กล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี  เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองประเภทหนึ่ง ที่ทำให้กล้ามเนื้อในดวงตา ใบหน้า ลำคอ แขน และขาอ่อนแอและอ่อนแรงลง

คำจำกัดความ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจีคืออะไร

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี (Myasthenia gravis) เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (autoimmune disease) ประเภทหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคกล้ามเนื้อร่วมประสาท (neuromuscular disorder) โรคนี้ทำให้กล้ามเนื้อในดวงตา ใบหน้า ลำคอ แขน และขาอ่อนแอและอ่อนแรงลง อาการอ่อนแอที่มากที่สุดมักเกิดขึ้นในช่วง 3 ปีแรก แล้วหลังจากนั้นจะพัฒนาไปอย่างช้าๆ

กล้ามเนื้ออ่อนแรงพบได้บ่อยเพียงใด

ทุคนสามารถเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ อย่างไรก็ดี พบได้มากที่สุดในผู้หญิงก่อนช่วงอายุ 40 ปีและในผู้ชายหลังช่วงอายุ 50 ปี คุณสามารถลดโอกาสในการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยงของคุณโปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี

กล้ามเนื้ออ่อนแรงส่งผลให้เกิดอาการที่หลากหลาย ได้แก่

 • หายใจลำบากเนื่องจากผนังกล้ามเนื้อหน้าอกอ่อนแรง
 • เคี้ยวหรือกลืนลำบาก ส่งผลให้เกิดการขย้อน สำลัก หรือน้ำลายไหลบ่อย
 • ขึ้นบันได ยกสิ่งของ หรือลุกจากท่านั่งได้ลำบาก
 • พูดลำบาก
 • ศีรษะทรุดต่ำ
 • อัมพาตที่ใบหน้าหรือมีอาการอ่อนแรงที่กล้ามเนื้อใบหน้า
 • อ่อนเพลีย
 • เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยน
 • การมองภาพซ้อน
 • เพ่งมองสิ่งต่างๆ ได้ลำบาก
 • หนังตาตก

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

คุณควรไปพบหมอ เมื่อมีอาการหายใจลำบากหรือมีอาการต่างๆ แย่ลง ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี

ในปัจจุบันนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของกล้ามเนื้ออ่อนแรง อย่างไรก็ดี นักวิจัยสันนิษฐานว่า มีความสัมพันธ์กับโรคแพ้ภูมิตนเอง และการทำงานของต่อมไทมัส นอกจากนี้ ปัจจัยทางพันธุกรรมก็เป็นสาเหตุของกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้เช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการสำหรับการเกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้แก่

 • มีต่อมไทมัส
 • มีโรคติดเชื้อ
 • อยู่ในระหว่างการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และความดันโลหิตสูง
 • บิดาหรือมารดาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง

การไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น คุณควรปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยและการรักษาโรค

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี

แพทย์จะทำการวินิจฉัยโดยการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ด้วยการตรวจปฏิกิริยาตอบกลับของร่างกายโดยอัตโนมัติ (Reflex) และความอ่อนแอของกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ ยังอาจตรวจด้วยวิธีการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ การทดสอบแรงดึง การตรวจเลือด และการตรวจเอกซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CT scan) ได้อีกด้วย

การรักษากล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี

ไม่มีการรักษาที่แน่ชัดสำหรับกล้ามเนื้ออ่อนแรง การรักษาอาจช่วยให้คุณมีช่วงเวลาที่ไม่มีอาการใดๆ (ระยะโรคทุเลา) ยาที่แพทย์สั่ง ได้แก่ ยานีโอสติกมีนไพริโดสติกมีน (neostigmine pyridostigmine) ยาเพรดนิโซน (prednisone) ยาอะเซทิไทโอพรีน (azathioprine) ยาไซโคลสปอรีน (cyclosporine) หรือยาไมโคฟีโนเลตโมเฟทิล (mycophenolate mofetil) หากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่งผลให้เกิดภาวะหายใจลำบาก คุณอาจต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งคุณอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

วิธีการรักษาอื่น ได้แก่ การทำความสะอาดเลือด และการใช้อิมมิวโนโกลบูลินเข้าเส้นเลือด ในการทำความสะอาดเลือดนั้น ส่วนที่ใสของเลือด (พลาสมา) ที่มีแอนติบอดีจะถูกสกัดออกไป และจะถูกแทนที่ด้วยพลาสมาที่ได้รับบริจาคมา ที่ไม่มีแอนติบอดีหรือของเหลวอื่นๆ ในการใช้อิมมิวโนโกลบูลินเข้าเส้นเลือดนั้น แอนติบอดีที่มีประโยชน์ในปริมาณมาก จะมีการให้ทางกระแสเลือดโดยตรง

หากมีเนื้องอก (เกิดจากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง) แพทย์จะทำการผ่าตัดเพื่อนำต่อมไทมัสออก หากคุณมีอาการเกี่ยวกับดวงตา แพทย์อาจแนะนำให้ใช้เลนส์ปริซึม เพื่อช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น หรืออาจมีการแนะนำการผ่าตัด เพื่อรักษากล้ามเนื้อดวงตาอีกด้วย นอกจากนี้ การทำกายภาพบำบัด สามารถช่วยคงไว้ซึ่งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจ

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองที่ช่วยรับมือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองดังต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณรับมือกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้

 • เข้ารับการตรวจซ้ำอย่างตรงเวลา เพื่อเฝ้าระวังการลุกลามของโรคและอาการทางร่างกาย
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • พยายามหาสมดุลระหว่างการพักผ่อนและการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • เข้ารับกายภาพบำบัด เพื่อรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรง
 • สำหรับภาวะมองเห็นภาพซ้อนและมองเห็นไม่ชัดเจน คุณควรไปพบจักษุแพทย์และห้ามขับรถหรือใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
 • หากมีอาการกลืนลำบาก ให้ลองรับประทานอาหารที่มีความเข้มข้นแตกต่างกัน แล้วเลือกประเภทอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
 • หลีกเลียงความตึงเครียด
 • ห้ามสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

แหล่งที่มา

Review Date: ธันวาคม 4, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 4, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย