ตับโต หรือการเพิ่มขนาดของตับ ในผู้ป่วยบางราย ทั้งตับและม้ามมีขนาดโตขึ้นพร้อมกัน โดยจะเรียกว่าภาวะตับและม้ามโต การป้องกันการเกิดตับโตสามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง

คำจำกัดความ

ตับโตคืออะไร

ตับโต (Enlarged liver หรือ hepatomegaly) หรือการเพิ่มขนาดของตับ ในผู้ป่วยบางราย ทั้งตับและม้ามมีขนาดโตขึ้นพร้อมกัน โดยจะเรียกว่าภาวะตับและม้ามโต (hepatosplenomegaly)

ตับเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบย่อยอาหารที่ช่วยกระบวนการย่อยอาหาร และทำหน้าที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ สร้างน้ำดีเพื่อช่วยสลายอาหารให้เป็นพลังงาน สังเคราะห์สารเคมีที่จำเป็น เช่น ฮอร์โมนต่างๆ กำจัดสารพิษต่างๆ จากเส้นเลือด ซึ่งได้แก่สารพิษจากยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด นอกจากนี้ ยังช่วยควบคุมการสะสมไขมัน รวมทั้งการสร้างและปลดปล่อยคลอเรสเตอรอล

การป้องกันการเกิดตับโตสามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของตับโต

สัญญาณบ่งชี้และอาการของตับโต ได้แก่

 • อาการปวดบริเวณช่องท้องด้านขวาบน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • คลื่นไส้
 • เบื่ออาหารและน้ำหนักลด
 • ผิวหนังและตาขาวเป็นสีเหลือง (ดีซ่าน)

ภาวะตับโตอาจเกิดจากโรคต่างๆ ที่รุนแรง ดังนั้น การไม่เข้ารับการรักษาสามารถทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนขั้นรุนแรง ได้แก่

 • ภาวะตับแข็ง
 • โรคสมองจากโรคตับ (Hepatic encephalopathy)
 • โรคมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma)
 • ภาวะตับวาย (Liver failure)
 • ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดดำที่เข้าสู่ตับไปสู่หัวใจ
 • มะเร็งลุกลาม
 • การติดเชื้อลุกลาม

ควรไปพบหมอเมื่อใด

ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการใดๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น สถานการณ์และภาวะของโรคมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน หมั่นปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการวินิจฉัย การรักษา และวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของตับโต

ภาวะตับโตอาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

อาการตับอักเสบ หรือไขมันพอกตับ

 • โรคอ้วน
 • การติดเชื้อ
 • การใช้ยาบางชนิดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • สารพิษต่างๆ
 • โรคตับอักเสบบางชนิด
 • โรคภูมิต้านตนเอง (ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของคุณต่อต้านเนื้อเยื่อที่สุขภาพดี)
 • กลุ่มอาการเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง ระดับคลอเรสเตอรอลสูง และไขมันในช่องท้องสูง
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้มีการสะสมตัวของไขมัน โปรตีน หรือสารอื่น ๆ

การเจริญเติบโตผิดปกติของอวัยวะภายใน

 • ถุงน้ำ
 • เนื้องอกที่เริ่มเกิดในหรือแพร่กระจายไปยังตับ

ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต

 • หัวใจวายซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิดได้ดี
 • ลิ่มเลือดในหลอดเลือดตับ ซึ่งเป็นการอุดตันของหลอดเลือดในตับ

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดตับโต

ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะตับโต ได้แก่

 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
 • การใช้ยา วิตามิน หรืออาหารเสริมในปริมาณมาก
 • ยาสมุนไพร

คำจำกัดความ

ตับโตคืออะไร

ตับโต (Enlarged liver) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า hepatomegaly คือการเพิ่มขนาดของตับ ในผู้ป่วยบางราย ทั้งตับและม้ามมีขนาดโตขึ้นพร้อมกัน
โดยจะเรียกว่าภาวะตับและม้ามโต (hepatosplenomegaly)

ตับเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบย่อยอาหารที่ช่วยกระบวนการย่อยอาหารและ
ทำหน้าที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ สร้างน้ำดีเพื่อช่วยสลายอาหารให้เป็นพลังงาน สังเคราะห์สารเคมีที่จำเป็น เช่น ฮอร์โมนต่างๆ กำจัดสารพิษต่างๆ จากเส้นเลือด ซึ่งได้แก่สารพิษจากยา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และยาเสพติด นอกจากนี้ ยังช่วยควบคุมการสะสมไขมัน รวมทั้งการสร้างและปลดปล่อยคลอเรสเตอรอล 

การป้องกันการเกิดตับโตสามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

อาการ

อาการ

สัญญาณบ่งชี้และอาการของตับโต ได้แก่ 

 • อาการปวดบริเวณช่องท้องด้านขวาบน 
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดกล้ามเนื้อ 
 • คลื่นไส้ 
 • เบื่ออาหารและน้ำหนักลด
 • ผิวหนังและตาขาวเป็นสีเหลือง (ดีซ่าน)  

ภาวะตับโตอาจเกิดจากโรคต่างๆ ที่รุนแรง ดังนั้น การไม่เข้ารับการรักษาสามารถทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนขั้นรุนแรง ได้แก่ 

 • ภาวะตับแข็ง 
 • โรคสมองจากตับ (Hepatic encephalopathy) 
 • โรคมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma)
 • ภาวะตับวาย (Liver failure)
 • ความดันโลหิตสูงในหลอดเลือดดำที่เข้าสู่ตับไปสู่หัวใจ 
 • มะเร็งลุกลาม 
 • การติดเชื้อลุกลาม

ควรไปพบหมอเมื่อใด 

ให้แจ้งแพทย์หากคุณมีอาการใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น สถานการณ์และภาวะของโรคมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคน หมั่นปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีการวินิจฉัย การรักษา และวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ  

สาเหตุ

สาเหตุ

ภาวะตับโตอาจเกิดจากสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

อาการตับอักเสบ หรือไขมันพอกตับ  

 • โรคอ้วน 
 • การติดเชื้อ 
 • การใช้ยาบางชนิดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 • สารพิษต่างๆ 
 • โรคตับอักเสบบางชนิด 
 • โรคภูมิต้านตนเอง (ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของคุณต่อต้านเนื้อเยื่อที่สุขภาพดี) 
 • กลุ่มอาการเสี่ยงสำหรับโรคหัวใจ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง น้ำตาล
  ในเลือดสูง ระดับคลอเรสเตอรอลสูง และไขมันในช่องท้องสูง  
 • ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้มีการสะสมตัวของไขมัน โปรตีน หรือสารอื่น ๆ   

การเจริญเติบโตผิดปกติของอวัยวะภายใน

 • ถุงน้ำ 
 • เนื้องอกที่เริ่มเกิดในหรือแพร่กระจายไปยังตับ

ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต

 • หัวใจวายซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดโลหิดได้ดี  
 • ลิ่มเลือดในหลอดเลือดตับ ซึ่งเป็นการอุดตันของหลอดเลือดในตับ  

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง 

ปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับภาวะตับโต ได้แก่ 

 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป 
 • การใช้ยา วิตามิน หรืออาหารเสริมในปริมาณมาก
 • ยาสมุนไพร

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การวินิจฉัย 

โดยทั่วไปแล้ว แพทย์จะทำการตรวจร่างกายเพื่อดูว่าตับมีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือไม่ อาจมีการตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุ นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจให้มีการตรวจโดยใช้ภาพถ่ายเพื่อให้เห็นภาพตับได้ดีขึ้น ซึ่งได้แก่ 

 • การตรวจทีซีสแกน
 • การตรวจเอ็มอาร์ไอ
 • การตรวจอัลตราซาวด์

การรักษา 

ทางเลือกในการรักษาขึ้นอยู่กับความผิดปกติพื้นฐานที่ทำให้เกิดภาวะตับโต หรือแพทย์อาจแนะนำทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ 

 • การใช้ยาและการรักษาภาวะตับวายหรือการติดเชื้ออย่างเช่น ไวรัสตับ
  อักเสบซี  
 • เคมีบำบัด การผ่าตัด หรือการฉายรังสีสำหรับมะเร็งตับ 
 • การปลูกถ่ายตับสำหรับตับที่ได้รับความเสียหาย 
 • การรักษาสาเหตุของมะเร็งระยะแพร่กระจาย 
 • การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือมะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็ง ระดับการลุกลาม และสุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วย
 • การเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลิกใช้ยาเสพติดอื่นๆ

เมื่อแพทย์ยืนยันว่าเป็นภาวะตับโต แพทย์มักจะแนะนำให้เปลี่ยนแปลง
ไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพตับที่ดีขึ้น ได้แก่ 

 • งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดน้ำหนักหากมีน้ำหนักเกิน 

 

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับภาวะตับโต

เนื่องจากมีปัจจัยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หลายประการที่ทำให้เกิดภภาวะตับโต การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยสามารถลดความเสี่ยงสำหรับตับโต
ได้ เช่น 

 • ปรับเปลี่ยนไปสู่ไลฟ์สไตล์ที่มีสุขภาพดีและรักษาน้ำหนักตัวให้พอดี
 • ควบคุมน้ำตาลในเลือดหากเป็นโรคเบาหวาน
 • จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดดื่ม โดยแพทย์สามารถบอกได้ว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคุณมากเกินไปหรือไม่  
 • ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมหรือวิตามิน เนื่องจากอาจมีปฏิกิริยาต่อการทำงานของตับ 
 • ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเสริมสมุนไพรใดๆ เนื่องจากสมุนไพรหลายชนิดที่โฆษณาสรรพคุณว่าป้องกันอาการวิตกกังวล
  ลดน้ำหนัก หรือสร้างกล้ามเนื้อนั้นสามารถส่งผลเสียต่อตับได้  
 • ปฏิบัติตามข้อแนะนำของนายจ้างอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดการความปลอดภัย หากต้องทำงานกับสารเคมีต่างๆ เช่น ยาฆ่าแมลงหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบบฉีดละออง

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

 

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด 

แหล่งที่มา

Review Date: ธันวาคม 23, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 23, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย