ปวดท้อง เป็นอาการที่เกิดขึ้นบริเวณช่องท้อง โดยการติดเชื้อหรืออาการบาดเจ็บใดๆ ต่ออวัยวะในช่องท้องต่างๆ สามารถทำให้เกิดอาการปวดท้องได้

คำจำกัดความ

ปวดท้องคืออะไร

ปวดท้อง (Stomach ache) คืออาการที่เกิดขึ้นบริเวณช่องท้อง โดยอวัยวะหลักที่อยู่ในบริเวณช่องท้อง ได้แก่ ลำไส้เล็ก ลำไสใหญ่ ไต ไส้ติ่ง ม้าม กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ตับ และตับอ่อน การติดเชื้อหรืออาการบาดเจ็บใดๆ ต่ออวัยวะเหล่านี้ สามารถทำให้เกิดอาการปวดท้องได้

พบได้บ่อยเพียงใด

อาการปวดท้องพบได้ทั่วไปในคนทุกวัย อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงมีความไวต่ออาการนี้มากกว่า แต่สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อาการ

อาการของการปวดท้อง

อาการปวดท้อง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 • มีอาการปวดเวลาปัสสาวะหรือปัสสาวะบ่อย
 • มีอาการกดเจ็บที่ช่องท้อง
 • อาเจียน
 • มีอาการปวดเรื้อรัง
 • มีภาวะขาดน้ำ

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการ ที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์

ควรไปพบหมอเมื่อใด

ควรไปพบหมอหากมีอาการใดๆ ที่ระบุข้างต้น หรืออาการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • อาเจียนเป็นเลือด
 • อุจจาระมีเลือดปน หรือมีสีคล้ำเหมือนน้ำมันดิน
 • หายใจลำบาก
 • มีอาการปวดในระหว่างตั้งครรภ์

สาเหตุ

สาเหตุของการปวดท้อง

สาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ไวรัสในกระเพาะอาหาร อาหารเป็นพิษ การแพ้อาหาร แก๊ส อาการแพ้น้ำตาลแล็กโทส และนิ่วในไต เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดท้อง

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ก่อให้เกิดอาการปวดท้อง เช่น

 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนมากเกินไป
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ยาบางชนิด โดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวด เช่น ยาแอสไพริน และ ยาไอบูโพรเฟน

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอในที่นี้ ไม่สามารถใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การวินิจฉัยอาการปวดท้อง

การวินิจฉัยอาการปวดท้อง ขึ้นอยู่กับลักษณะของอาการปวด การตรวจร่างกาย และการทดสอบ แต่ในบางกรณี การผ่าตัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนมากขึ้น

การรักษาอาการปวดท้อง

การรักษาอาการปวดท้อง ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการปวดท้อง โดยมีหลายวิธีตั้งแต่การใช้ยา ไปจนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย ในบางกรณี เช่น ไส้ติ่งอักเสบ และไส้เลื่อน อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด

คำจำกัดความ

อาการปวดท้อง 

อาการปวดท้อง (Stomach ache) เกิดขึ้นบริเวณช่องท้อง โดยอวัยวะหลักที่อยู่ในบริเวณช่องท้อง ได้แก่ ลำไส้เล็ก ลำไสใหญ่ ไต ไส้ติ่ง ม้าม กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี ตับ และตับอ่อน การติดเชื้อหรืออาการบาดเจ็บใดๆ ต่ออวัยวะเหล่านี้สามารถทำให้เกิดอาการปวดท้องได้    

พบได้บ่อยเพียงใด 

อาการปวดท้องพบได้ทั่วไปในคนทุกวัย อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงมี
ความไวต่ออาการนี้มากกว่า แต่สามารถจัดการได้โดยลดความเสี่ยง
โปรดปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 

รู้เรื่องอาการ

อาการ

อาการปวดท้อง อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

 • มีอาการปวดเวลาปัสสาวะหรือปัสสาวะบ่อย
 • มีอาการกดเจ็บที่ช่องท้อง 
 • อาเจียน
 • มีอาการปวดเรื้อรัง
 • มีภาวะขาดน้ำ

อาจมีสิ่งบ่งชี้หรืออาการบางประการที่ไม่ได้กล่าวถึงข้างต้น
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการ โปรดปรึกษาแพทย์
 

ควรไปพบหมอเมื่อใด 

ควรไปพบหมอหากมีอาการใดๆ ที่ระบุข้างต้น หรืออาการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 • อาเจียนเป็นเลือด
 • อุจจาระมีเลือดปน หรือมีสีคล้ำเหมือนน้ำมันดิน
 • หายใจลำบาก 
 • มีอาการปวดในระหว่างตั้งครรภ์

สาเหตุ

สาเหตุ

สาเหตุที่พบได้มากที่สุด คือ อาหารไม่ย่อย ท้องผูก ไวรัสในกระเพาะอาหาร อาหารเป็นพิษ การแพ้อาหาร แก๊ส อาการแพ้น้ำตาลแล็กโทส และนิ่วในไต เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง 

มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ก่อให้เกิดอาการปวดท้อง เช่น

 • การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนมากเกินไป
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ยาบางชนิด โดยเฉพาะกลุ่มยาแก้ปวด เช่น ยาแอสไพริน
  และยาไอบูโพรเฟน

การวินิจฉัยและการรักษา

ข้อมูลที่นำเสนอมิได้ใช้แทนข้อแนะนำทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

การวินิจฉัย

การวินิจฉัยอาการปวดท้องขึ้นอยู่กับลักษณะของอาการปวด การตรวจร่างกาย และการทดสอบ แต่ในบางกรรณี การผ่าตัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนมากขึ้น  

การรักษา 

การรักษาอาการปวดท้องขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการปวดท้อง โดยมีหลายวิธีตั้งแต่การใช้ยาไปจนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย
ในบางกรณี เช่น ไส้ติ่งอักเสบ และไส้เลื่อน อาจจำเป็นต้องมีการผ่าตัด 

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการเยียวยาตัวเอง

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และ
การเยียวยาตัวเองเพื่อรับมือกับ
อาการปวดท้อง
 

การเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และการดูแลรักษาตัวเองดังต่อไปนี้จะช่วยให้
รับมือกับอาการปวดท้องได้
 

 • รับประทานอาหารปริมาณน้อยลงในแต่ละมื้อ แต่รับประทานบ่อยขึ้น 
 • หลีกเลี่ยงการอดอาหาร 
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการปวดท้อง 
 • เคี้ยวอาหารอย่างระมัดระวัง 
 • ลดความเครียด

หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

Hello Health Group ม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัยโรค และการรักษาโรคแต่อย่างใด 

Review Date: มีนาคม 26, 2019 | Last Modified: มีนาคม 26, 2019

สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องเข้ามาลงทะเบียนรับข่าวสารกับเรา
รับข่าวสารจาก Hello คุณหมอ เกี่ยวกับเคล็ดลับสุขภาพ อัพเดทสุขภาวะและอื่น ๆ มากมาย