กลากที่หนังศีรษะ เป็นการติดเชื้อจากเชื้อรา ไม่ได้เกิดจากหนอนหรือปรสิตใดๆ โดยเชื้อราจะทำให้เกิดรอยวงแหวนบนผิวหนัง โดยรอยมีลักษณะตรงกลางเรียบและขอบนูน

คำจำกัดความ

กลากที่หนังศีรษะคืออะไร

กลากที่หนังศีระษะ (Tinea Capitis) เป็นการติดเชื้อจากเชื้อรา ไม่ได้เกิดจากหนอนหรือปรสิตใดๆ โดยเชื้อราจะทำให้เกิดรอยวงแหวนบนผิวหนัง โดยรอยมีลักษณะตรงกลางเรียบและขอบนูน การติดเชื้อนี้ส่งผลต่อหนังศีรษะและเส้นผม ทำให้เกิดผื่นคันและผิวหนังเป็นขุย

กลากที่หนังศรีษะเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จากการใช้หวี ผ้าเช็ดตัว หมวก หรือหมอนร่วมกัน

กลากที่หนังศีรษะพบบ่อยแค่ไหน

โรคกลากที่ศีรษะพบได้ทั่วไป และเป็นโรคที่พบได้บ่อยหนึ่งในโรคทางผิวหนังในเด็กอายุ 4-14 ปี อย่างไรก็ตาม โรคนี้อาจเกิดได้ทั้งในเด็กเล็กและผู้ใหญ่ด้วย สามารถป้องกันการเกิดโรคได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกลากที่หนังศีรษะ

อาการของโรคกลากที่พบบ่อยที่สุดคือ ผื่นคันบริเวณหนังศีรษะ อาจเกิดอาการผมร่วงบริเวณที่เป็นกลาก ทำให้เห็นเป็นรอยแดง ขุย หรือรอยด่างบนศีรษะ อาจสังเกตเห็นจุดดำบริเวณที่ผมร่วง หากปล่อยไว้ กลากอาจขยายวงกว้าง

อาการอื่นๆ ของโรคกลากประกอบด้วย

 • ผมบาง
 • เจ็บหนังศีรษะ
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • มีไข้ต่ำ

ในกรณีที่อาการรุนแรง อาจเกิดการบวมนูนที่เรียกว่า อาการหนังศีรษะเป็นก้อนนูน ที่เป็นหนองเนื้ออ่อน อาการนี้อาจนำไปสู่รอยด่างบนศีรษะถาวรและแผลเป็น

อาจมีอาการอื่นๆ ของโรคที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีคำถามเกี่ยวกับอาการของโรค ควรปรึกษาแพทย์

ควรเข้าพบหมอเมื่อไร

หากคุณหรือคนที่คุณรักสังเกตสัญญาณหรือมีอาการที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือมีปัญหาอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดกลากที่หนังศีรษะ

เชื้อราที่เรียกว่า เดอร์มาโตไฟส์ ทำให้เกิดกลากบริเวณหนังศีรษะ เชื้อราเป็น สิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตในเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว เช่น เล็บมือ เส้นผม และผิวหนังชั้นนอก เชื้อรากลุ่มนี้ชอบอยู่ในอุณหภูมิอุ่นและชื้น ดังนั้นจะเจริญได้ดีบริเวณผิวหนังที่เปียกชื้น ความแออัดและระดับสุขอนามัยที่ต่ำส่งผลต่อการเพิ่มการกระจายตัวของโรคกลากได้

โรคกลากสามารถกระจายตัวได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก การติดโรคกลากอาจเกิดจากการสัมผัสผิวหนังของผู้ติดเชื้อ หากมีการใช้หวี ที่นอนหรืออุปกรณ์อื่นไร่วมกับผู้เป็นโรคกลาก คุณอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้

สัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น แมวและสุนัข สามารถแพร่โรคกลากได้เช่นกัน สัตว์ในฟาร์ม เช่น แพะ วัว ม้า และหมูสามารถเป็นพาหะของโรคได้ แต่อาการติดเชื้ออาจไม่แสดงออกในสัตว์จำพวกนี้

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดกลากที่หนังศีรษะ

เด็กอายุระหว่าง 4-14 ปี มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกลากที่หนังศีรษะได้มากที่สุด แม้ว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นในผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่าก็ตาม

กลากบริเวณหนังศีรษะเกิดขึ้นบ่อยในแถบชุมชนเมืองที่มีระดับสุขอนามัยต่ำ ในกลุ่มผู้ที่อยู่ในชุมชนแอดอัดหรือในเขตสภาพอากาศร้อนชื้น

โรคอาจทวีความรุนแรงในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วน เอดส์ หรือมะเร็ง

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำจำกัดความ

กลากที่หนังศีรษะคืออะไร

กลากที่หนังศีระษะ (Tinea Capitis) เป็นการติดเชื้อจากเชื้อรา ไม่ได้เกิดจากหนอนหรือปรสิตใดๆ โดยเชื้อราจะทำให้เกิดรอยวงแหวนบนผิวหนัง โดยรอยมีลักษณะตรงกลางเรียบและขอบนูน การติดเชื้อนี้ส่งผลต่อหนังศีรษะและเส้นผม ทำให้เกิดผื่นคันและผิวหนังเป็นขุย

กลากที่หนังศรีษะเป็นโรคติดเชื้อที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้จากการใช้หวี ผ้าเช็ดตัว หมวก หรือหมอนร่วมกัน

กลากที่หนังศีรษะพบบ่อยแค่ไหน

โรคกลากที่ศีรษะพบได้ทั่วไป และเป็นโรคที่พบได้บ่อยหนึ่งในโรคทางผิวหนังในเด็กอายุ 4-14 ปี อย่างไรก็ตาม โรคนี้อาจเกิดได้ทั้งในเด็กเล็กและผู้ใหญ่ด้วย สามารถป้องกันการเกิดโรคได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกลากที่หนังศีรษะ

อาการของโรคกลากที่พบบ่อยที่สุดคือ ผื่นคันบริเวณหนังศีรษะ อาจเกิดอาการผมร่วงบริเวณที่เป็นกลาก ทำให้เห็นเป็นรอยแดง ขุย หรือรอยด่างบนศีรษะ อาจสังเกตเห็นจุดดำบริเวณที่ผมร่วง หากปล่อยไว้ กลากอาจขยายวงกว้าง

อาการอื่นๆ ของโรคกลากประกอบด้วย

 • ผมบาง
 • เจ็บหนังศีรษะ
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • มีไข้ต่ำ

ในกรณีที่อาการรุนแรง อาจเกิดการบวมนูนที่เรียกว่า อาการหนังศีรษะเป็นก้อนนูน ที่เป็นหนองเนื้ออ่อน อาการนี้อาจนำไปสู่รอยด่างบนศีรษะถาวรและแผลเป็น

อาจมีอาการอื่นๆ ของโรคที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีคำถามเกี่ยวกับอาการของโรค ควรปรึกษาแพทย์

ควรเข้าพบหมอเมื่อไร

หากคุณหรือคนที่คุณรักสังเกตสัญญาณหรือมีอาการที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือมีปัญหาอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละคนแสดงอาการได้แตกต่างกัน วิธีที่ดีสุดคือการเข้าพบหมอ

สาเหตุ

สาเหตุของการเกิดกลากที่หนังศีรษะ

เชื้อราที่เรียกว่า เดอร์มาโตไฟส์ ทำให้เกิดกลากบริเวณหนังศีรษะ เชื้อราเป็น สิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตในเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว เช่น เล็บมือ เส้นผม และผิวหนังชั้นนอก เชื้อรากลุ่มนี้ชอบอยู่ในอุณหภูมิอุ่นและชื้น ดังนั้นจะเจริญได้ดีบริเวณผิวหนังที่เปียกชื้น ความแออัดและระดับสุขอนามัยที่ต่ำส่งผลต่อการเพิ่มการกระจายตัวของโรคกลากได้

โรคกลากสามารถกระจายตัวได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก การติดโรคกลากอาจเกิดจากการสัมผัสผิวหนังของผู้ติดเชื้อ หากมีการใช้หวี ที่นอนหรืออุปกรณ์อื่นไร่วมกับผู้เป็นโรคกลาก คุณอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อได้

สัตว์เลี้ยงในบ้าน เช่น แมวและสุนัข สามารถแพร่โรคกลากได้เช่นกัน สัตว์ในฟาร์ม เช่น แพะ วัว ม้า และหมูสามารถเป็นพาหะของโรคได้ แต่อาการติดเชื้ออาจไม่แสดงออกในสัตว์จำพวกนี้

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงการเกิดกลากที่หนังศีรษะ

เด็กอายุระหว่าง 4-14 ปี มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกลากที่หนังศีรษะได้มากที่สุด แม้ว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นในผู้ใหญ่หรือเด็กที่มีอายุต่ำกว่าก็ตาม

กลากบริเวณหนังศีรษะเกิดขึ้นบ่อยในแถบชุมชนเมืองที่มีระดับสุขอนามัยต่ำ ในกลุ่มผู้ที่อยู่ในชุมชนแอดอัดหรือในเขตสภาพอากาศร้อนชื้น

โรคอาจทวีความรุนแรงในกลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคอ้วน เอดส์ หรือมะเร็ง

ควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Diagnosis & treatment

ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแทนคำปรึกษาทางการแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยโรคกลากที่หนังศีระษะ

การตรวจวินิฉัยโรคกลากบนหนังศีรษะใช้วิธีการตรวจด้วยสายตา แพทย์จะใช้อุปกรณ์พิเศษที่เรียกว่า ไฟส่องตรวจเชื้อรา (Wood’s lamp) เพื่อส่องตรวจบริเวณหนังศีรษะและประเมินสัญญาณของการติดเชื้อ

แพทย์อาจนำตัวอย่างผิวหนังหรือเส้นผมเพื่อรับรองการวินิจฉัย ตัวอย่างจะถูกส่งไปเพื่อตรวจหาเชื้อรา การตรวจหาเชื้อนี้ทำได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเส้นผมและผิวหนังตัวอย่าง การตรวจหาเชื้ออาจใช้เวลาถึง 3 สัปดาห์

การรักษาโรคกลากที่หนังศีรษะ

แพทย์จะทำการออกใบสั่งยาและแชมพูยาในการรักษาโรคกลากที่ศีรษะ

ยาต้านเชื้อรา (Antifungal medication)

กลุ่มยาต้านเชื้อราสำคัญประกอบด้วยยากริซีโอฟูลวิน (griseofulvin) อย่างกริฟูลวิน วี (Grifulvin V), กรีส์-พีเอจี (Gris-PEG) และยาเทอร์บินาฟีน ไฮโดรคลอไรด์ (terbinafine hydrochloride) อย่างลามิซิล (Lamisil) ยาทั้งสองชนิดนี้เป็นยารับประทาน ให้รับประทานติดต่อกัน 6 สัปดาห์ อาการข้างเคียงของยาทั้งสองชนิดเหมือนกัน ประกอบด้วย ท้องร่วงและระคายเคืองกระเพาะอาหาร แพทย์อาจะแนำนำให้ทานยาร่วมกับอาหารที่ไขมันสูงเช่น เนยถั่วหรือไอศกรีม

อาการข้างเคียงอื่นๆ ของยากริซีโอฟูลวินประกอบด้วย

 • ไวต่อแสงแดด
 • อาเจียน
 • อ่อนเพลีย
 • หน้ามือ
 • มึนเวียนศีรษะ
 • อาการแพ้ยาสำหรับผู้ที่แพ้ยากลุ่มเพนิซิลิน
 • ปวดหัว
 • ผื่นคัน
 • ลมพิษ

อาการข้างเคียวอื่นๆของยาเทอร์บินาฟีน ไฮโดรคลอไรด์ (terbinafine hydrochloride) มีดังนี้

 • ปวดท้อง
 • อาการคัน
 • ผื่นคัน
 • ลมพิษ
 • สูญเสียการรับรสหรือได้รับรสที่เปลี่ยนไป
 • อากาแพ้
 • ปวดหัว
 • มีไข้
 • ปัญหาเกี่ยวกับไต เกิดขึ้นเป็นส่วนน้อย

แชมพูยา (Medicated shampoo)

แพทย์อาจะสั่งแชมพูยาเพื่อขจัดเชื้อราและป้องกันการกระจายตัวของเชื้อ แชมพูยามีส่วนผสมของคีโตนาโซล (ketoconazole) หรือ ซีเลเนียมซัลไฟด์ (selenium sulfide) แชมพูยาช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อรากระจายตัวแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อราที่ทำให้เกิดกลาก ต้องใช้ยาสำหรับรับประทานร่วมกับการใช้แชมพูยาในการรักษา

แพทย์อาจแนะนำให้ใช้แชมพู 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ติดกันเป็นเวลา 1 เดือน ขณะใช้แชมพู ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 5นาทีแล้วล้างออก

Lifestyle changes & home remedies

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเยียวยากลากที่หนังศีรษะด้วยตนเอง

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเยียวยาด้วยตนเองดังต่อไปนี้ อาจช่วยให้สามารถจัดการกับโรคกลากที่หนังศีรษะได้

เด็กสามารถกลับไปเรียนได้เมื่อเริ่มการรักษาโรคกลาก แต่ควรปรึกษาแพทย์ถึงเวลาที่เหมาะสมในการกลับไปเรียน

สัตว์เลี้ยงและสมาชิกในครอบครัวควรรับการตรวจโรค และเข้ารับการรักษาหากจำเป็น เพื่อป้องกันการกลับมาติดเชื้อ ควรพาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจสุขภาพและปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อตรวจหาโรคกลากในสัตว์เลี้ยง

สมาชิกภายในครอบครัวอาจเป็นพาหะของโรค แพทย์อาจแนะนำให้ใช้แชมพูยาเพื่อลดจำนวนสปอร์และป้องกันการกลับมาติดเชื้ออีก

ควรหาแปรงหวีผมและหวีใหม่หรือทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และไม่ควรใช้ผ้าเช็ดตัว หวี หมวก หรือของใช้สาวนตัวอื่นๆร่วมกัน

วิธีการรักษาโรคด้วยตัวเอง ยังไม่มีการรับรองว่าการใช้น้ำส้มสายชู (กระอะซีติก) และน้ำมันจากชาเขียวจะช่วยรักษาโรคกลากที่หนังศีรษะได้ อีกทั้งยังอาจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังและทำให้อาการของโรคแย่ลงด้วย

อาการโรคกลากอาจใช้เวลานานในการรักษา อาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 เดือนกว่าอาการจะดีขึ้น จึงควรอดทนและใช้ยาตามที่แพทย์แนะนำอย่างต่อเนื่อง

หากมีคำถามเกี่ยวกับโรค ควรปรึกษาแพทย์เพื่อความเข้าใจในวิธีการรักษาที่ดีที่สุด

 

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 4, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 4, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย