โรค ไวรัสตับอักเสบซี  มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (HCV) โรคนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยผ่านหลายช่องทาง เช่น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน จากการศึกษาพบว่า คนจำนวน 1 จาก 190,000 จากกลุ่มตัวอย่าง ติดเชื้อนี้จากการมีเพศสัมพันธ์ โดยข้อมูลดังต่อไปนี้ จะไขขอข้องใจเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบจากเพศสัมพันธ์

คุณสามารถติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบซี ได้อย่างไรบ้าง

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมักไม่แสดงอาการ จนกระทั่งเป็นการติดเชื้อเรื้อรัง โดยทั่วไป คนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จนตับถูกทำลายไปมากแล้ว จนเพิ่งมาตรวจพบเมื่อหลายสิบปีผ่านไป คุณอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีในกรณีดังต่อไปนี้

 • ใช้เข็มที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อร่วมกัน โดยเฉพาะผู้ใช้สารเสพติด เช่น ผู้เสพเฮโรอีน
 • ติดจากแม่สู่ลูกระหว่างคลอด
 • ถูกเข็มที่ผู้ติดเชื้อใช้ทิ่ม
 • ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับผู้ติดเชื้อ เช่น มีดโกน และ แปรงสีฟัน
 • เพศสัมพันธ์ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ แม้จะเกิดขึ้นไม่มาก และผู้ที่ติดเชื้อมีความเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นด้วย

ความเสี่ยงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากกิจกรรมทางเพศ ดังนี้

 • มีคู่นอนหลายคน
 • ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ
 • ติดเชื้อเอชไอวี
 • มีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง
 • มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัยหรือแผ่นยางอนามัย
 • ไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม

ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นโดยการติดเชื้อทางเลือด แม้ว่าเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะสามารถตรวจพบได้ในน้ำคัดหลั่ง การติดเชื้ออาจเกิดขึ้นจากแผลเปิด หรือรอยแตกบริเวณผิวหนัง การสัมผัสทางผิวหนังระหว่างการร่วมเพศสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อผ่านทางเลือดได้

ในหลายกรณี พบว่ามีการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี จากการสำรวจ ผู้ที่ใช้เข็มฉีดยาจำนวนร้อยละ 50 ถึง 90 ที่ติดเชื้อเอชไอวี มักติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเช่นเดียวกัน เนื่องจากเชื้อทั้งสองประเภทมีปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน เช่น การใช้เข็มร่วมกันและการร่วมเพศที่ไม่ได้ป้องกัน

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

ปัจจุบัน ยังไม่มีวัคซีนป้งอกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แต่มีวิธีการป้องกันได้ เช่น หยุดใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุปกรณ์ที่อาจติดเชื้อ เช่น เข็มฉีดยา และควรทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างๆ

คุณไม่ควรใช้เข็มในการสัก การเจาะ หรือ การฝังเข็ม ร่วมกับผู้อื่นและควรผ่านการฆ่าเชื้อเป็นอย่างดี เมื่อมีการใช้เข็ม ควรสอบถามแพทย์ถึงวิธีการฆ่าเชื้อเข็มและอุปกรณ์ต่างๆ

หากคุณติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ควรปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

 • สวมถุงยางอนามัยระหว่างการร่วมเพศ รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก
 • ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันขณะร่วมเพศ เพื่อป้องกันการฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ์
 • ปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ หากคู่นอนมีแผลเปิดที่อวัยวะเพศ
 • รับการตรวจเชื้อและให้คู่นอนตรวจหาเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วย
 • รักเดียวใจเดียว
 • เปิดเผยความจริงกับคู่นอนทุกคนเกี่ยวกับภาวะสุขภาพของคุณ
 • ควรระมัดระวังเป็นพิเศษหากคุณติดเชื้อเอชไอวี เพราะโอกาสในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมีสูงกว่า หากคุณติดเชื้อเอชไอวี

การตรวจหาแอนติบอดี้เชื้อไวรัสตับอักเสบซีนั้น เรียกว่า การตรวจแอนติเอชซีวี (anti-HCV test) ซึ่งเป็นการตรวจหาแอนติบอดี้ของเชื้อเอชซีวีในเลือด ร่างกายจะผลิตแอนติบอดี้หากเกิดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี และหากผลการตรวจเป็นบวก แพทย์จะแนะนำให้ตรวจ อาร์เอ็นเอ หรือพีซีอาร์ (RNA/ PCR test) เพิ่มว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือไม่

คุณควรพบหมออย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจหาเชื้อ หากคุณมีกิจกรรมทางเพศและไม่ได้มีคู่นอนเพียงคนเดียว เชื้อไวรัส และการติดเชื้อบางชนิด อาจไม่แสดงอาการนานหลายสัปดาห์หลังจากการรับเชื้อ และในช่วงเวลานี้เอง คุณอาจแพร่เชื้อไปยังคู่นอนโดยไม่รู้ตัวก็ได้

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

อ่านเพิ่มเติม:

แหล่งที่มา
สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย
บทความนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน