ไวเทรโอเลนท์ (Vitreolent®) หรือ โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์

โดย ทบทวนบทความโดย เภสัชกรอาชานนท์ สมศักดิ์

ชื่อสามัญ: ไวเทรโอเลนท์ (Vitreolent®) หรือ โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์ Brand Name(s): ไวเทรโอเลนท์ (Vitreolent®) หรือ โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์, ไวเทรโอเลนท์ (Vitreolent®) หรือ โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์, ไวเทรโอเลนท์ (Vitreolent®) หรือ โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์ และ ไวเทรโอเลนท์ (Vitreolent®) หรือ โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์.

ข้อบ่งใช้

ยาไวเทรโอเลนท์ (โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์) ใช้สำหรับ

ยาไวเทรโอเลนท์ (Vitreolent®) ใช้เพื่อป้องกันต่อมไทรอยด์จากสารพิษที่เกิดจากการรักษาด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีน (radioactive iodine)

วิธีการใช้ยาไวเทรโอเลนท์ (โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์)

ใช้ยานี้ตามที่แพทย์กำหนดหรือทำตามคำแนะนำบนแผ่นพับข้อมูลที่แถมมากับยา

การเก็บรักษายาไวเทรโอเลนท์ (โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์)

ยาไวเทรโอเลนท์ ควรเก็บที่อุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงแสงหรือความชื้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาเกิดความเสียหาย ไม่ควรเก็บยานี้ในห้องน้ำหรือช่องแช่แข็ง ยาไวเทรโอเลนท์บางยี่ห้ออาจจะต้องเก็บรักษาแตกต่างกัน จึงควรตรวจสอบฉลากยาหรือสอบถามเภสัชกรเสมอ เพื่อความปลอดภัยโปรดเก็บยาให้ห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ไม่ควรทิ้งยาไวเทรโอเลนท์ลงในชักโครก หรือเทลงในท่อระบายน้ำ ควรกำจัดยาด้วยวิธีที่ถูก สอบถามเภสัชกรเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีการกำจัดยาที่ถูกต้อง

ข้อควรระวังและคำเตือน

ข้อควรรู้ก่อนใช้ยาไวเทรโอเลนท์ (โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์)

ห้ามใช้ยานี้ในกรณีดังนี้

  • หากคุณมีภาวะภูมิไวเกิน (hypersensitivity) ต่อไอโอดีน อย่างโยดิเซม (yodizam)
  • หากคุณมีภาวะภูมิไวเกินต่อส่วนประกอบใดๆ ในยานี้
  • หากคุณมีอาการต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติหรือเป็นโรคคอพอกระดับเบา (nodular goiter)

ผู้ป่วยที่มีอาการมองเห็นไม่ชัดหลังจากใช้ยาไวเทรโอเลนท์ไม่ควรขับรถหรือใช้เครื่องจักร จนกว่าจะมองเห็นได้ชัดเจน

ความปลอดภัยต่อการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร

ยังไม่มีงานข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยานี้ขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดปรึกษากับแพทย์เสมอเพื่อพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนใช้ยานี้

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงของการใช้ยาไวเทรโอเลนท์ (โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์)

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมีผลข้างเคียงดังนี้

  • แสบร้อนเล็กน้อย
  • เป็นเหน็บ
  • น้ำตาไหลมาก
  • ต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน
  • สิว
  • มองเห็นไม่ชัด

ไม่ใช่ทุกคนจะเจอกับผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะมีอาการอย่างอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกร

ปฏิกิริยาของยา

ปฏิกิริยากับยาอื่น

ยาไวเทรโอเลนท์อาจเกิดปฏิกิริยากับยาอื่นที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น คุณควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรของคุณว่า คุณกำลังใช้ยาอะไรอยู่บ้าง (ทั้งยาตามใบสั่งแพทย์ ยาที่ซื้อได้เอง และสมุนไพรต่างๆ) เพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากแพทย์

ปฏิกิริยากับอาหารหรือแอลกอฮอล์

ยาไวเทรโอเลนท์อาจมีปฏิกิริยากับอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หรือเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียง โปรดปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

ปฏิกิริยากับอาการโรคอื่น

ยาไวเทรโอเลนท์อาจส่งผลให้อาการโรคของคุณแย่ลง หรือส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา โปรดแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงภาวะโรคของคุณก่อนใช้ยาเสมอ

ขนาดยา

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดยาไวเทรโอเลนท์ (โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์) สำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาที่แนะนำคือ หยอดตาหนึ่งหยด ข้างที่มีอาการ วันละ 1-3 ครั้ง

ขนาดยาไวเทรโอเลนท์ (โพแทสเซียม ไอโอไดด์และโซเดียม ไอโอไดด์) สำหรับเด็ก

ขนาดยาที่แนะนำคือ หยอดตาหนึ่งหยด ข้างที่มีอาการ วันละ 1-3 ครั้ง

ยังไม่มีการพิสูจน์ความความปลอดภัยและประสิทธิภาพของขนาดยานี้สำหรับผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี ยานี้อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจกับความปลอดภัยของยาก่อนการใช้ยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อกับแพทย์หรือเภสัชกร

รูปแบบของยา

ความแรงและรูปแบบของยามีดังนี้

  • ยาหยอดตาไวเทรโอเลนท์ 10 มล.

กรณีฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด

หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือใช้ยาเกินขนาด ควรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือนำส่งห้องฉุกเฉินใกล้บ้านโดยทันที

กรณีลืมใช้ยา

หากคุณลืมใช้ยาควรรีบใช้ในทันทีที่นึกได้ หรือถ้าหากใกล้ถึงเวลาใช้ยาครั้งต่อไป ให้ข้ามรอบไปใช้ยาตามตารางปกติได้เลย ไม่ควรเพิ่มปริมาณยา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: พฤษภาคม 30, 2019 | Last Modified: พฤษภาคม 30, 2019

บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน