สภาพอากาศ และ มลภาวะ
วิถีชีวิตกับโรค
สภาพอากาศ และ มลภาวะ ส่งผลต่อการเกิด “สิว” ได้อย่างไรบ้าง?
มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเกิดสิวของคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน หรือความเครียด แต่ทราบหรือไม่ว่า สภาพอากาศ และ มลภาวะ ก็ส่งผลต่อสิวได้เช่นกัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ