ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จาก Oregon State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในคณะผู้บุกเบิกการใช้ตราสัญลักษณ์ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ให้คนไทยตระหนักถึงการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เขียน
บทความล่าสุด
มื้อเช้า
โภชนาการ, สุขภาพชีวิตที่ดี
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ: เลือกมื้อเช้าดี ชีวีมีสุข
มื้อเช้า ถือเป็นอาหารมื้อหลักที่มีความสำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นมื้อแรกที่ช่วยสร้างพลังงานให้ร่างกาย หลังจากการนอนหลับมาตลอดคืน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ
กำลังโหลด...
คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพและปรับปรุงดูแลสุขภาพทุกวัน