ไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) Visine Original®

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) Visine Original® Brand Name(s): ไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) Visine Original®, ไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) Visine Original® และ ไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) Visine Original®.

ข้อบ่งใช้

ยาไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) ใช้สำหรับ

ยาไวซีน ออริจินอล (Visine Original®) ใช้เพื่อบรรเทาอย่างรวดเร็ว สำหรับอาการตาแดงที่เกิดจากการระคายเคืองที่ดวงตาระดับเบาหรืออาการระคายเคืองที่ไม่เป็นอันตราย (benign eye irritation)

วิธีการใช้ยาไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน)

 • ใช้ยาไวซีน ออริจินอลตามที่แพทย์กำหนดในเรื่องเกี่ยวกับขนาดยาและตารางการใช้ยา
 • อ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนใช้ยาไวซีน ออริจินอล
 • ปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลบนฉลากยา
 • ไม่ควรใช้ยานี้หากสารละลายเปลี่ยนสีหรือขุ่น
 • อย่าให้ปลายขวดสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 • ปิดฝาทุกครั้งหลังใช้งาน

การเก็บรักษายาไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน)

ยาไวซีน ออริจินอล ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไวซีน ออริจินอลบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไวซีน ออริจินอลลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาไวซีน ออริจินอล หรือกระสายยาที่ใช้ในยาไวซีน ออริจินอล
 • หากคุณมีอาการแพ้ต่อยาอื่นๆ อาหาร สีย้อม สารกันบูด หรือสัตว์
 • หากคุณเป็นโรคอื่นหรือใช้ยาอื่นที่อาจจะมีปฏิกิริยากับยาไวซีน ออริจินอล

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน)

เช่นเดียวกับยาอื่น ยาไวซีน ออริจินอลนั้นสามารถทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่างได้ โดยส่วนใหญ่แล้วอาการเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้นและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ควรจะปรึกษาแพทย์เสมอหากเกิดปัญหาใดๆ ระหว่างใช้ยานี้ เช่น

 • ม่านตาขยายชั่วคราว

ควรหยุดใช้ยานี้และติดต่อแพทย์หาก

 • คุณมีอาการปวดตา
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลง
 • อาการตาแดงหรือระคายเคืองตานั้นไม่หายไป
 • อาการแย่ลงหรือเป็นนานกว่า 72 ชั่วโมง

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไวซีน ออริจินอล อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไวซีน ออริจินอลอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไวซีน ออริจินอลอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ 1 ถึง 2 หยดลงในดวงตาข้างที่มีอาการ สูงสุดวันละ 4 ครั้ง

ขนาดยาไวซีน ออริจินอล (เตตราไฮโดรโซลีน) สำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุ 6 ปีขึ้นไปคือ 1 ถึง 2 หยดลงในดวงตาข้างที่มีอาการ สูงสุดวันละ 4 ครั้ง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 6 ปี ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาหยอดตาเตตราไฮโดรโซลีน ไฮโดรคลอไรด์ 0.05%

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: พฤษภาคม 30, 2019 | Last Modified: พฤษภาคม 30, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน