กระดูกสันหลังเคลื่อน เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกสันหลังระดับเอวเคลื่อนไปด้านหน้าเหนือกระดูกสันหลังชิ้นล่างที่อยู่ติดกัน มักเกิดขึ้นกระดูกสันหลังส่วนล่าง

คำจำกัดความ

กระดูกสันหลังเคลื่อนคืออะไร

กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) เป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อกระดูกสันหลังระดับเอวเคลื่อนไปด้านหน้าเหนือกระดูกสันหลังชิ้นล่างที่อยู่ติดกัน มักเกิดขึ้นกระดูกสันหลังส่วนล่าง (lumbosacral area) ในบางกรณี อาจทำให้เกิดการบิดของกระดูกสันหลังหรือเส้นประสาท นำไปสู่อาการปวดหลังและชา หรือขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างอ่อนแรง มีส่วนน้อย ที่เกิดการสูญเสียการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ ควรรีบพบหมอทันที หากเกิดอาการไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้

ในบางกรณีเมื่อกระดูกสันหลังหลุดออกจากตำแหน่ง อาจเกิดอาการขึ้นหรืออาจไม่มีอาการอยู่เป็นปี จากนั้น คุณจะรู้สึกปวดบริเวณหลังส่วนล่างหรือก้น กล้ามเนื้อที่ขาอาจตึงหรืออ่อนแรง และคุณเดินได้ไม่เป็นปกติ

กระดูกสันหลังเคลื่อนพบบ่อยแค่ไหน

กระดูกสันหลังเคลื่อนพบได้ทั่วไป เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทุกชั่วอายุ โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกระดูกสันหลังเคลื่อน

อาการทั่วไปของกระดูกสันหลังเคลื่อน ได้แก่

 • ปวดหลังหรือบริเวณก้น
 • อาการปวดเคลื่อนจากหลังส่วนล่างมาถึงขา
 • อาการขาชาหรืออ่อนแรง
 • เดินไม่สะดวก
 • ปวดขา ปวดหลัง ปวดบริเวณก้นมากขึ้นเวลาก้มหรือบิดตัว
 • ในบางกรณี สูญเสียการควบคุมการขับถ่าย

ในบางครั้งโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนอาจไม่แสดงอาการใดๆ เลย

อาจมีอาการอื่นของโรคที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากคุณมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรค ควรติดต่อแพทย์

ควรพบหมอเมื่อใด

ควรพบหมอหากเกิดสัญญาณหรืออาการของโรค ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

สาเหตุ

สาเหตุของโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน

สาเหตุการเกิดโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนมาจากอายุ กรรมพันธุ์ และการใช้ชีวิต เด็กที่เป็นโรคนี้ มักเกิดจากปัญหาระหว่างคลอด หรือการบาดเจ็บ อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกคน หากมีคนในครอบครัวเคยเป็น ภาวะโตเร็วในช่วงวัยรุ่นอาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเกิดโรค

การเล่นกีฬาอาจเป็นสาเหตุการตึง และการใช้งานที่มากเกินไป และทำให้หลังส่วนล่างทำงานมากเกินไป กีฬาดังต่อไปนี้เป็นสาเหตุของการเกิดโรค

 • ฟุตบอล
 • ยิมนาสติก
 • กีฬาลู่และลาน
 • ยกน้ำหนัก

กระดูกสันหลังเสื่อมเป็นสัญญาณแรกของการเกิดกระดูกสันหลังเคลื่อน อาการกระดูกสันหลังเสื่อมเกิดขึ้นเมื่อเกิดการแตกในกระดูกสันหลัง แต่ยังไม่เกิดตรงบริเวณหลังส่วนล่างในกระดูกสันหลัง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน

 • ประวัติการมีปัญหาเกี่ยวกับหลังในครอบครัว
 • ความผิดปกติของส่วนแคบอิสธ์มัสในกระดูกสันหลัง (อาการนี้เรียกว่า กระดูกสันหลังเสื่อม)
 • ประวัติการบาดเจ็บซ้ำ หรือการยืดเหยียดที่มากเกินไปของหลังส่วนล่าง หรือกระดูกบั้นเอว
 • นักกีฬายิมนาสติก นักยกน้ำหนัก หรือผู้กำกับเส้นกีฬาฟุตบอล ที่ต้องลงน้ำหนักที่กระดูกสันหลังระหว่างการยืดเหยียด มีความเสี่ยงการเกิดการเคลื่อนของกระดูกสันหลังจากรอยแตกมากขึ้น

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน

การตรวจร่างกายเป็นขั้นตอนแรกในการวินิจฉัยอาการ หากคุณเป็นโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน คุณอาจไม่สามารถยกขาขึ้นเหยียดในระหว่างการออกกำลังกายธรรมดาได้ การเอ็กซเรย์กระดูกสันหลังส่วนล่างเป็นวิธีที่สำคัญในการประเมินว่า กระดูกสันหลังอยู่ผิดที่ตำแหน่งหรือไม่ แพทย์อาจหาการแตกหักของกระดูกจากภาพเอ็กซเรย์ และอาจสั่งให้มีการตรวจซีทีสแกน หากส่วนกระดูกที่หักไปทับเส้นประสาท

การรักษาโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน

การรักษาโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน อาจเริ่มจากการหยุดออกกำลังกายที่ส่งผลเสียหายต่อกระดูกสันหลัง เพื่อบรรเทาอาการปวด การใช้ยาแก้อักเสบที่ไม่มีสเตียรอยด์ เช่น ยาไอบูโพนเฟน (ibuprofen) อย่างแอดวิล (Advil) หรือยานาพรอกเซน (naproxen) เช่น อัลลีฟ (Aleve) ไม่ควรใช้แอสไพรินกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้แอสไพริน (Reye syndrome) ซึ่งเป็นอาการที่รุนแรง ยาอะเซตามิโนเฟน อย่างเช่นไทลีนอล (Tylenol) สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ ควรใช้ยาอย่างปลอดภัย โดยอ่านคำแนะนำการใช้ยาในเอกสารกำกับยา

แพทย์อาจให้คุณทำกายภาพบำบัด เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อท้องและกล้ามเนื้อหลัง ในผู้ที่น้ำหนักมาก การลดน้ำหนักเป็นอีกหนึงวิธีที่ช่วยได้

เมื่อเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงหรือกระดูกยังเคลื่อนต่อ หรือหากเส้นประสาทหรือไขสันหลังถูกทำลายจากอาการของโรค การผ่าตัดเป็นวิธีที่ใช้ในการรักษา โดยการผ่าเอากระดูกออกเนื้อเยื่ออื่นที่กดทับไขสันหลังหรือเส้นประสาทเพื่อเป็นการลดแรงกดทับ (decompression) หรืออาจเป็นการผ่าตัด เชื่อมกระดูกกลับเข้าที่ ในบางครั้งการลดการกดทับและการจัดกระดูกอาจทำในขณะผ่าตัด หลังการผ่าตัด คุณอาจต้องใส่อุปกรณ์พยุงหลังระยะหนึ่ง จากนั้น เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และการเคลื่อนที่สะดวกขึ้น

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่ช่วยจัดการกับกระดูกสันหลังเคลื่อน

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยรับมือกับโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนเบื้องต้นด้วยตนเอง

การบำบัดอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนด้วยตนเอง ใช้วิธีการคล้ายกับผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ทั้งการใช้น้ำแข็ง ประคบร้อน และยาแก้ปวดตามร้านขายยาทั่วไป เช่น อะเซตามิโนเฟน (acetaminophen) อย่างไทลีนอล (Tylenol) และยาแก้อักเสบ

หากมีคำถาม ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจและหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยหรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 6, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 6, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย