รู้ข้อมูลพื้นฐาน

การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดคืออะไร

ปกติแล้ว มีแบคทีเรียที่ดีเป็นจำนวนมากและแบคทีเรียที่ไม่ดีอยู่บ้างในช่องคลอด เมื่อช่องคลอดเสียสมดุล ผู้หญิงอาจติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด (Bacterial Vaginosis) การติดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอาจเพิ่มโอกาสที่จะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน

โรคนี้เกิดขึ้นได้ทั่วไป โดยปกติแล้วจะส่งผลต่อผู้หญิงที่มีอายุ 15 ถึง 44 ปีมากกว่า โรคนี้สามารถจัดการได้ด้วยการลดปัจจัยเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รู้อาการ

อาการของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

อาการทั่วไปของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

 • ตกขาวมีกลิ่น สีขาวแกมเทาหรือเหลือง
 • กลิ่นคาวปลา และกลิ่นที่แย่กว่านั้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์
 • คันช่องคลอด
 • รู้สึกแสบระหว่างปัสสาวะ

อาจมีอาการที่ไม่ได้ระบุข้างต้น หากคุณมีความกังวลใดๆ เกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

เมื่อไหร่ที่ควรไปโรงพยาบาล

คุณควรปรึกษาแพทย์หากคุณมีอาการต่อไปนี้

 • คุณมีตกขาวที่มีกลิ่นหรือเป็นไข้ร่วมด้วย
 • คุณติดเชื้อในช่องคลอดมาก่อน แต่สีและความเหนียวข้นของตกขาวดูต่างไปจากเดิม
 • คุณมีคู่นอนหลายรายหรือเพิ่งมีคู่นอนใหม่ บางครั้ง มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะตกขาวผิดปกติ รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIS)
 • คุณลองรักษาอาการติดเชื้อยีสต์ (yeast infection) ด้วยตนเองโดยไปซื้อยาที่ขายตามร้านขายยา แต่ยังคงมีอาการอยู่

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถามอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายแต่ละคนตอบสนองต่างกัน ทางที่ดีที่สุดคือปรึกษาแพทย์ว่าอะไรเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

รู้สาเหตุ

สาเหตุของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

ปกติแล้ว แบคทีเรียที่ดีหรือแลกโตบาซิลลัส (lactobacilli) จะมีจำนวนมากกว่าแบคทีเรียที่ไม่ดีหรืออะแนโรบ (anaerobe) ซึ่งเป็นสภาพที่ดีต่อช่องคลอด แต่หากช่องคลอดมีจำนวนแบคทีเรียอะแนโรบมากเกินไป แบคทีเรียอาจทำลายสมดุลตามธรรมชาติของจุลินทรีย์ในช่องคลอดและทำให้เกิดการติดเชื้อในช่องคลอด

รู้ปัจจัยเสี่ยง

สิ่งที่เพิ่มความเสี่ยงของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

มีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด เช่น

 • มีคู่นอนหลายรายหรือมีคู่นอนใหม่ แม้ความสัมพันธ์ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์กับแบคทีเรียในช่องคลอดจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่โรคนี้เกิดขึ้นบ่อยกับผู้หญิงที่มีคู่นอนหลายรายหรือมีคู่นอนใหม่ แบคทีเรียในช่องคลอดมักเกิดขึ้นบ่อยกับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกัน
 • การล้างช่องคลอดด้วยน้ำสกปรกหรือสารทำความสะอาด (การล้างช่องคลอด) จะทำให้สมดุลในช่องคลอดผิดปกติ
 • การขาดแบคทีเรียแลกโตบาซิลลัส (lactobacilli bacteria) โดยธรรมชาติ หากช่องคลอดของคุณไม่ได้ผลิตแบคทีเรียแลกโตบาซิลลัสที่ดีอย่างเพียงพอ คุณมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

เข้าใจการวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ โปรดปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

 • แพทย์อาจถามคำถามเกี่ยวกับประวัติการรักษาของคุณเช่นเคยติดเชื้อในช่องคลอดหรือโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
 • ตรวจภายใน ระหว่างตรวจภายใน แพทย์จะตรวจช่องคลอดด้วยสายตาเพื่อหาสัญญาณการติดเชื้อ และสอดนิ้วสองนิ้วเข้าไปในช่องคลอดระหว่างที่กดหน้าท้องด้วยมืออีกข้างหนึ่ง เพื่อตรวจอวัยวะอุ้งเชิงกรานเพื่อหาสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงโรค
 • ดูตัวอย่างของตกขาว แพทย์อาจตรวจตกขาวด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อมองหาเซลล์เยื่อบุที่มีแบคทีเรียมาเกาะ (clue cell) หรือเซลล์ในช่องคลอดที่เต็มไปด้วยแบคทีเรีย ซึ่งเป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด
 • ตรวจค่ากรดด่าง (pH) ในช่องคลอด แพทย์อาจตรวจสอบค่าความเป็นกรดของช่องคลอดโดยใช้สอดแถบทดสอบค่าพีเอชเข้าไปในช่องคลอด ค่าพีเอช 4.5 หรือสูงกว่าในช่องคลอด เป็นสัญญาณของการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

การรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

เพื่อที่จะรักษาการติดเชื้อในช่องคลอด แพทย์อาจจ่ายยาชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้:

 • ยาเมโทรนิดาโซล (Metronidazole) หรือชื่อทางการค้าว่ายาฟลาจิล (Flagyl) ยาเมโทรเจลสำหรับช่องคลอด (Metrogel-Vaginal) และอื่นๆ ยานี้อาจใช้เป็นยารับประทานทางปาก กลุ่มยาเมโทรนิดาโซลยังมีชนิดเจลสำหรับใช้เฉพาะที่ กล่าวคือสำหรับการสอดเข้าไปในช่องคลอด
 • ยาคลินดามัยซิน (Clindamycin) หรือชื่อทางการค้าว่ายาคลีโอซิน (Cleocin) ยาคลินดิส (Clindesse) และอื่นๆ ยานี้มีในรูปแบบครีมที่คุณสามารถสอดเข้าไปในช่องคลอดได้
 • ยาทินิดาโซล (Tinidazole) หรือยาทินดาแม็กซ์ (Tindamax) ใช้รับประทานทางปาก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือการเยียวยาตนเองเพื่อจัดการกับอาการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

ไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตนเองต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณจัดการกับการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

 • ทำให้ช่องคลอดระคายเคืองน้อยที่สุด ใช้สบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวและไม่มีสารแต่งกลิ่น ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือแบบแผ่นที่ไม่มีกลิ่น
 • อย่าสวนล้างช่องคลอด เนื่องจากช่องคลอดจะทำความสะอาดตนเองได้ การสวนล้างช่องคลอดจึงไม่ใช่เรื่องจำเป็น
 • หลีกเลี่ยงการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ใช้ถุงยางอนามัยชนิดที่ทำจากยางธรรมชาติ จำกัดจำนวนคู่นอน หรืองดเว้นการมีเพศสัมพันธ์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ให้น้อยที่สุด

หากคุณมีสัญญาณหรืออาการที่ระบุข้างต้นหรือมีคำถามอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ว่าอะไรเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสถานการณ์ของคุณ

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: สิงหาคม 3, 2018 | Last Modified: สิงหาคม 3, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย