กระดูกหน้าแข้งหัก (Tibia Fracture) อาจมีตั้งแต่รอยช้ำไปถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรง บริเวณขาส่วนล่าง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ แพทย์จะตรวจร่างกาย และอาจทำการตรวจบางอย่าง เพื่อให้เห็นภาพของอาการกระดูกหน้าแข้งหัก

คำจำกัดความ

อาการกระดูกหน้าแข้งหักคืออะไร

แข้งหรือกระดูกหน้าแข้ง เป็นกระดูกใหญ่สองชิ้นบริเวณขาส่วนล่าง อาการกระดูกหน้าแข้งหัก (Tibia Fracture) อาจมีตั้งแต่รอยช้ำ ถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรง บริเวณขาส่วนล่าง ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ ในการวินิจฉัยอาการดังกล่าว แพทย์จะตรวจร่างกาย และอาจทำการตรวจบางอย่าง เพื่อให้เห็นภาพของอาการกระดูกหน้าแข้งหัก
แพทย์จะแนะนำการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับประเภทของอาการกระดูกหน้าแข้งหัก เวลาพักฟื้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการเช่นกัน อาจใช้เวลารักษาสี่ถึงหกเดือน เพื่อให้หายเป็นปกติ

กระดูกหน้าแข้งหักพบบ่อยแค่ไหน

อาการกระดูกหน้าแข้งหักเป็นอาการกระดูกหักที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกระดูกหน้าแข้งหักคืออะไร

อาการทั่วไปของกระดูกหน้าแข้งหักได้แก่

 • ความเจ็บปวดอย่างรุนแรง บริเวณขาส่วนล่าง
 • เดิน วิ่ง หรือเตะลำบาก
 • ขาชา หรือเป็นเหน็บ
 • ขาที่บาดเจ็บไม่สามารถรับน้ำหนักได้
 • ขาส่วนล่าง เข่า หน้าแข้ง หรือข้อศอกผิดรูป
 • กระดูกยื่นออกมาจากผิวหนัง
 • สามารถงอเข่าเข้าได้อย่างจำกัด
 • รอยบวมบริเวณจุดที่บาดเจ็บ
 • รอยช้ำและผิวซีดลงบริเวณขาที่ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อกระดูกหน้าแข้งหัก กระดูกชิ้นอื่นบริเวณขาส่วนล่าง ที่เรียกว่ากระดูกน่อง มักจะได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน อาจมีอาการที่ไม่ได้ระบุถึงข้างต้น หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

เมื่อไหร่ที่ควรไปโรงพยาบาล

หากคุณมีสัญญาณ หรืออาการที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถามอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่างกัน ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาแพทย์ว่า อะไรเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

อะไรเป็นสาเหตุของกระดูกหน้าแข้งหัก

สาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยของกระดูกหน้าแข้งหักได้แก่

 • การชนอย่างรุนแรง มักเกี่ยวข้องกับการชนของรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ และอาจส่งผลให้เกิดกระดูกหน้าแข้งหักที่รุนแรงที่สุด
 • การล้ม โดยเฉพาะจากที่สูง และมักเกี่ยวข้องกับพื้นผิวแข็ง ลักษณะนี้มักพบบ่อยในนักกีฬา หรือผู้สูงอายุ ที่อาจเดินโอนเอน
 • การเคลื่อนไหวที่ต้องบิดตัว เช่น การหมุน กีฬาอย่างสโนว์บอร์ด สกีและกีฬาที่ต้องปะทะกัน เป็นสาเหตุหลักของการบาดเจ็บประเภทนี้
 • อาการป่วยบางอย่าง อาจส่งผลให้กระดูกหน้าแข้งหัก เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 และโรคกระดูกที่เป็นอยู่แล้ว เช่น โรคข้อกระดูกอักเสบ

ปัจจัยเสี่ยง

อะไรที่เพิ่มความเสี่ยงที่กระดูกหน้าแข้งจะหัก

โปรดปรึกษาแพทย์ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลในที่นี้ไม่มีเจตนาให้ใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วินิจฉัยกระดูกหน้าแข้งหักอย่างไร

การวินิจฉัยอาการกระดูกหน้าแข้งหักขึ้นอยู่กับ

ประวัติผู้ป่วย รวมถึงประเภทของการบาดเจ็บ แพทย์จะสอบถามเกี่ยวกับโรคอื่นๆ เช่น เบาหวานที่ผู้ป่วยอาจเป็นอยู่ หรือยาที่ผู้ป่วยรับประทานอยู่
การตรวจร่างกายซึ่งได้แก่การตรวจต่อไปนี้

 • การผิดรูปที่เห็นได้ชัด
 • ผิวแตก
 • การยื่นของกระดูกใต้ผิวหนัง
 • อาการบวม
 • รอยช้ำ
 • เดินโอนเอน
 • ประสาทสัมผัส
 • ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจด้วยเอ็กซเรย์ หรือการถ่ายภาพ เช่น การใช้ซีทีสแกน เอ็กซเรย์จะช่วยยืนยันการหักของกระดูก และหาว่าเข่าหรือข้อต่อกระดูกข้อเท้าหักด้วยหรือไม่
หลังจากดูผลเอ็กซเรย์ หากแพทย์สงสัยว่า เข่าหรือข้อต่อกระดูกข้อเท้าหักด้วยหรือไม่ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ซีทีสแกน เพื่อให้ได้ภาพตัดขวางของขา

รักษากระดูกหน้าแข้งหักอย่างไร

แพทย์จะพิจารณาปัจจัยหลายปัจจัยระหว่างรักษาอาการกระดูกหน้าแข้งหัก รวมถึง

 • ขอบเขตของอาการบาดเจ็บ พิจารณาปริมาณความเสียหายของเนื้อเยื่ออ่อน
 • สาเหตุของการบาดเจ็บ
 • สุขภาพโดยรวมและประวัติผู้ป่วย
 • ความพึงพอใจส่วนบุคคล
 • การหักบริเวณอื่นเช่น กระดูกน่องหัก

การรักษากระดูกหน้าแข้งหักโดยไม่ต้องผ่าตัด ได้แก่

 • การใส่เฝือก
 • กายอุปกรณ์ (brace) ที่ช่วยการเคลื่อนไหวของขา
 • ยาแก้ปวด เช่น ยาระงับความรู้สึก หรือยาแก้อักเสบ
 • กายภาพบำบัด
 • การออกกำลังกายที่บ้าน
 • เครื่องดาม

จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal Injury นักวิจัยกำลังค้นหาการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาการหักของกระดูกโดยการใช้ Bone Morphogenetic Protein(โปรตีนในกลุ่มที่ทำให้เกิดการสร้างกระดูก) แต่งานวิจัยสำหรับการรักษาดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น

ในบางกรณี แพทย์อาจแนะนำการผ่าตัด คุณจะมีแนวโน้มที่ต้องผ่าตัดถ้าคุณมีอาการกระดูกหักแบบแผลเปิด กระดูกแตกหักออกมาเป็นชิ้น รวมถึงกระดูกหรือขาไม่แข็งแรงเป็นอย่างมาก การผ่าตัดอาจจำเป็นเช่นกัน ถ้าการรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดหลายวิธีการร่วมกันไม่ได้ผล วิธีการผ่าตัดต่อไปนี้ เป็นวิธีทั่วไปที่ใช้เพื่อรักษากระดูกหน้าแข้งหัก

 • การผ่าตัดแบบใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายใน โดยใช้ตะปูควง โลหะหรือเพลต (plate) เพื่อยึดกระดูกเข้าด้วยกัน
 • การผ่าตัดแบบใส่โลหะยึดตรึงกระดูกภายนอก ที่เชื่อมตะปูควงหรือหมุดในบริเวณที่กระดูกหัก กับแท่งเหล็กภายนอกบริเวณขา เพื่อเสริมความมั่นคง

โดยทั่วไป การรักษาด้วยการผ่าตัดเหล่านี้ มักใช้ร่วมกับกายภาพบำบัด การออกกำลังกายที่บ้าน และยาแก้ปวด การผ่าตัดเหล่านี้มีความเสี่ยงต่ำ ถามแพทย์เพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณก่อนผ่าตัด

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือกับกระดูกหน้าแข้งหัก

ไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองต่อไปนี้ อาจช่วยให้คุณจัดการกับอาการกระดูกหน้าแข้งหักได้

 • การเคลื่อนไหวช่วงแรก ได้แก่ การเคลื่อนไหวหัวเข่า ข้อเท้า เท้า และนิ้วเท้าจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวในขั้นเริ่มแรก เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแข็งตึง
 • กายภาพบำบัด หลังจากนำเฝือกหรือที่ดามขาออก จะช่วยฟื้นฟูความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวของข้อต่อ และความยืดหยุดของร่างกาย
 • เดิน โดยใช้เครื่องช่วยเดิน หรือไม้ค้ำยันห ลังการรักษาเสร็จสิ้น

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ตุลาคม 4, 2018 | Last Modified: ตุลาคม 4, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย