home
avatarbadge

นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ ประจำแผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระดูกและด้านมือ คลินิกการกีฬาแห่งประเทศไทย และคลินิก B-one ด้านเวชกรรมกระดูกและข้อ ถ.วัชรพล สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับคุณหมอได้ง่ายๆ ผ่านแอป "Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์" http://onelink.to/chiiwii [email protected] :@chiiwiilive http://line.me/ti/p/%40chiiwiilive Facebook: https://facebook.com/Chiiwiidoctor/