home
avatarbadge

แพทย์หญิงศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงศุภรัศมิ์ ทวนนวรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับคุณหมอได้ง่ายๆ ผ่านแอป "Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์" http://onelink.to/chiiwii [email protected] :@chiiwiilive http://line.me/ti/p/%40chiiwiilive Facebook: https://facebook.com/Chiiwiidoctor/