home
avatarbadge

ทันตแพทย์หญิงนลัท ว่องวัฒนะ

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์หญิงนลัท ว่องวัฒนะ จบการศึกษาจากทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับสอง) ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ในเรื่องรากฟันเทียม ผ่านโปรแกรม Externship ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กที่ Stony Brook ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ทันตกรรมขั้นสูง ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันศัลยกรรมรากฟันเทียม จากสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ของทีมงานไทยและทีมงานต่างประเทศ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าของกิจการคลินิกชื่อ Smile & Shine Dental Clinic