ตลอดปี และโรคลมพิษเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ

 • อายุ 12 ปีขึ้นไป: 5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 6 ถึง 11 ปี: 2.5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี: 1.25 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 

ขนาดยาสำหรับเด็กเพื่อรักษาโรคลมพิษ (Urticaria)

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ตามฤดูกาล

 • อายุ 12 ปีขึ้นไป: 5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 6 ถึง 11 ปี: 2.5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 2 ถึง 5 ปี: 1.25 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 

โรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ตลอดปี และโรคลมพิษเรื้อรังแบบไม่ทราบสาเหตุ 

 • อายุ 12 ปีขึ้นไป: 5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 6 ถึง 11 ปี: 2.5 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 
 • อายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี: 1.25 มก. รับประทานวันละครั้งในตอนเย็น 

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาลีโวเซทิไรซีน ไดไฮโดรคลอไลด์ (levocetirizine dihydrochloride) แบบยาเม็ดสารละลายเคลือบแผ่นฟิล์มสำหรับรับประทาน 5 มก.  

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: มกราคม 17, 2019 | Last Modified: มกราคม 17, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย