วนิดา

วนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

University and Degree : นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

ปัจจุบันคุณวนิดา เป็นนักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีงานวิจัยค้นคว้าในเรื่องของโปรตีนจากถั่วเหลืองเป็นหลัก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ