แพทย์หญิงชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

แพทย์หญิงชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

แพทย์ผิวหนัง

แพทย์หญิงชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล จบแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความงามหลักสูตรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังจบการศึกษาทำงานที่โรงพยาบาลมิชชั่น พญาไทศรีราชา ปัจจุบันตรวจรักษาประจำคลินิคความงาม

คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ