ความสำคัญของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

โดย ทบทวนบทความโดย ทีม Hello คุณหมอ

จากรายงานของสมาคมโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา ในปี 2016 มีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูกจำนวน 12,990 ราย และผู้หญิงในจำนวนนั้น 4,120 ราย เสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็ง ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น ความสำคัญของการตรวจมะเร็งปากมดลูก จึงเป็นหนึ่งในเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

แนวทางการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะแรกเริ่ม

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้หญิงปฎิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อช่วยในการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะแรกเริ่ม ข้อปฏิบัติต่อไปนี้สามารถใช้ในการตรววจหาชิ้นเนื้อที่อาจมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ซึ่งช่วยไม่ให้เกิดการก่อตัวของมะเร็ง

  • ผู้หญิงทุกคนควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่อายุ 21 ปี ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 21 – 29 ปี sควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกๆ 3 ปี โดยอาจมีการตรวจหาเชื้อ HPV ร่วมด้วยหากผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีความผิดปกติ
  • ผู้หญิงที่ผ่านการผ่าตัดมดลูกอาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจ เว้นแต่ว่าการผ่าตัดนั้นเป็นการผ่าเอาชิ้นเนื้อร้ายที่อาจก่อมะเร็งออกไป รวมถึงผู้ที่รับการผ่าตัดมดลูกโดยไมได้นำปากมดลูกออกไป ควรเข้ารับการตรวจคัดกรอง
  • เมื่ออายุ 30 ปี ขึ้นไปควรรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV เป็นประจำทุกๆ 5 ปี เรียกการตรวจนี้ว่าการตรวจร่วม ซึ่งควรรับการตรวจไปจนถึงอายุ 65 ปี
  • ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งเข้ารับการตรวจเป็นประจำในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่จำเป็นต้องรับการตรวจอีกต่อไป เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่พบเนื้อร้ายตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ผู้หญิงที่มีประวัติการตรวจพบเซลล์ผิดปกติระดับ CIN2 และ CIN3 ควรเข้ารับการตรวจเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปีภายหลังจากพบเนื้อร้าย
  • ทางเลือกที่สมเหตุสมผลอีกประการหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 30 ถึง 65 ปี คือเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกๆ 3 ปี
  • ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรค เช่น มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ใช้ยา DES ควรเข้ารับการตรวจบ่อยกว่าปกติ รวมถึงทำตามคำแนะนำของแพทย์
  • ผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ควรเข้ารับการตรวจตามแนวทางปฏิบัตินี้

ความสำคัญของการตรวจมะเร็งปากมดลูก

การเข้ารับการตรวจสอบมะเร็งปากมดลูก เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกและเพิ่มโอกาสในการรักษาได้อย่างสมบูรณ์ การคัดกรองสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มดลูกเพื่อให้ได้รับการรักษาก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูก

หากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ มะเร็งปากมดลูกจะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายได้โดยสมบูรณ์ ในสหรัฐอเมริกาอัตราการตายเนื่องมะเร็งชนิดนี้ลดลงมากกว่า 50% ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา นี่แสดงให้เห็นว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นสิ่งที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ

มีจำนวนประชากรมากมายที่เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกทั่วโลก เนื่องจากไม่เคยเข้ารับการตรวจสอบมะเร็งปากมดลูกมาก่อน ทั้งนี้เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในหมู่ผู้หญฺิงในประเทศกำลังพัฒนา ผู้หญิงเหล่านี้มักได้รับการตรวจพบมะเร็งปากมดลูกในระยะที่สายเกินไป แทนที่จะตรวจพบตั้งแต่ก่อนการเป็นมะเร็งหรือในระยะแรกเริ่ม

แม้ว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่มีความเสี่ยงสูงที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในบรรดาโรคมะเร็งทั้งหลาย ตราบใดที่แพทย์สามารถตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติก่อนการเกิดมะเร็งปากมดลูกตั้งแต่แรก แพทย์จะสามารถทำการรักษาได้ทันก่อนที่เนื้อร้ายจะกลายเป็นมะเร็งต่อไป

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน