home
avatarbadge

แพทย์หญิงอัญชุลี พฤฒิวรนันทน์

ประวัติผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิงอัญชุลี พฤฒิวรนันทน์ จบการศึกษาจากแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นแพทย์โรงพยาบาลวิภาวดี สามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นกับคุณหมอได้ง่ายๆ ผ่านแอป "Chiiwii ปรึกษาหมอออนไลน์" http://onelink.to/chiiwii [email protected] :@chiiwiilive http://line.me/ti/p/%40chiiwiilive Facebook: https://facebook.com/Chiiwiidoctor/