ถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลัง หมายถึงถุงน้ำในไตที่เกิดจากโรคไตหรือจากการฟอกไต  และเกิดเฉพาะในไต ไม่เกิดทั่วร่างกายต่างจากถุงน้ำในไตจากสาเหตุพันธุกรรม

คำจำกัดความ

ถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลังคืออะไร

ถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลัง (Acquired cystic kidney disease) เป็นภาวะที่ไตของคนเราเกิดถุงน้ำขึ้นมาภายหลัง ต่างจากถุงน้ำในไตจากสาเหตุพันธุกรรม  (Polycystic kidney disease: PKD) ซึ่งเป็นโรคที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ถุงน้ำในไตชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนานหลายปี ไตของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังจะค่อยๆ ไม่สามารถกรองน้ำ เกลือส่วนเกิน และของเหลวจากเลือดได้อย่างเหมาะสม

โดยส่วนใหญ่แล้ว ถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นในภายหลังมักเป็นถุงน้ำในไตชนิดธรรมดา (simple kidney cysts) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงหรือก่อมะเร็ง

นอกจากนี้ถุงน้ำในไต ยังสามารถเกิดได้กับผู้ที่ฟอกไตเป็นเวลานานหลายปี อย่างไรก็ตาม ถุงน้ำนี้เกิดขึ้นได้จากโรคไตเรื้อรัง หรือจากไตวาย ไม่ใช่เกิดจากการฟอกไต

ถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลังพบบ่อยแค่ไหน

ถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลังพบบ่อยในผู้เป็นโรคไตเรื้อรัง ยิ่งเป็นโรคไตนานแค่ไหน ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่เกิดถุงน้ำในไต โดยราว 7-22 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง มีการตรวจพบถุงน้ำในไต ก่อนที่จะเริ่มต้นรักษาด้วยการฟอกไต

เกือบ 60 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ฟอกไตเป็นเวลา 2-4 ปี มีการตรวจพบถุงน้ำในไต และราว 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ฟอกไตเป็นเวลา8 ปี ก็มีถุงน้ำในไตเกิดขึ้นเช่นกัน

อาการ

อาการโดยทั่วไปของถุงน้ำในไต

ถุงน้ำในไตแบบธรรมดามักไม่มีสิ่งบ่งชี้หรืออาการ แต่หากถุงน้ำมีขนาดใหญ่ จะส่งผลให้เกิดอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดตลอดเวลา แต่ไม่รุนแรงบริเวณหลังหรือสีข้าง
 • มีไข้
 • ปวดช่องท้องด้านบน

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการต่างๆ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

หากคุณมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น หรือมีคำถาม โปรดปรึกษาแพทย์ ร่างกายของแต่ละบุคคลมีการตอบสนองแตกต่างกัน ทางที่ดีที่สุดให้ปรึกษาแพทย์ เกี่ยวกับวิธีรักษาที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ของคุณ

สาเหตุ

สาเหตุของถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลัง

นักวิจัยไม่เข้าใจแน่ชัดว่า อะไรทำให้เกิดถุงน้ำขึ้นได้ในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง ข้อเท็จจริงที่ว่า ถุงน้ำเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงในไต และไม่เกิดขึ้นในส่วนอื่นของร่างกาย เหมือนที่เกิดขึ้นในกรณีของโรคถุงน้ำในไตจากสาเหตุพันธุกรรม บ่งชี้ว่ากระบวนการที่นำไปสู่การเกิดถุงน้ำ เกิดขึ้นภายในไตเป็นหลัก

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงสำหรับถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลัง

ปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงสำหรับถุงน้ำในไตที่เกิดขึ้นภายหลังมีหลายประการ เช่น

 • เพศชาย (อัตราส่วนผู้ชายต่อผู้หญิง คือ 7:1)
 • การเป็นโรคไตเรื้อรัง
 • การฟอกไตในระยะเวลานาน

การวินิจฉัยและการรักษา Fi8

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยถุงน้ำในไต

การทดสอบและขั้นตอนที่ใช้วินิจฉัยโรคถุงน้ำในไตธรรมดา ได้แก่

 • การทดสอบด้วยอัลตราซาวด์ การตรวจ CT scan และ MR มักใช้เพื่อตรวจหาถุงน้ำในไตธรรมดา ซึ่งช่วยให้แพทย์ระบุได้ว่าก้อนในไตเป็นถุงน้ำหรือเนื้องอก
 • การตรวจการทำงานของไต โดยการตรวจตัวอย่างเลือดอาจแสดงให้เห็นว่าถุงน้ำในไตส่งผลต่อการทำงานของไตหรือไม่

การรักษาถุงน้ำในไต

ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณบ่งชี้หรืออาการใดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของไต อาจไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษา และในบางกรณี ถุงน้ำในไตธรรมดาสามารถหายไปได้เอง

แต่หากถุงน้ำในไตธรรมดาเริ่มก่อให้เกิดสัญญาณบ่งชี้หรืออาการใดๆ แพทย์อาจแนะนำให้เข้ารับการรักษา โดยมีทางเลือกในการรักษา ดังนี้

 • รักษาอาการติดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย)
 • การเจาะและระบายถุงน้ำและเติมถุงน้ำด้วยแอลกอฮอล์ โดยแพทย์จะใส่เข็มยาวขนาดเล็กผ่านทางผิวหนังและผนังถุงน้ำในไต หลังจากนั้น ของเหลวจะถูกระบายออกมา จากนั้นจะใส่สารละลายแอลกอฮอล์เข้าไปแทนที่เพื่อป้องกันการเกิดถุงน้ำซ้ำอีก
 • การผ่าตัดนำถุงน้ำออก หากถุงน้ำมีขนาดใหญ่หรือมีอาการอาจจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อระบายของเหลวหรือนำถุงออกในการผ่าตัด แพทย์จะทำรอยผ่าขนาดเล็กหลายรอยบนผิวหนังและสอดเครื่องมือพิเศษและกล้องวิดีโอขนาดเล็กเข้าไปบริเวณไตและระบายของเหลวออกจากถุงน้ำในไต แล้วจึงตัดหรือนำผนังถุงน้ำในไตออก

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับถุงน้ำในไต

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการปฏิบัติตนขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้จะช่วยให้รับมือกับโรคถุงน้ำในไตได้

ไม่มีวิธีใดที่ช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดถุงน้ำในไตได้ โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการฟอกไต หรือการฟอกไตทางช่องท้อง จะได้รับการกำหนดและจำกัดการรับประทานอาหารเพื่อช่วยลดปริมาณของเสียที่สะสมในร่างกายระหว่างการฟอกไต โดยผู้ป่วยสามารถควรปฏิบัติตามแผนการรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดถุงน้ำในไต

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด

Review Date: ธันวาคม 28, 2018 | Last Modified: ธันวาคม 28, 2018

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย