ไบโซลวอน (Bisolvon®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรวิสสุตา ชั้นประเสริฐ

ชื่อสามัญ: ไบโซลวอน (Bisolvon®) Brand Name(s): ไบโซลวอน (Bisolvon®).

ข้อบ่งใช้

ยาไบโซลวอน (บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์) ใช้สำหรับ

ยาไบโซลวอน (Bisolvon®) ใช้เพื่อรักษาโรคปอดและหลอดลม (bronchopulmonary disease) แบบฉับพลันและเรื้อรัง ที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งเสมหะที่ผิดปกติและการลำเลียงเสมหะบกพร่อง

วิธีการใช้ยาไบโซลวอน (บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์)

รับประทานยานี้ตามที่แพทย์กำหนด

การเก็บรักษายาไบโซลวอน (บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์)

ยาไบโซลวอนควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไบโซลวอนบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัย โปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไบโซลวอนลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ เว้นแต่ได้รับคำแนะนำให้ทำเช่นนั้น ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไบโซลวอน (บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ของยาไบโซลวอน หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยในผู้หญิงที่เพียงพอ ที่จะบ่งชี้ความเสี่ยงของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไบโซลวอน (บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์)

ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นอาจมีดังต่อไปนี้

 • ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • ระดับเซรั่มทรานซามิเนส (serum transaminase) เพิ่มขึ้นชั่วคราว

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้ และอาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไบโซลวอนอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรจะบอกแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin)
 • ยาเซฟาเลกซิน (Cephalexin)
 • ยาอะม็อกซีซิลลิน (Amoxycillin)

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไบโซลวอนอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไบโซลวอนอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • การติดเชื้อที่ปอด
 • อาการหายใจติดขัดขณะพัก
 • มีเลือดในเสมหะ
 • เป็นไข้
 • เจ็บหน้าอก
 • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
 • โรคหอบหืดที่ควบคุมไม่ได้ระดับรุนแรง
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • ปัญหาเกี่ยวกับตับหรือไต

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไบโซลวอน (บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์) สำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุมากกว่า 12 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 10 มล. (8 มก.)

ขนาดยาไบโซลวอน (บรอมเฮกซีนไฮโดรคลอไรด์) สำหรับเด็ก

 • เด็กอายุ 7-12 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 5 มล. (4 มก.)
 • เด็กอายุ 2-6 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 2.5 มล. (2 มก.)
 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ขนาดยาที่แนะนำคือ 1.25 มล. (1 มก.)

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ด

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 26, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 26, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน