ไทโอโคนาโซล (Tioconazole)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ไทโอโคนาโซล (Tioconazole) Brand Name(s): ไทโอโคนาโซล (Tioconazole).

ข้อบ่งใช้

ยาไทโอโคนาโซลใช้สำหรับ

ยาไทโอโคนาโซล (Tioconazole) ใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อราในช่องคลอด ยาไทโอโคนาโซลชนิดขี้ผึ้งลดอาการแสบและคันที่ช่องคลอด รวมถึงตกขาวที่อาจเกิดพร้อมอาการเหล่านี้ ยานี้จัดอยู่ในกลุ่มยาต้านเชื้อรา เอโซล (azole antifungal) ยานี้ออกฤทธิ์โดยหยุดการเติบโตของเชื้อรา (fungus) ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ

ถามแพทย์ก่อนใช้ยานี้รักษาด้วยตนเอง หากคุณติดเชื้อในช่องคลอดครั้งแรก ยานี้จะได้ผลสำหรับการติดเชื้อราเท่านั้น คุณอาจติดเชื้อชนิดอื่น เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด และอาจจำเป็นต้องใช้ยาชนิดอื่นในการรักษา

วิธีการใช้ยาไทโอโคนาโซล

หากคุณใช้ยาที่ขายตามร้านขายยาเพื่อรักษาอาการด้วยตนเอง อ่านคำแนะนำในการใช้บนฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยานี้ หากคุณมีคำถามใดๆ ปรึกษาเภสัชกร หากแพทย์จ่ายยานี้ ใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำ

ยานี้ใช้ที่ช่องคลอดเท่านั้น ล้างมือก่อนและหลังใช้ หลีกเลี่ยงไม่ให้ขี้ผึ้งสัมผัสตา หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก และไปโรงพยาบาล หากอาการระคายเคืองที่ตายังคงเกิดขึ้นอยู่

ขนาดยาขึ้นอยู่กับโรคและการตอบสนองต่อการรักษา

ยานี้มักจะใช้หนึ่งครั้งก่อนนอน หรือตามที่แพทย์สั่ง เรียนรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนใช้ และอ่านคำแนะนำการใช้ในบรรจุภัณฑ์ให้ดี นอนราบลงโดยที่เข่างอไปทางหน้าอก สอดหลอดฉีดที่บรรจุตัวยาเข้าไปในช่องคลอด ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ ค่อยๆ กดลูกสูบของหลอดฉีดตลอดการสอด เพื่อทายา หากคุณมีอาการคับหรือแสบนอกช่องคลอด (ปากช่องคลอด) ทายาที่บริเวณนั้นด้วยเช่นกัน ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยานี้

อย่าใช้ผ้าอนามัยแบบสอด สวนล้างช่องคลอด ยาฆ่าอสุจิ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่ช่องคลอดอื่นๆ ระหว่างใช้ยานี้ อาจใช้ผ้าอนามัยแบบไม่มีกลิ่นในช่วงที่มีประจำเดือน หรือเพื่อป้องกันการไหลของยามาเปือนเสื้อผ้า

แจ้งให้แพทย์ทราบ หากอาการไม่ดีขึ้นหลังจากใช้ยา 3 วัน หรือมีอาการนานเกินกว่า 7 วัน แจ้งให้แพทย์ทราบ หากคุณกลับมาติดเชื้ออีกภายใน 2 เดือน คุณอาจจำเป็นต้องใช้ยาชนิดอื่น หรือยาเพิ่มเติมเพื่อรักษาอาการ

การเก็บรักษายาไทโอโคนาโซล

คุณควรเก็บยาไทโอโคนาโซลไว้ในอุณหภูมิห้อง รวมถึงเก็บให้พ้นจากแสงและความชื้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับยา คุณไม่ควรเก็บยาไทโอโคนาโซลไว้ให้ห้องน้ำหรือตู้เย็น ยาไทโอโคนาโซลแต่ละยี่ห้ออาจมีวิธีเก็บแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญคือการอ่านคำแนะนำการเก็บรักษายาบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือถามเภสัชกร เพื่อความปลอดภัย คุณควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

คุณไม่ควรทิ้งยาไทโอโคนาโซลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำอย่างนั้น สิ่งสำคัญคือทิ้งยาเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ยาอีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีทิ้งยาอย่างปลอดภัย

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไทโอโคนาโซล

ก่อนใช้ยาไทโอโคลนาโซล แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ หากคุณแพ้ยาชนิดนี้ หรือยาต้านเชื้อรา กลุ่มเอโซลชนิดอื่น เช่น ยาโคลไตรมาโซล (clotrimazole) หรือยาฟลูโคนาโซล (fluconazole) รวมถึงหากคุณมีอาการแพ้อื่นๆ ยาตัวนี้อาจมีส่วนผสมที่ไม่ได้ออกฤทธิ์ (เช่น น้ำมันถั่วในยาบางยี่ห้อ) แต่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้หรือปัญหาอื่นๆ ปรึกษาเภสัชกรเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา หากคุณเป็นโรคต่อไปนี้ ได้แก่ โรคเบาหวาน ปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ติดเชื้อเอชไอวีหรือเป็นเอดส์ ติดเชื้อราในช่องคลอดบ่อย (เกิน 3 ครั้งใน 6 เดือนหรือ 4 ครั้งใน 1 ปี)

ก่อนเข้ารับการผ่าตัด แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งแพทย์ ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ถามแพทย์ว่าคุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ระหว่างใช้ยานี้ได้หรือไม่ ยานี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยาง เช่น ถุงยางอนามัย แผ่นครอบปากมดลูก (diaphragm) หมวกยางครอบปากมดลูก (cervical cap) มีคุณภาพแย่ลงและทำให้การคุมกำเนิดล้มเหลว ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งครรภ์ ดังนั้น อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ระหว่างรักษาด้วยยานี้ ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการคุมกำเนิดวิธีอื่น เช่น ถุงยางอนามัยที่ทำจากโพลียูรีเทน (polyurethane condom) ในช่วงที่ใช้ยานี้

อย่าใช้ยานี้รักษาด้วยตนเอง หากคุณกำลังตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ ควรใช้ยานี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น หากตั้งครรภ์ ทำตามคำแนะนำของแพทย์เกี่ยวกับวิธีการสอดหลอดฉีดเข้าทางช่องคลอด ไม่ควรใช้ยานี้ช่วงใกล้คลอดเนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ปรึกษาความเสี่ยงและข้อดีกับแพทย์

ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่ายานี้ซึมเข้าสู่น้ำนมมารดาหรือไม่ ปรึกษาแพทย์ก่อนให้นมบุตร

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ไม่มีการศึกษาในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะระบุความเสี่ยงขณะที่ใช้ยาไทโอโคนาโซลระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง เพื่อพิจารณาระหว่างข้อดีและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ก่อนใช้ยาไทโอโคนาโซล อ้างอิงจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ยาไทโอโคนาโซลจัดเป็นยากลุ่มเสี่ยงสำหรับสตรีมีครรภ์ประเภท C

ต่อไปนี้คือประเภทความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา

  • A = ไม่เสี่ยง
  • B = ไม่พบความเสี่ยงจากงานวิจัยบางชิ้น
  • C = อาจมีความเสี่ยงบางอย่าง
  • D = พบหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยง
  • X = ห้ามใช้
  • N = ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไทโอโคนาโซล

คุณอาจเกิดอาการปวดศีรษะ แสบ คัน หรือเจ็บช่องคลอด หรือท่อปัสสาวะ หากอาการเหล่านี้ไม่หายไปหรือแย่ลง แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทันที

โปรดระลึกไว้ว่า แพทย์จ่ายยานี้เนื่องจากได้ตัดสินใจแล้วว่า นี่จะมีประโยชน์ต่อคุณ มากกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากผลข้างเคียง หลายคนใช้ยานี้แล้วไม่มีผลข้างเคียงรุนแรงใดๆ

ไม่ค่อยมีอาการแพ้ยาที่รุนแรงเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตาม เข้ารับการรักษาทันที หากคุณสังเกตเห็นอาการแพ้รุนแรง ได้แก่ เกิดผื่น คันผิวหรือผิวบวม (โดยเฉพาะที่ใบหน้า ลิ้นหรือลำคอ) วิงเวียนศีรษะอย่างรุนแรง มีปัญหาเรื่องการหายใจ
ไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงอาการอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงเหล่านี้ อาจมีผลข้างเคียงอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีความกังวลเรื่องผลข้างเคียง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยาต่อยาอื่น

ยาบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อราในช่องคลอด เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroid) เช่น ยาเพรดนิโซน (prednisone) และยาที่กดภูมิคุ้มกันของร่างกาย เช่น ยาไซโคลสปอริน (cyclosporine) ยาเมโธเทรกเซท (methotrexate)

ยาไทโอโคนาโซลอาจเกิดปฏิกิริยากับยาตัวอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ และอาจส่งผลให้ยาที่คุณใช้ออกฤทธิ์ต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียงที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำปฏิกิริยาระหว่างยาที่อาจเป็นไปได้ คุณควรแจ้งรายชื่อยาทั้งหมดที่คุณใช้ (ทั้งยาที่จำหน่ายตามใบสั่งแพทย์ ยาที่จำหน่ายโดยไม่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร) และแจ้งให้แพทย์รวมถึงเภสัชกรทราบ เพื่อความปลอดภัย อย่าเริ่ม หรือหยุดใช้ รวมถึงเปลี่ยนขนาดยา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือยาอื่น

ยาไทโอโคนาโซลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์ โดยเปลี่ยนฤทธิ์ยา หรือเพิ่มความเสี่ยงให้ที่จะเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงอาหารหรือแอลกอฮอล์ที่อาจทำปฏิกิริยากับยานี้ก่อนใช้ยา

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไทโอโคนาโซลอาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณ อาจทำให้สุขภาพของคุณย่ำแย่ลง หรือเปลี่ยนฤทธิ์ของยา สิ่งสำคัญคือ โปรดแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบ เกี่ยวกับสุขภาพและโรคประจำตัวของคุณ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง ก่อนใช้ยาไทโอโคนาโซล

ขนาดยาไทโอโคนาโซลสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาทั่วไปสำหรับรักษาโรคเชื้อราในช่องคลอด

สอดหลอดฉีด 1 ครั้งก่อนนอน

ข้อควรระวัง

ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หากอาการโรคเชื้อราในช่องคลอดไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน หรือเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 7 วัน หรือกลับมาเป็นอีกภายใน 2 เดือน

ผู้ป่วยควรหยุดการใช้ยาไทโอโคนาโซลและปรึกษาแพทย์ หากเป็นผื่นหรือลมพิษ ปวดท้อง เป็นไข้ ตัวสั่น คลื่นไส้ อาเจียนหรือมีตกขาวที่มีกลิ่นรุนแรง

คำแนะนำอื่นๆ

ยาไทโอโคนาโซลสำหรับใช้เฉพาะที่ เป็นยาที่ซื้อได้เองตามร้านขายยาสำหรับการรักษาการติดเชื้อราในช่องคลอดที่กลับมาเป็นอีกครั้งด้วยตนเอง ในผู้ป่วยที่สุขภาพดีและไม่ได้ตั้งครรภ์ รวมถึงเคยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์มาแล้ว

ยาไทโอโคนาโซลสำหรับใช้เฉพาะที่เป็นการรักษาเพียงครั้งเดียว ผู้หญิงส่วนมากไม่ได้หายดีทันทีใน 1 วัน อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยส่วนมากจะมีอาการทุเลาลงภายใน 1 วัน และหายดีภายใน 7 วัน

ขนาดยาไทโอโคนาโซลสำหรับเด็ก

ขนาดยาทั่วไปสำหรับรักษาโรคเชื้อราในช่องคลอด

อายุ 12 ปีหรือมากกว่า: สอดหลอดฉีด 1 ครั้งก่อนนอน

รูปแบบของยา

ยาไทโอโคนาโซลมีรูปแบบดังต่อไปนี้

  • ขี้ผึ้งสำหรับป้ายช่องคลอด พร้อมกับหลอดฉีด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติ ไม่ควรเพิ่มขนาดยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: กรกฎาคม 24, 2018 | Last Modified: กรกฎาคม 24, 2018

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน