ไวอากร้า (Viagra®)

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ไวอากร้า (Viagra®) Brand Name(s): ไวอากร้า (Viagra®), ไวอากร้า (Viagra®), ไวอากร้า (Viagra®) และ ไวอากร้า (Viagra®).

ข้อบ่งใช้

ยาไวอากร้า (ซิลเดนาฟิล) ใช้สำหรับ

ยาไวอากร้า (Viagra®) ใช้เพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย

วิธีการใช้ยาไวอากร้า (ซิลเดนาฟิล)

รับประทานยาไวอากร้าตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ควรทำตามคำแนะนำทั้งหมดบนฉลากยา อย่าใช้ยานี้ในขนาดที่มาก กว่า น้อยกว่า หรือใช้ยานานกว่าที่แนะนำ

ยาไวอากร้ามักจะใช้แค่เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ควรใช้ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ คุณอาจจะใช้ยานี้ได้นานถึง 4 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ อย่าใช้ยาไวอากร้ามากกว่าวันละครั้ง

ยาไวอากร้าสามารถช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวเมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ การแข็งตัวจะไม่เกิดขึ้นจากการรับประทานยาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ควรทำตามคำแนะนำของแพทย์

ในช่วงระหว่างการทำกิจกรรมทางเพศ หากคุณมีอาการวิงเวียน คลื่นไส้ หรือมีอาการปวด ชา หรือเหน็บที่บริเวณหน้าอก แขน คอ หรือกราม ควรหยุดใช้ยานี้และติดต่อแพทย์ในทันที คุณอาจจะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงจากยาไวอากร้าได้

การเก็บรักษายาไวอากร้า (ซิลเดนาฟิล)

ยาไวอากร้าควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไวอากร้าบางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไวอากร้าลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูกต้องเมื่อยาหมดอายุ หรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โปรดสอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไวอากร้า (ซิลเดนาฟิล)

ก่อนใช้ยานี้ แจ้งให้แพทย์ทราบหาก

 • คุณกำลังตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร เนื่องจากในช่วงที่คุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ควรใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำเท่านั้น
 • หากคุณกำลังใช้ยาอื่นอยู่ รวมทั้งยาที่หาซื้อได้เอง เช่น สมุนไพรหรือยาทางเลือกอื่นๆ
 • หากคุณแพ้สารออกฤทธิ์หรือไม่มีฤทธิ์ในการรักษาของยาไวอากร้า หรือยาอื่นๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย มีความผิดปกติ หรือมีสภาวะทางการแพทย์อื่นๆ
 • หากคุณกำลังใช้ยารักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูง (pulmonary arterial hypertension) เช่น ยาไรโอซิกวต (riociguat) อย่างอะเดมพาส (Adempas)
 • หากคุณกำลังใช้ยาไนเตรต (nitrate drug) เพื่อรักษาอาการปวดหน้าอกหรือปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ ทั้งยาไนโตร กลีเซอริน (nitroglycerin) ยาไอโซซอร์ไบด์ ไดไนเตรต (isosorbide dinitrate) และยาไอโซซอร์ไบด์ โมโนไนเตรต (isosorbide mononitrate) ยาไนเตรตนั้นยังสามารถพบได้ในยากระตุ้นความบันเทิง (recreational drugs) บางชนิดเช่น ยาอะมิล ไนเตรต (amyl nitrate) หรือไนไตรท์ (nitrite) การใช้ยาไวอากร้าร่วมกับยาไนเตรตนั้นอาจทำให้ความดันโลหิตลดลงอย่างเฉียบพลันและรุนแรงได้

โปรดติดต่อแพทย์หรือรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันทีหากคุณมีอาการปวดขณะอวัยวะเพศแข็งตัว หรืออวัยวะเพศแข็งตัวนานกว่า 4 ชั่วโมง อาการอวัยวะเพศแข็งตัวเป็นเวลานานหรือ ภาวะองคชาตแข็งค้าง (priapism) สามารถทำให้อวัยวะเพศบาดเจ็บได้

หยุดใช้ยาไวอากร้าและรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันทีหากคุณมีอาการสูญเสียการมองเห็น เนื่องจากยาไวอากร้าสามารถลดปริมาณเลือดที่ไหลเวียนไปยังเส้นประสาทตาและทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างกะทันหันได้ อาการนี้เกิดขึ้นในคนจำนวนน้อยที่ใช้ยาซิลเดนาฟิล ในกรณีที่พบ มักเป็นผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง คอเลสเตอรอลสูง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาบางประเภทมาก่อน หรือเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีอายุมากกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ายาซิลเดนาฟิลนั้นทำให้สูญเสียการมองเห็นจริงหรือไม่

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับความเสี่ยงในสตรีที่ใช้ยานี้ในช่วงการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อหาประโยชน์และความเสี่ยงก่อนการใช้ยา

ยาไวอากร้าจัดอยู่ในประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์ ประเภท B โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

การจัดประเภทของยาที่มีความเสี่ยงต่อสตรีมีครรภ์โดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกามีดังนี้

 • A= ไม่มีความเสี่ยง
 • B= ไม่พบความเสี่ยงในการวิจัยบางชิ้น
 • C= อาจจะมีความเสี่ยง
 • D= มีหลักฐานแสดงถึงความเสี่ยง
 • X= ห้ามใช้
 • N= ไม่ทราบแน่ชัด

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไวอากร้า (ซิลเดนาฟิล)

ผลข้างเคียงที่พบได้ทั่วไปมีดังนี้

 • หน้าแดง (รู้สึกอุ่น แดง หรือเป็นเหน็บ)
 • ปวดหัว
 • วิงเวียน
 • การมองเห็นผิดปกติ (มองเห็นไม่ชัด การมองเห็นสีเปลี่ยนแปลง)
 • คัดจมูก
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ปวดหลัง
 • ท้องไส้ปั่นป่วน

โปรดติดต่อแพทย์ในทันทีหากคุณมีอาการ

 • มีเสียงอื้อในหู หรือสูญเสียการได้ยินกะทันหัน
 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • มีอาการบวมที่มือ ข้อเท้า หรือเท้า
 • หายใจลำบาก
 • ัก
 • รู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม

หยุดใช้ยาไวอากร้าและรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในทันทีในกรณีต่อไปนี้

 • เกิดอาการของโรคหัวใจวาย ปวดหน้าอกหรือมีความดันในหน้าอก อาการปวดที่แพร่ไปยังกรามหรือไหล่ คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก
 • การมองเห็นเปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียการมองเห็นกะทันหัน
 • มีอาการปวดขณะอวัยวะเพศแข็งตัวหรืออวัยวะเพศแข็งตัวนานกว่า 4 ชั่วโมง (อาการอวัยวะเพศแข็งตัวสามารถทำให้อวัยวะเพศบาดเจ็บได้)

รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินทันทีหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ หายใจติดขัด บวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไวอากร้าอาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ยาที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • ยาปฏิชีวนะ เช่น คลาริโทรมัยซิน (clarithromycin) อิริโทมัยซิน (erythromycin) หรือเทลิโทรมัยซิน (telithromycin)
 • ยาต้านเชื้อรา เช่น คีโตโคนาโซล (ketoconazole) หรือไอทราโคนาโซล (itraconazole)
 • ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์ เช่น ยาอะทาซานาเวียร์ (atazanavir) อินดินาเวียร์ (indinavir) ริโทนาเวียร์ (ritonavir) หรือซาควินาเวียร์ (saquinavir)
 • ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงหรือความผิดปกติของต่อมลูกหมาก

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไวอากร้าอาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไวอากร้าอาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงสภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

โรคที่อาจมีปฏิกิริยากับยานี้ได้แก่

 • โรคหัวใจหรือปัญหาเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • เพิ่งเป็นโรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคหัวใจล้มเหลวภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
 • ความดนโลหิตสูงหรือต่ำ
 • โรคตับหรือโรคไต
 • ความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด เช่นภาวะโลหิตจางจากเซลล์เม็ดเลือดรูปเคียว (sickle cell anemia) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลติเพิล มัยอิโลมา (multiple myeloma) หรือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (leukemia)
 • ความผิดปกติของอาการเลือดออก เช่น โรคฮีโมฟีเลีย (hemophilia)
 • แผลในกระเพาะอาหาร
 • โรคจอตามีสารสี (Retinitis pigmentosa) ซึ่งเป็นโรคตาทางพันธุกรรม
 • ความผิดปกติทางกายภาพของอวัยวะเพศชาย เช่น โรคอวัยวะเพศชายโค้งงอ (Peyronie’s disease)

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไวอากร้า (ซิลเดนาฟิล) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ขนาดยาเริ่มต้น 50 มก. รับประทานวันละครั้งเท่าที่จำเป็น 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ

ขนาดยาปกติ 25 ถึง 100 มก. รับประทานวันละครั้งเท่าที่จำเป็น 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ

ขนาดยาสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

ขนาดยาเริ่มต้น 25 มก. รับประทานวันละครั้งเท่าที่จำเป็น 1 ชั่วโมงก่อนทำกิจกรรมทางเพศ

ขนาดยาไวอากร้า (ซิลเดนาฟิล) สำหรับเด็ก

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็ก ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

 • ยาเม็ดเคลือบแผ่นฟิล์ม

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: พฤษภาคม 30, 2019 | Last Modified: พฤษภาคม 30, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน